Irradians

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Irradians, eller innstrålingstetthet, er et begrep som brukes om styrken på elektromagnetisk stråling på ei overflate. Irradians måles i W/m² (watt pr. kvadratmeter). Irradians betegnes E i internasjonal nomenklatur, siden begrepet først ble definert på fransk – Éclairement. Irradians kan også uttrykkes i kvanteenheter; vanligvis bruker en da mol m-2s-1 (mol fotoner pr. kvadratmeter pr. sekund) som enhet.

Hvis en lyskilde sender ut lys i alle retninger og det ikke foregår absorpsjon, vil irradiansen avta med kvadratet av avstanden fra kilden, siden det arealet som lyset spres over øker med kvadratet av avstanden.