Helfo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «HELFO»)
Helfo
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2009
Org.nummer986965610
DirektørJan Mathisen
HovedkontorTønsberg
UnderlagtHelsedirektoratet
Ansatte 431 (2022)[1]
Nettstedwww.helfo.no

Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Helseøkonomiforvaltningen ble i 2004 etablert som Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon, underlagt Rikstrygdeverket. I 2006 ble NAV etablert, og enheten skiftet navn til NAV Helsetjenesteforvaltning. Forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet[1] i 2009, og enheten endret navn til Helfo.

Samfunnsoppdrag[rediger | rediger kilde]

 • Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.
 • Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester)[2], bidra til god etterlevelse og at pasientrettigheter oppfylles.
 • Saksbehandling, kontroll og utbetaling av stønader skal skje i henhold til økonomiregelverket og øvrige bestemmelser for offentlig virksomhet.
 • Helfo skal bidra til innsikt i velferdsordningens virkemåte, og videreutvikling av tjenesteområdene.

Tjenester[rediger | rediger kilde]

Helfo forvalter helserettigheter for innbyggere gjennom refusjon over folketrygden (kapittel 5), som omfatter stønad til dekning av utgifter til helsetjenester. ​Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon til medlemmer av folketrygden for nødvendige utgifter til helsetjenester.​

Dette omfatter

 • undersøkelse og behandling hos helseaktører​
 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell​
 • ulike bidragsformål​
 • nødvendig helsehjelp i utlandet ​
 • fødsler utenfor institusjon​
 • bytte av fastlege
 • frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • pasientformidling ved fristbrudd
 • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
 • nasjonalt kontaktpunkt for EUs pasientrettighetsdirektiv

Organisasjon og kontorstruktur[rediger | rediger kilde]

Helfo ledes av direktør Jan Mathisen, og dekker fire hovedområder

 • Helfo kommunikasjon og servicetjenester
 • Helfo saksbehandling og utbetaling
 • Helfo kontroll
 • Helfo virksomhetstjenester

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]