Inklinasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skisse av inklinasjon

Inklinasjonen innen astronomien (fra lat. inclinatio til inclinare, «helle», «skråne») er den vinkelen en planets baneplan danner i forhold til en annen planets baneplan, som regel ekvator eller ekliptikken.

Eksempel på inklinasjonsvinkler mellom en satellitt og jorden:

  • en inklinasjon på 0 grader betyr at en satellitt går i bane rundt ekvatorplanet til jorden, med samme fartsretning som rotasjonsretningen til jorden
  • en inklinasjon på 90 grader vil si at satellitten går i polarbane, satellitten går altså rett over nord- og sørpolen til jorden
  • en inklinasjon på 180 grader vil si at satellitten går i bane rundt ekvatorplanet til jorden, men i motsatt retning av jordrotasjonen