Gråbrødretorv (København)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


Plassen etter slaget om København i 1807
Gråbrødretorv nr.1-9. Fra venstre: nr.1 Fiskebløderhuset ca.1800, nr.3 er Wessels Hus 1732, nr.5 fra 1731, nr.7 1728, nr.9 1729.
Ulfeldts Plads i 1748. Tegning av Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg
Den tidligere Petri Skole, nr. 8, ca. 1729.
Peter Fabers daguerreotypi av plassen fra 1840, det eldste kjente fotografiet i Danmark.
Fra venstre: nr.13, 1732, nr.15 1860, nr.17 1857.
Skamstøtten over Corfitz Ulfeldt som tidligere sto på plassen. Nå i Nationalmuseets gård.

Gråbrødretorv er et smalt og langstrakt torg i sentrale København, oppkalt etter gråbrødrene i et nærliggende fransiskanerkloster. Gråbrødreklosteret ble opprettet i 1238.[1] Torget ligger ikke så langt fra Rundetårn, og støter opp til Kejsergade, Klosterstræde og Niels Hemmingsens Gade.

Gråbrødretorv utmerker seg ved en helhetlig, gammel bebyggelse, og all bebyggelse omkring torget er freda. Særlig verdifull er husrekka 1-9, som kan sises å være en tidlig form for typehus, oppført som bolighus for borgere etter den store bybrannen i 1728, tegna av overlandbyggmester J.C. Krieger. Mot torget er de fleste av disse husene grunnmurt med glattpussa fasader uten relieff og med markerte arker. De er malt i originale, kraftige farger i rødt, gult og grønt. Fasadene mot gården og sidehusene er i bindingsverk.

Ulfelds Plads[rediger | rediger kilde]

På restene av en del av klosterruinene bygget Corfitz Ulfeldt (1660–1664) hus. Plassen ble i en årrekke etter dette kalt Ulfelds Plads.[2] Ulfeldt falt fra maktens tinder i 1663 og ble fratatt gods og gull. Huset ble ødelagt og sten for sten brutt ned og gjort om til en offentlig plass. Midt på plassen ble det satt opp et minnesmerke til spott og spe med en inskripsjon hvor det sto:

Forræderen: Corfitz Ufeldt (WF): Til Ævig Spott: Skam og Skiendsel:

I 1841 skiftet torvet navn til det nåværende Gråbrødretorv og året etter fjernet myndighetene minnesmerket.

«Kærlighed uden Strømper» i nr. 3[rediger | rediger kilde]

Johan Herman Wessel bodde i andre etasje i nr. 3 i perioder i tidsrommet 17601780. Det var her han skrev Kærlighed uden Strømper og huset kalles i dag Wessels Hus.

I 1773 ble stykket satt opp på Det Kongelige Teater og den 29. mars ble det rykket inn en annonse i Adresseavisen hvor det sto:

Denne Aftens Indtægter tilhøre Forfatteren, hos hvem Sedlerne faas i no. 127 på UlfeIds Plads, saavel som ved Indgangen.

Adresseavisen

Året etter rykket Wessel selv inn en annonse og skrev:

Kærlighed uden Strømper forøget med en Epilog og sælges paa Ulfeids Plads i no.127 anden Sal til Gaden for 24 Skilling uindheftet og 28 Skilling heftet.

Johan Herman Wessel

Brann og bombardement[rediger | rediger kilde]

Da København brant i 1728 ble de fleste husene rundt Ulfeldts Plads flammenes rov og derfor er de fleste av husene man ser i dag fra tiden etter. På folkemunne ble husene ofte kalt «ildebrandshuse». Husene som ligger på vestsiden av torvet ble oppført etter bombardementet i 1807.

Gråbrødretorv i dag[rediger | rediger kilde]

Gråbrødretorv fikk status som gågate i 1968 og er preget av alle restaurantene og kaféene hvor man gjerne sitter ute i sommerhalvåret.

Freda bygninger[rediger | rediger kilde]

 • Nr. 1, 1800
 • Nr. 3, 1732
 • Nr. 4, 1875
 • Nr. 5, 1731
 • Nr. 6, 1729
 • Nr. 7, 1728
 • Nr. 8, 1729
 • Nr. 9, 1729
 • Nr. 11, 1700
 • Nr. 12, 1810
 • Nr. 13, 1732
 • Nr. 14, 1807
 • Nr. 15, 1860
 • Nr. 16A, 1852
 • Nr. 17, 1857
 • Nr. 19, 1813

Referanser[rediger | rediger kilde]