Hopp til innhold

Kantlaver

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kantlaver
Nomenklatur
Lecanoromycetes
O.E.Erikss. & Winka (1997)
Populærnavn
kantlaver
Klassifikasjon
RikeSoppriket
DivisjonSekksporesopper
UnderdivisjonEkte sekksporesopper
Økologi
Antall arter: 11 207[1]
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: kosmopolitisk
Inndelt i

Kantlaver (Lecanoromycetes) er en klasse av sekksporesopper (Ascomycota). Det er den største klassen i soppriket, med mer enn 11 200 arter ifølge Catalogue of Life Checklist (Feb 2020).[1]

Kantlaver deles inn i 16 ordener, 85 familier og 893 slekter. Av disse er 6 familier ikke tildelt en orden, og 18 slekter er verken tildelt familie eller orden.

De fleste av klassens arter danner lav i symbiose med grønnalger eller blågrønnbakterier, og de fleste lavarter hører til denne klassen.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen følger Catalogue of Life Checklist versjon 2022-06-23.[2]

Treliste

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Miadlikowska J & al:. New insights into classification and evolution of the Lecanoromycetes (Pezizomycotina, Ascomycota) from phylogenetic analyses of three ribosomal RNA- and two protein-coding genes; Mycologia, 98(6), 2006, pp. 1088–1103. http://www.mycologia.org/cgi/reprint/98/6/1088

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Kirk, P. (2020). Species Fungorum for CoL+. In O. Bánki, Y. Roskov, M. Döring, G. Ower, L. Vandepitte, D. Hobern, D. Remsen, P. Schalk, R. E. DeWalt, M. Keping, J. Miller, T. Orrell, R. Aalbu, R. Adlard, E. M. Adriaenssens, C. Aedo, E. Aescht, N. Akkari, P. Alfenas-Zerbini, et al., Catalogue of Life Checklist (Feb 2020). https://doi.org/10.48580/dfp3-4hj
  2. ^ Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-06-23). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfpx

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]