Hopp til innhold

Griskhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Høyvognen («Der Heuwagen») er det midtre bilde i et triptyk av Hieronymus Bosch fra omkring 1500. Motivet henspiller blant annet på et flamsk ordspråk som lyder «Verden er en høysåte som alle plukker så mye de kan fra».

Griskhet eller grådighet innebærer et overdrevet egoistisk begjær etter, eller trang til å samle eiendeler kombinert med overdreven sparsomhet, ønske om vinning og gjerrighet. Griskhet er særlig rettet mot å samle penger, rikdom, mat og andre eiendeler, særlig når dette skjer på bekostning av andre.

Griskhet er innenfor katolsk teologi en av de syv dødssynder. Griskhet er, sammen med begjær og fråtseri, en overdrivelses- eller utskeielsessynd. Imidlertid anser Den katolske kirken griskhet som knyttet til samling av rikdommer i sin alminnelighet. Den hellige Thomas Aquinas skrev at griskhet er «en synd mot Gud, akkurat som andre dødsynder, som når en på bekostning av de evige verdier heller vender seg mot de flyktige ting».

I verket Skjærsildsberget i Dantes Guddommelige komedie forteller Dante om hvordan den angrende ble lagt med ansiktet ned mot bakken for å ha vært for opptatt av verdslige tanker. Grådighet og gjerrighet er andre betegnelser på slik syndefull adferd. I dette ligger også illojalitet, svik, og forræderi for å oppnå personlige fordeler, for eksempel gjennom bestikkelser. Hamstring av materielle goder, tyveri og svindel, misbruk av maktposisjon er alle handlinger som kan være preget av griskhet.

Innen buddhismen anses griskhet som en feilaktig oppfatning om at materielle goder er veien til lykke.