Hopp til innhold

Diskusjon:Politisk korrekthet

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Denne artikkelen ble nominert for sletting i januar 2008, men ble beholdt. Slettediskusjonen finnes her. Hvis du ønsker å nominere siden for sletting på nytt bør du først lese gjennom den gamle slettediskusjonen.

Merket uencyklopedisk fordi artikkelen delvis er et partsinnlegg i tobakkspolitikken og/eller fattigdomspolitikken, og fordi definisjonen er vag, unøyaktig og delvis uriktig. --Flyvende Banan 4. mar 2007 kl. 23:20 (CET)

Hva politisk korrekthet er[rediger kilde]

Politisk korrekthet er et begrep som betegner en tendens til å tabuisere alt som kan støte hva man oppfatter som svake grupper i samfunnet, for eksempel minoriteter, kvinner og funksjonshemmede. Begrepet har blitt brukt ( misbrukt ) nedsettende om mennesker med lite kontroversielle meninger, og etter å dømme blant annet fra nåværende utgave av artikkelen blitt et tomt retorisk utrykk for mange. Jeg mener allikevel at det er synd at wikipedia skal følge opp en betydning som er et resultat av manglende innsikt, og synes at den opprinnelige hovedbetydningen skal vektlegges. --Flyvende Banan 20. jun 2007 kl. 17:22 (CEST)

Uencyclopedisk[rediger kilde]

Begrepet «politisk korrekthet» er fremstilt så subjektivt og fjernt fra begrepets opprinnelige betydning at det neppe hører hjemme i et encyclopedia. --Flyvende Banan 20. jun 2007 kl. 17:29 (CEST)

Merker unecyclopedisk igjen[rediger kilde]

Artikkelen berører bare overfladisk hva begrepet innebærer og legger mer tyngde på populærbruk av begrepet, en bruk som artikkelen selv så riktig påpeker gjør begrepet meningsløst. Ta gjerne med noe om denne populære (mis)bruken, men et leksikon har som oppgave å gjengi korrekt informasjon, ikke å underbygge misforståelser og feilbruk. --Flyvende Banan 20. mar 2008 kl. 18:29 (CET)

Merker artikkelen POV[rediger kilde]

Artikkelen fremstår nå som en apologi for politisk korrekthet og er preget av valg av kilder som bygger opp under artikkelen heller enn en ren objektiv tilnærming og bruk av kilder. Jeg understreker at definisjonen av politisk korrekt, selv om den er nærmere enn noen gang i artikkelens historie, skiller seg fra de fleste andre kilders definisjon. Politisk korrekthet er tabuisering, en moralsk vurdering i tråd av den artikkelen forsøker å få med hører ikke med i et leksikon. --Flyvende Banan 2. apr 2008 kl. 14:39 (CEST)

Kjempeflott at du følger med, men du må ikke være redd for å bidra med din kunnskap og ditt engasjement direkte i arikkelteksten! Tvertimot er dette en språklig og pedagogisk utfordring som jeg tror du, kjære Flyvende Banan, kan hjelpe til med å løse. Politisk korrekthet er vanskelig å beskrive kort, enkelt og ryddig, men som for alle andre wikipediaartikler oppstår teksten som et dugnadsarbeid der gode formuleringer skapes i et samarbeid mellom flere skribenter. Jeg har selv etter fattig evne forsøkt å forbedre den tidligere sterkt mangelfulle innledningen «Politisk korrekthet er en polemisk karakteristikk av holdninger og synspunkter som menes antatt og formulert av mennesker man er politisk uenig med.» og den litt rotete fortsettelsen.
Allerede første linje må inneholde definisjonen uten for mye prat. Ellers skal innledninger være lett forståelig, inneholde en kortfattet forklaring og samtidig være fyllestgjørende, det vil si være både presis og stikkordsmessig nevne ulike tolkninger og bruk av begrepet.
Vi må tenke oss at leseren er en uvitende ungdomsskoleelev, ikke en politisk engasjert samfunnsviter som kan alle fremmedord fra før. Bruk derfor gode konkrete eksempler og kommenter gjerne kort hvordan begrepet brukes litt forskjellig og kanskje feil. Dette kan av noen oppleves som subjektivitet, men er oftest helt nødvendig for å forklare noe godt. Ofte brukes «politisk korrekthet» av konservative samfunnskritikere og liberalister, i Norge kanskje særlig av opposisjonspolitikere fra Fremskrittspartiet, gjerne som en kritikk overfor venstreradikale og sosialdemokratiske meningsmotstandere. Det burde nevnes i teksten, syens jeg. Du må gjerne også rydde opp i disposisjonen slik at definisjonen kommer i en kort inneldning aller først og de utdypende kommentarene ordnes naturlig nedover i en egen seksjon, eventuelt med stikktitler, det vil si slik at formidlingen blir klar. Lykke til! Wolfmann 2. apr 2008 kl. 16:09 (CEST)
Ja, hvorfor ikke bruke din egen stramme formulering Politisk korrekthet er et begrep som betegner en tilbøyelighet til å tabuisere alt som kan støte hva man oppfatter som svake grupper i samfunnet, for eksempel minoriteter, kvinner og funksjonshemmede? Klarer du å flette det inn på en god måte?Wolfmann 2. apr 2008 kl. 16:15 (CEST)

Jeg skal ta en runde med artikkelen senere, så får vi se om vi finner et felles ståsted. Akkurat nå er jeg i flymodus . --Flyvende Banan 2. apr 2008 kl. 17:07 (CEST)

Sånn, nå har jeg skrevet om artikkelen. Jeg er klar over at den ser ut som full slakt av den tidligere versjonen, men jeg hadde problemer med å skille ut de mer ladede ordene uten samtidig måtte fjerne resten. Dere skulle finne det uproblematisk å legge inn igjen ting som dere mener jeg ikke skulle ha fjernet ved å gå inn i historikken og kopiere derfra. Jeg synes ellers at artikkelen nå egentlig forklarer begrepet bra, og jeg har ikke sans for å blande inn konkrete grupper som for eksempel politiske partier eller andre konkrete grupper. Derfor brukte jeg heller ikke som eksempel den gruppen som kanskje er mest aktuell i forhold til politisk korrekthet i dag, nemlig islam (men dette har ingenting med at jeg skulle være politisk korrekt å gjøre ). --Flyvende Banan 4. apr 2008 kl. 18:32 (CEST)
Jeg er også klar over at politisk korrekthet brukes og misbrukes retorisk, med dette er også noe som for eksempel gjelder begrepet rasisme i minst like stor grad og synes at definisjoner og/eller andre konklusjoner basert på dette ikke har noen plass her. --Flyvende Banan 4. apr 2008 kl. 18:41 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Politisk korrekthet. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 29. jan. 2018 kl. 16:45 (CET)[svar]

Uklart kildebelegg[rediger kilde]

«Det utviklet seg senere til å bli brukt nedsettende om de som var for lojale mot partilinjen»

  • Oppgitt kilde var Berman, P. (Ed.). (2011). Debating PC: The controversy over political correctness on college campuses. Delta/Random House Publisher.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 27. mai 2018 kl. 00:01 (CEST)[svar]

Se også[rediger kilde]

Fjernet denne fra «se også» listen fordi listen er lang og fordi det ikke er opplagt at en slik artikkel er relevant:

  • Hyperkorrekthet, overdrevent korrekthet eller bruk av feil ord og uttale fordi det ser ut som det følger et mønster og brukeren vil framstå svært korrekt
  • Ensretting, holdninger i et autoritært samfunnssystem der avvikende meninger blir
  • Nypuritanisme, streng, moraliserende kulturoppfatning i moderne tid

--Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 16:26 (CEST)[svar]

Jeg er enig i din vurdering. Lenkene er retoriske. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 17:15 (CEST)[svar]
Visst er de retoriske, men var de ikke rødlenket ville de ha belyst emnet og vært spot-on. Har en liten mistanke om at den første oppføringen kunne fått følge av en Hyperkonformisme, raskt søk ga ordet i bruk her--Andrez1 (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 22:01 (CEST)[svar]

@Andrez1: De siste endringene i artikkelen er vel akkurat motsatt av konsensus om å begrense oppføringer? Dersom du har kilder som viser at kulturkrig har en viktig relasjon til politisk korrekthet er det bedre å redegjøre for det i teksten enn å sette det på en lang liste over vagt relaterte tema. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 22:40 (CEST)[svar]

Hvilken konsensus om å begrense oppføringer? Andrez1 (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 22:44 (CEST)[svar]
Wikipedia:Torget#Se_også_-_for_mye_av_det_gode? - konsensus under utvikling og jeg er sikker på at det har vært oppe tidligere uten jeg klarer å finne relevant diskusjon. Dessuten sier veiledningen (og konsensus vil jeg tro) at "se også" skal være en kort liste. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. mai 2022 kl. 22:49 (CEST)[svar]
Ingen konsensus mao. Nå er det ikke noe mål å i seg selv å lage noen lang liste, hvor lang er fortsatt "kort"? Nå er ikke plass noen reelt begrensende faktor. Jeg kan ta en titt på listen og fjerne forklarende tekster og vurdere hva som blir for fjernt eller dublett. Bruken av PK de siste årene forbinder jeg svært med alt-right på begge sider av atlanteren. Men det er ikke hele bildet. Andrez1 (diskusjon) 30. mai 2022 kl. 23:16 (CEST)[svar]