Kallimakhos

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kallimakhos (født ca. 305 i Kyrene, død ca. 240 f.Kr.) var en dikter fra Kyrene. Han arbeidet på Biblioteket i Alexandria. Han skrev en rekke verk som tok opp mytologiske temaer. Han skrev blant annet det nå tapte verket Aitia («årsaker») som omtalte ritualer og tradisjoner og forsøkte å forklare deres opphav. Et fragment er gjenfunnet i manuskriptet Oxyrhynchus papyri i Egypt.

Kallimakhos kom til Alexandria som ung og arbeidet først som lærer. Senere katalogiserte han biblioteket i Alexandria og var også hoffpoet.

Kallimakhos var svært produktiv som forfatter og poet, kanskje den fremste i hellenismens litteratur. Minst seks hymner og 63 epigram er bevart. Blant hans verk kan fremheves Aitia (Årsaker), som i poetisk form forklarer opprinnelsen til forskjellige kulter og seder, epylliet Hekale og diktet Ibis, der han vendte seg mot Apollonios fra Rhodos' episke utførlighet og i stedet gikk inn for en mer kortfattet uttrykksmåte. Hans elegi Berenikes hår er delvis bevart gjennom Catullus' latinske oversettelse eller bearbeidelse.

I Kallimakhos produksjon fantes også en katalog, Pinakes, i 120 bøker over alle skrifter i Alexandrias bibliotek. Dette verk la grunnen for gresk litteraturhistorisk forskning.