Effektiv utstrålt effekt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Effektiv utstrålt effekt (engelsk:Effective radiated power - ERP), er en IEEE-standardisert definisjon på en retningsstyrt radiofrekvens (RF) effekt utstrålt fra en radiosender. Det er den totale effekt målt i watt som ville blitt utstrålt fra en halvbølge dipolantenne for å gi den samme strålings-intensitet eller irradians i watt pr. kvadratmeter (m2) som den aktuelle senderantennen mot en radiomottaker i antennens sterkeste stråleretning. ERP måler kombinasjonseffekten utstrålt fra radiosenderen og antennens evne til å retningsstyre strålen. Dette er det samme som antennens påførte effekt fra radiosenderen - multiplisert med en såkalt antennegevinst, noe som betyr at utstrålt effekt i en gitt retning, kan være større enn sendereffekten. Systemet er brukt innen elektronikk og telekommunikasjon, særlig når det gjelder kringkasting. Antennens stråleretning pekes i den retning de fleste mottakete antas å befinne seg.[1]

En alternativ måte å måle det samme på, er å måle den såkalte Effektiv istotropisk utstrålt effekt (engelsk: Effective isotropic radiated power - EIRP). Dette er imidlertid en hypotetisk effektmåling som blir utstålt fra en Isotropantenne som kan gi den samme signalstyrke som en virkelig antenne i antennens sterkeste stråleretning. Forskjellen mellom EIRP og ERP er at ERP sammenligner den aktuelle antennen med en halvbølge dipolantenne, mens EIRP sammenligner den med en hypotetisk Isotropantenne. Siden en halvbølge dipolantenne har en antennegevinst på 2.15 dB sammenlignet med en isotropantenne, blir forholdet mellom ERP og EIRP slik:

Referanser[rediger | rediger kilde]