Gåebrien sijte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Gåebrien sijte eller Riast-Hylling reinbeitedistrikt er en sørsamisk sijte og et reinbeitedistrikt i kommunene Røros, Holtålen, Selbu og Tydal i Trøndelag.[1]

Sijten dekker et område på 1 929 km² og har inntil 4 500 rein. Det er ti siidaandeler i sijten.[1] Sør for distriktet ligger Svahken sijte, i nord ligger Saantin sijte; i øst grenser distriktet til Mittådalens sameby på svensk side. Årsrytmen i beitemønsteret i området går nord-sør; med vår-, sommer- og høstbeiter i den nordlige delen. Distriktet bruker Fæmund reinbeitedistrikt nord og vest for Femunden som vinterbeite, sammen med Saantin sijte.

Det sørsamiske navnet Gåebrie er det samiske navnet på Kjølifjellet nord for Riasten[2]; mens det norske navnet viser til sjøene Riasten og Hyllingen i Røros og Holtålen. Navnet skrives Gåebrie i nominativ, og med en tilføyd genitivs-n i sammenstillinger som Gåebrien sijte.

Reindriften i området ble fram til 1940-årene drevet som to adskilte distrikter: Riast og Hylling distrikter.[2] Både på 1800- og 1900-tallet var Rørossamene og deres reindriftsområder gjenstand for flere arealbrukskonflikter med tilgrensende jordbrukere enn de andre reinbeitedistriktene i det sørsamiske området; en av disse konfliktene var overfallet på samene ved Dalbusjøen i 1811. Distriktet var part i Selbusaken i 2001, som fastslo retten til beite på privat grunn innenfor reinbeitedistriktets grenser.[3][4][5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Reindriftsnæringen i Sør-Trøndelag og Hedmark hos reindrift.no; Reindriftsforvaltningen
 2. ^ a b Sverre Fjellheim. 2012
 3. ^ «Selbusaken» i Stortingsmelding nr. 33 (2001-2002); Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken.
 4. ^ Selbu-saken; snl.no
 5. ^ «Kort om Selbu-saken»; NOU 2008:5; Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Knut Bergsland (1992/1943). Røros-samiske tekster. Oslo: Norsk folkemuseum. ISBN 8290036302.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 • Marit M. Fjellheim. «Samer og reindrift i Røros-traktene : - en historisk oversikt fram til begynnelsen av 1900-tallet». I: Fragment av samisk historie; redaktør: Sverre Fjellheim. Utgitt av Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag, 1995. ISBN 82-993684-0-5 (ebok fra bokhylla.no)
 • «Reindrift og nomadisme i Rørostraktene». I: Fjell-folk : årbok for Rørosmuseet 1998
 • Anne Severinsen. Reineiernes sedvanerett i reinbeitedistriktene Essand og Riasten. Dieđut; nr 1/2006.
 • Anne Severinsen. «Samenes rettshistorie i Røros-området : om historiens betydning for beiteretten». I: Fjell-folk : årbok for Rørosmuseet 2008
 • Sverre Fjellheim. Samer i Rørostraktene. Eget forlag, 1999. ISBN 82-992522-6-1 (ebok hos bokhylla.no)
 • Sverre Fjellheim. Gåebrien sijte : en sameby i Rørostraktene. Eget forlag, 2012. ISBN 978-82-999028-0-9.