Hopp til innhold

Fredsbevegelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Fredsbevegelsen»)
Fredsbeveglser omfatter ulike folkelige politiske og sosiale bevegelser som kjemper mot krig og for fred. Bildet viser Omkring 800 kvinner fra aktivistorganisasjonen Women for Peace som demonstrerte i nærheten av FN-bygningen i New York under Cubakrisen i 1962.

Fredsbevegelse er et begrep som normalt brukes for å betegne idealistiske sosiale bevegelser som har som hovedmål å frembringe verdensfred, og hindre krig og konflikter uten bruk av vold. Fredsbevegelsen gir støtte til politiske krefter som forsøker å forhindre eller avslutte kriger. [bør utdypes]

Gjennom å fremme ideer om pasifisme og ikkevold, og benytte metoder som demonstrasjoner, lobbying, diplomati, etisk handel, militærnekting og boikottaksjoner, har fredsbevegelsen søkt å nå sine mål. Det har, følgelig, ikke vært vanlig å innregne humanitære hjelpeorganisasjoner (som Røde Kors), menneskerettighetsgrupper eller bistandsorganisasjoner i fredsbevegelsen.

Siden 1945 har de fleste fredsorganisasjoner i Norge vært tilsluttet paraplyorganisasjonen Norges Fredsråd.