Eksponeringsverdi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stor blenderåpning, kort lukkertid.
Liten blenderåpning, lang lukkertid – samme ekponeringsverdi som ovenfor.

Eksponeringsverdi (EV) er et begrep innen fotografi som angir den lysmengden som passer til en gitt kombinasjon av blendertall og lukkertid.

EV 0 svarer til korrekt eksponering med blendertall 1 i 1 sekund (en meget sjelden kombinasjon). Høyere EV-tall framkommer ved å minske blenderåpninga eller lukkertida. Hvert trinn oppover angir en halvering av lysmengden. Hvis man samtidig øker blenderen ett trinn og minsker lukkertida ett trinn, er EV-tallet det samme.

Ved ISO 100-følsomhet får man korrekt eksponering hvis EV-tallet svarer til LV-tallet (LV = lysverdi). Hvis man bruker en annen filmhastighet, må EV-tallet avvike fra LV-tallet. Ved en dobbelt så rask film (ISO 200) må EV-tallet ligge ett trinn over LV-tallet, med ISO 50 ett trinn under osv.

Mer avanserte digitalkameraer har muligheter for eksponeringskompensasjon, dvs. at man kan velge å avvike fra den automatisk innstilte eksponeringsverdien hvis man vet at kameraets lysmåling ikke vil gi den riktige gjengivelsen av motivet.

Eksponeringsverdier ved ISO 100
Blender (f/-tall)
Lukkertid (s) 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 45 64
60 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
30 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7
15 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
115 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
130 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
160 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18000 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25