Grima naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Grima naturreservat
LandNorge[1]
Ligger iGulen[2]
VerneformNaturreservat
Areal1,483 km²[2]
Opprettet18. juni 2004[2]
Kart
Grima naturreservat
60°55′15″N 4°51′03″Ø

Grima naturreservat er et naturreservat i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Det ligger på øya Grima like nord for Byrknesøyna. Formålet med fredningen er å bevare kystmyrområder i øygarden i Sognesjøen. Arealet er på 1.483 dekar og utgjør om lag 1/4 av det samlede arealet av de seks naturreservatene i Gulen når vi ser bort fra Vassøyane naturreservat.

Myrressursene her og på austre Sløvåg kategoriseres som svært viktige.[3]

Regjeringen la 18. juni 2004 fram en egen verneplan for myr i Sogn og Fjordane.[4], hvor 20 myrområder i fylket ble vernet. Grima er et av de større områdene målt i areal. Bakgrunnen var St.meld. nr 68 (1980–81) Vern av norsk natur som fastslo målet om å verne et representativt naturutvalg i Norge. Verneområdene i fylket ble registrert i perioden 1971 – 1985 av botanikere ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det var også befaringer i 1999 og 2000 utført av Fylkesmannens miljøvernavdeling, og Direktoratet for naturforvaltning anbefalte vern i januar 2004.[5]

Bestemmelser for reservatet[rediger | rediger kilde]

  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet.
  • Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse.
  • For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter i medhold av denne.
  • Nye dyrearter må ikke innføres.
  • Motorisert ferdsel, camping, ridning m.m. er forbudt.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ a b c (no) Grima naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  3. ^ Biologisk mangfald i Gulen kommune[død lenke] - kartlegging for Gulen kommune, oktober 2005, side 21.
  4. ^ Verneplan for myr i Sogn og Fjordane fylke – Miljøverndepartementet 18. juni 2004.
  5. ^ Verneplan for myr i Sogn og Fjordane fylke – Miljøverndepartementet 18. juni 2004, side 4.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]