Fagdidaktikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Fagdidaktikk er konkretiseringen av didaktikken (vitenskapen om læring og undervisning) for et bestemt fag eller en gruppe av fag. Fagdidaktikken står dermed i snittflaten mellom pedagogikk og de ulike fagene, og den skiller seg fra generell didaktikk og pedagogikk ved at den er sterkt knyttet til de enkelte fagene. I Norge undervises det i de ulike fagdidaktikkene i tilknytning til lærerutdanningene og i praktisk-pedagogisk utdanning. Noen av fagdidaktikkene har også vokst fram som egne og selvstendige forskningsfelt. Et eksempel er matematikkdidaktikk som en kan studere på master og doktorgradsnivå ved flere universiteter og høgskoler.