Fraternitas og Gevjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fraternitas og Gevjon er to foreninger for elever ved tidligere Drammens latinskole og i dag ved Drammen videregående skole.[1] De var opprinnelig litterære foreninger, men er i dag mest kjent for brutale og ydmykende opptaksseremonier.

Fraternitas (fra latin brorskap) regner 19. november 1850 som sin stiftelsesdag.[2] Da ble den første litterære foreningen stiftet ved det som i dag er Drammen videregående skole. Navnet var Silentium, og foreningens eksistens og virksomhet ble holdt hemmelig. Nye medlemmer ble utvalgt av dem som allerede var med. 22 medlemmer av denne foreningen er kjent. Astronomen Hans Jürgen Kiær skrev i Fraternitas' historie 1850–80 at man «først 10 år efter selskabets opløsning opdagede, at et saadant havde været til».[3] Denne første foreningen gikk inn etter noen år, sannsynligvis i midten av 1850-årene. I de påfølgende årene ble flere forsøk gjort å starte litterære foreninger ved skolen, men uten at noen av dem fikk kontinuitet. Første gangen navnet Fraternitas ble brukt, var i 1863, og i 1866–67 ble Fraternitas en åpen forening uten hemmelighold og i samarbeid med skolens ledelse. Medlemmene i Fraternitas blir kalt «fratere».

Fraternitas i Drammen har siden 1850 sungett studentersangen Gaudeamus igitur ved alle samlinger.[trenger referanse]

Da skolen også fikk kvinnelige elever ble disse nektet medlemskap i Fraternitas. I 1911 stiftet de derfor Gevjon, som et kvinnelig motstykke til Fraternitas. Navnet er tatt fra en åsynje, det vil si fra en gudinne i norrøn mytologi, i dag skrevet Gjevjon. Her blir medlemmene kalt «gevjer».

Det ble utarbeidet jubileumsbøker til 50- og 100-årsjubileene i Fraternitas. 50-årsboken liksom et hefte utgitt i 1880 inneholder prøver på medlemmenes litterære alstring. På 1950-tallet var Erik Bye og Einar Gerhardsen invitert av foreningene, og den senere holdt foredrag i skolens gymsal.[4]

I de senere årene har Fraternitas blitt kritisert for ritualene rundt opptaket av nye medlemmer. I 2007 skrev Drammens Tidende om «forkastelige innvielsesseremonier» bestående av «avstraffelsesmetoder med høye kommandoskrik, fysisk smerte og hemmelige skogsseremonier».[5][6]

Fraternitas og Gevjon i dag[rediger | rediger kilde]

Ved opptaket av nye medlemmer til Fraternitas og Gevjon i september 2012 ble to elever utsatt for forhold som førte til at de måtte legges inn på sykehus.[4][7] I en uttalelse den 19. september 2012 tok rektor ved Drammen videregående skole Ellen Winstrup sterk avstand til dagens virksomhet i disse foreningene, som hun karakteriserte som «gjenger som samles med det formål å feste og drikke».[8] Hun markerte at skolen siden flere år tilbake har brutt samarbeidet med foreningene, og at de ikke har lov til å avholde arrangementer i skoletid eller i skolens lokaler. Deres virksomhet er helt og holdent privat. Skolen vil i 2013 advare foreldrene av nye elever mot at deres barn søker opptak i Gevjon og Fraternitas.

Kjente medlemmer[rediger | rediger kilde]

22 medlemmer av den opprinnelige hemmelige foreningen Silentium fra 1850 er kjent, blant dem:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Skolen med de mange navn», Drammens Tidende 13. oktober 2010.
 2. ^ Se nedenfor, Festskrift..., 1901.
 3. ^ Hans Jürgen Kiær, Fraternitas' historie 1850–80, I, s. 15
 4. ^ a b «Siri (76) om opptaksprøvene: - Det er skandaløst», VG 18. september 2012
 5. ^ «Kontroversiell elevseremoni kan bli stanset», Drammens Tidende 12. september 2007
 6. ^ «Ydmykende studentritualer», Aftenposten 12. september 2007.
 7. ^ «Rå dyrehjerter og ungdommens råskap», Drammens Tidende 18. september 2012
 8. ^ «Rektor: Gevjon-saken er dypt beklagelig» Arkivert 1. oktober 2012 hos Wayback Machine., Nettstedet til Drammen videregående skole, lest 19. september 2012.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Poesi og prosa fra "Fraternitas" (discipelsamfundet ved Drammens latingymnasium). Drammen 1880.
 • Festskrift i anledning af gymnasiesamfundet Fraternitas's 50-aarsjubilæum. Drammen 1901. Digitalisert versjon.
 • Lorentzen, R. A., Fraternitas drafniensis : historien om et skolesamfunn gjennom hundre år. Drammen 1950.