Eksponering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Eksempel på bilde tatt med lang eksponering.

Eksponering vil innen fotografi si å utsette en lysfølsom plate (typisk en CCD-brikke) eller fotografisk film for lys i den hensikt å lage et bilde. Dette er den grunnleggende måten fotografering fungerer på.

Varigheten av en eksponering er angitt ved lukkertid, og er typisk 160 sekund og kortere ved vanlig fotografering. Ved svake lysforhold kan lengden på eksponeringen økes betraktelig, hvilket vil tillate mer lys å slippe inn på filmen.

Blenderen er den andre faktoren som avgjør lysmengden som skal passere. Blenderåpningen bestemmer hvor mye lys som skal slippes inn i det tidsrommet lukkeren er åpen. For å få et korrekt eksponert bilde, kreves det en god balanse mellom blenderåpning og lukkertid. For mye lys vil gi et overeksponert bilde, mens for lite lys vil føre til et undereksponert bilde.

De fleste moderne kameraer er utstyrt med autoeksponering (AE), der kameraet selv velger lukkertid og blenderåpning etter en forutgående lysmåling. Speilreflekskameraer og mer avanserte kompaktkameraer har muligheter for manuell styring av blender og lukker. Blender og lukker reguleres trinnvis; ved halvmanuell styring kan trinnene samordnes, slik at ett trinn mindre blenderåpning reduserer lysmengden til det halve, mens ett trinn lengre lukkertid gir dobbelt så lang eksponeringstid og dermed holder eksponeringen konstant.

Til sammen danner kombinasjonen av blendertrinn og lukkertrinn ulike eksponeringsverdier (EV). EV-verdier brukes som referanse når man bevisst vil over- eller undereksponere et bilde.

Kombinasjonen av blendertrinn og lukkertrinn har også andre effekter for bildet som tas. Dybdeskarphet og registrering av bevegelser i bildet er direkte resultater av blender- og lukkertrinn. Generelt vil en stor blenderåpning gi et bilde med lite dybdeskarphet, mens liten blenderåpning gir stor dybdeskarphet. For å registrere bevegelser i bildet må man benytte relativt lang lukkertid. Da må man benytte de halvautomatiske eller manuelle funksjonene i kameraet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]