Hopp til innhold

Galaktisk koordinatsystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det galaktiske koordinatsystem benytter solen som origo. Galaktisk lengde (ℓ) angir vinkelen mellom objekt og galaksens sentrum. Galaktisk bredde (b) angir vinkelen mellom objekt og det galaktiske plan.

Galaktisk koordinatsystem er det koordinatsystemet som brukes for å fastsette posisjoner i en galakse. Mange galakser, deriblant Melkeveien hvor jorden og solen befinner seg, har skiveform: hoveddelen av den synlige massen (med unntak av mørk materie) ligger svært nær skivens plan. Noen ganger er det praktisk å bruke dette galaktiske planet som grunnlag for det galaktisk koordinatsystem.

Generelt brukes begrepet nesten alltid om koordinater i Melkeveien, og ikke i andre galakser. Galaktisk breddegrad og lengdegrad betegnes med henholdsvis bokstavene b og l. Retningene som er rettvinklet mot planet (enten b=+90° eller b =−90°) går gjennom de galaktiske polene. Sammen med den galaktiske breddegraden danner de et kulekoordinatsystem. Objekter som har en galaktisk breddegrad – b – nær null ligger i samme plan som Melkeveiens skive.

Nullpunktene[rediger | rediger kilde]

Det er vanskelig og unøyatig å fastsette Melkeveiens plan ettersom stjernene ikke ligger nøyaktig i samme plan. I 1959 definerte IAU Melkeveiens nordlige galaktiske pols posisjon til nøyaktig RA=12t 49m, Dek=27° 23′ i det da aktuelle B1950-systemet; i det nåværende J2000.0-systemet, etter at presesjonen har blitt medregnet, er posisjonen fastsatt til RA=12t 51m 26.282s, Dek=27° 07′ 42.01″. Denne posisjonen ligger i Berenikes hår, nær den lyssterke stjernen Arcturus. Den sørlige galaksepolen ligger i stjernebildet Billedhuggeren.

Den galaktiske null-breddegraden er på lignende måte fastsatt til 17t 42m 26.603s, -28° 55′ 00.445″ (B1950) eller 17t 45m 37.224s, -28° 56′ 10.23″ (J2000.0). Melkeveiens sentrum befinner seg ved 17t 45m 40.04s, -29° 00′ 28.1″ (J2000.0).

De senere observasjonenen med Hipparkossatellitten har gitt mer nøyaktige posisjonsbestemmelser, men systemet som ble definert i 1959 er fremdeles i bruk. Den aktuelle egentlige posisjonen for den galaktiske nordpolen er lg=0,004°±0,039°; bg=89,427°±0,035°. Solen befinner seg ca. 34,56±0,56 parsec (112,7±1,8 lysår) over det galaktiske planet. Siden solen befinner seg ca. 30 000 lysår fra Melkeveiens sentrum ligger den relativt sett ganske nær det galaktiske planet.

Se også[rediger | rediger kilde]