Helfo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra HELFO)
Hopp til navigering Hopp til søk
Helfo
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2009
Org.nummer986 965 610
DirektørJan Mathisen
HovedkontorTønsberg
UnderlagtHelsedirektoratet
Nettsidehttps://www.helfo.no/

Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Helseøkonomiforvaltningen ble i 2004 etablert som Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon, underlagt Rikstrygdeverket. I 2006 ble NAV etablert, og enheten skiftet navn til NAV Helsetjenesteforvaltning. Forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet[1] i 2009, og enheten endret navn til Helfo.

Samfunnsoppdrag[rediger | rediger kilde]

 • Helfos samfunnsoppdrag og ansvarsområde er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.
 • Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester)[1], bidra til god etterlevelse og at pasientrettigheter oppfylles.
 • Saksbehandling, kontroll og utbetaling av stønader skal skje i henhold til økonomiregelverket og øvrige bestemmelser for offentlig virksomhet.
 • Helfo skal gjennom kunnskap og erfaring som opparbeides i virksomheten bidra til innsikt i velferdsordningens virkemåte, og videreutvikling av tjenesteområdene.

Hovedmål[rediger | rediger kilde]

Helfos hovedmål er forankret i Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev og Helsedirektoratets strategiske plan:

Finansieringsordninger som bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet:

 • Rett ytelse til rett tid.
 • Veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet.
 • Effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet.

Helfo skal bidra til å

 • sikre riktig bruk av helsetjenester
 • gjøre hverdagen enklere for innbyggere og helseaktører gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester
 • videreutvikle effektiv forvaltning

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører[rediger | rediger kilde]

 • Refusjon av utgifter til helseaktører for pasientbehandling.
 • Refusjon av utgifter til innbyggere for legemidler og medisinsk forbruksmateriell.
 • Helfos servicetjenester for innbyggere omfatter
  • bytte av fastlege
  • frikort for helsetjenester
  • Europeisk helsetrygdkort
  • fritt behandlingsvalg
  • pasientformidling ved fristbrudd
  • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
  • informasjonstelefonen om korona-viruset (ny 2020)
  • nasjonalt kontrollsenter for innreisende (ny 2021)

Organisasjon og kontorstruktur[rediger | rediger kilde]

Helfo ledes av direktør Jan Mathisen, og er delt i fire styringslinjer:

 • Helfo kommunikasjon og servicetjenester
 • Helfo saksbehandling og utbetaling
 • Helfo kontroll
 • Helfo virksomhetstjenester

Regjeringen fattet 16. april 2018 beslutningen om fremtidig kontorstruktur i Helfo. Beslutningen innebærer avvikling av 16 kontorer. Arbeidsstedene Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes skal bestå.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]