Hopp til innhold

Faktori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Faktoriene i Kanton, ca. 1780. Dannebrog til venstre markerer det dansk-norske faktori.
York faktori i Manitoba, 1853

Et faktori (fransk factorerie eller factorie, engelsk factory, tysk Faktorei, italiensk fattoria, spansk factoría, portugisisk feitoria, nederlandsk factorij) var i kolonitiden en handelsstasjon med handelsfolk i det europeiske utland eller oversjøisk. Det ble etablert oversjøiske faktorier særlig i Asia, Afrika og Amerika, og de underlettet varehandelen mellom de europeiske (eller i noen tilfeller amerikanske) hjemlige handelshus og de lokale innbyggere. Det var ofte anlagt store lagre for import- og eksportvarer i faktoriene.

Lederen var vanligvis kalt faktor (factor, eller faktorist), og han var den stedlige representant for sin prinsipal (handelsherre) eller sitt handelsselskap. Han var ansvarlig for inngåelse av avtaler, innhentet informasjoner og rapporterte hjem til hovedkontoret, og hadde først og fremst ansvar for handelsstasjonens logistikk – fagmessig lagring og videretransport. Stillingen var meget høyt betrodd, ikke minst fordi informasjoner kunne bruke uker eller måneder å nå frem til hjemmekontoret. I middelalderen var dette også slik; faktoristen for Fuggernes og Welsernes handelshus var meget høyt oppsatte med betydelig autonom beslutningsmyndighet.

Systemet har sine forbilder i Hansaen fra 1200-tallet og fremover i Nordsjø- og Østersjøområdet, men selve uttrykket faktori fantes ikke da. Det stammer fra 1500-tallet. Hansaen holdt seg med faktorier blant annet i England (Boston, King's Lynn), Norge (Tønsberg, og under navnet «kontor» i Bergen) og Finland (Åbo).

1800-tallet ble det etablert faktorier i Afrika, det sørlige Asia, Ostindia, Kanton (i Kina, til 1842). Fra før var det et nederlandsk faktori i Nagasaki i Japan som fikk bestå fra 1609 til 1858. I Nord-Amerika var det mange faktorier rundt fortene etterhvert som man la under seg nye områder vestover, og i nord hadde Hudson’s Bay Company faktorier som var kombinerte handels- og militærstasjoner. Noen av faktoriene ble utgangspunktet for moderne kolonier.