Diskusjon:Oslo/Arkiv 1

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen Oslo/Arkiv 1 var ukens dugnad uke 10-17, 2007. Det innebar at artikkelen fikk ekstra oppmerksomhet i løpet av uka, med mål om at artikkelen skulle bli så bra som mulig.

Bidrag til denne artikkelen kan i perioden april-juli 2009 regnes som bidrag til artikkelkonkurransen BYKAMPEN.
Se Wikipedia:Artikkelkonkurransen bykampen

Christiania, København?[rediger kilde]

Vedrørende Wolframs siste bidrag: Hva i all verden er grunnen til å starte Oslo-artikkelen med en henvisning til en bydel i København (Se også Christiania (København))?
Arnejohs 14. nov 2004 kl.00:09 (UTC)

Det har nok sin logiske forklaring, i det minste logisk nok til at jeg klarte å pønske det ut. [[Christiania]] er en omdirigeringsside til Oslo, og derfor vil en del som skal vite noe om Christian i København antagelig havne på Oslosiden. Cnyborg 14. nov 2004 kl.00:13 (UTC)
OK, jeg ser det poenget. Det er imidlertid de færreste som kommer til Oslo-siden via oppslagsordet Christiania. Dessuten vil trolig de fleste som kommer der nettopp være ute etter bydelen i København. Jeg har derfor endret redirect-innholdet på Christiania og lagt inn de to betydningene. Samtidig har jeg fjernet første linje i Oslo-artikkelen.
Arnejohs 16. nov 2004 kl.09:30 (UTC)
Hva er poenget med å ha redirect på Oslos gamle bynavn? Det bør heller være en artikkel der om det gamle bynavnet og litt historikk. Christiania er ikke synonymt med Oslo, ettersom Oslo ikke heter Christiania lenger. Redirects bør først og fremst brukes på synonymer og forkortelser. Særlig med tanke på stedsnavn.--Neitakk 2. nov 2007 kl. 11:23 (CET)
Enig. Den riktige løsningen er etter min mening å la Christiania være en pekerside til de forskjellige betydningene av dette navnet. --Mollerup 2. nov 2007 kl. 12:15 (CET)
For øyeblikket har vi 313 redirecter til Christiania; og 462 redirecter til Kristiania. Disse redirectene dekker med andre ord et reelt behov. (Og Mollerup vil antagelig bli overrasket hvis han skal sortere "de forskjellige betydningene"; når han skummer gjennom de 313 redirectene tror jeg han vil se at de fleste er ment å gjelde Norges hovedstad). Vi som skriver endel norsk historie og biografi fra før 1924 mener at når vi skriver at noen er født/død/bosatt/virksom i byen, så bør vi med god grunn oppgi det navnet byen hadde da det skjedde. Det blir direkte pussig å skrive at f.eks. Harald Sohlberg er født i Oslo, 55 år før byen hadde det navnet.
Og slike redirecter har vi mange av, det er faktisk i kjernen av leksikonets sjanger at vi forsikrer oss og leseren om at leseren er på rett sted, før hun begynner å lese. På samme måte blir vi minnet om at Barcelona er en sang (mm), før vi begynner å lese om byen Barcelona. Derfor er det god service og direkte logisk å beholde en lenke til Christiania (København). Artikkelheadingen «NN redirects here, for an article about NN, see ..» er ganske vanlig på engelsk wp; se et par relevante eksempler på en:Villain og en:Soviet Union. Mvh --MHaugen 2. nov 2007 kl. 13:43 (CET)
Man kan jo alternativt linke slik: Christiania og Kristiania. Vanskelig å gjøre dette med tilbakevirkende kraft, men jeg mener nå det er det riktige. Christiania i seg selv er et tema stort nok for en egen artikkel. Og skriver man om personer så langt tilbake i tid, ja så er det Christiania dem ble født i og ikke den moderne byen Oslo. Da er det etter min mening rett og rimelig at leseren kommer til Christiania-artikkelen hvor man i starten vil lese at dette var byen som i dag heter Oslo. At historie lenker til historie ser jeg ikke noe problem med.--Neitakk 2. nov 2007 kl. 14:40 (CET)
Christiania, Kristiania og Oslo er ikke tre forskjellige byer, og det naturlige er å behandle byens historie i artikkelen Oslo, evt. Oslos historie. Gitt at det er byen Christiania som er ment i nær sagt alle tilfeller på norsk Wikipedia, er det naturlig å omdirigere til artikkelen om byen. Kph 3. nov 2007 kl. 13:03 (CET)
Enig med Kph, i og med det er slik dette søkeordet hovedsakelig fungerer her, ref MHaugens innlegg. --PaulVIF 3. nov 2007 kl. 16:10 (CET)

Byvåpnene og kartskissene - hva skjer?[rediger kilde]

Det er en tid siden byvåpnene og kartskissene forsvant fra kommunetabellene. Skjer det noe med denne nye tabellen, eller skal vi gå tilbake til de gamle tabellene? jakro64 10. jan 2005 kl.19:40 (UTC)

Andre kristne trossamfunn[rediger kilde]

Første avsnitt under seksjonstittelen gjelder menigheter. Her er ddet satt inn en menighet som nok ikke er av Oslos største. Denne er redusert i omfang og det er satt på en intern lenke om noen vil skrive en artikkel. Det er også lagt til en lenke til det som blir oppfattet som en menighet i Oslo, selv om den for tiden formelt har tilhold utenfor byen.

Under avsnittet med omtale av trostilhørighet for mennesker i Oslo er Jehovas Vitner fjernet da antallet begynner å bli ganske marginalt, og det er andre grupperinger som ikke er omtalt som kommer i samme størrelsesorden. det er vanskelig å se hvilken grupperinger som skal omtales og hvilken som ikke skal omtales når forskjellen er så liten.

Jeblad 16. apr 2006 kl.03:27 (UTC)

Christiania/Kristiania/Oslo[rediger kilde]

Artikkelen er svært svak på det historiske. Én ting er at historieavsnittet kommer langt ut i artikkelen. Verre er det at den blander begrepene og utelater helt vesentlige ting.

Opprettelsen av Christiania 1624 er en avgjørende hendelse i byens historie. Dette innebar faktisk at byen Oslo ble nedlagt, og en ny by reist på et annet sted (riktignok innenfor synsvidde). Det tok mer enn 200 år før den gamle byen (som i mellomtiden hadde eksistert som forstad) ble innlemmet i den nye. Det å se middelalderbyen Oslo som identisk med Christiania, er moderne historisering.

Det er forøvrig også feil å si at byen «het» Kristiania mellom 1877 og 1925. Staten vedtok at navnet skulle staves med «K» i 1877, men kommunen benyttet «Ch» helt til 1898. Dessuten: Navneskiftet til Oslo ble vedtatt i 1924 og gjennomført fra 1. januar 1925, så byen het Kristiania til 1924; ikke til 1925.

Nård et gjelder Christiania som søke/oppslagsord (se ovenfor): Svært mange Oslo-relaterte artikler har lenker til «Christiania». Dette er ytterligere en grunn til at Oslo-artikkelen burde får en akseptabel historie-del. Det kunne selvfølgelig også opprettes en egen artikkel om Christiania, som spesielt tok for seg byen før de store byutvidelsene på 1800-tallet.

--T.B.Hansen 23. sep 2006 kl. 08:37 (UTC)


Kjente personer[rediger kilde]

Listen ser ut til å inneholde et mer eller mindre tilfeldig utvalg av mer eller mindre kjente mennesker som en eller annen gang har bodd i byen. De fleste mennesker som har gjort seg kjent «på riksplan» vil vel ha bodd i hovedstaden på et eller annet tidspunkt. Jeg foreslår at oppførelsene begrenses til folk som er «født og oppvokst» i byen, og/eller har sin virksomhet direkte knyttet til byen. T.B.Hansen 2. okt 2006 kl. 08:12 (UTC)

Navnelista bør dessuten skilles ut i en egen artikkel etter mønster av for eksempel Liste over kjente personer med tilknytning til Tjøme som er skilt ut av artikkelen Tjøme. Lange lister kan være ok, men gjør artiklene mindre leservennlige og får som regel for stort fokus i forhold til annet stoff. I tillegg bør personene presenteres kronologisk etter fødselsår. Det faller mye mer naturlig og gir en bedre historisk oversikt enn rotete alfabetisering etter første bokstav i etternavnet (personene er jo likevel ført opp med fornavna først).Wolfmann 9. jan 2007 kl. 12:17 (CET)
Det er gjort nå, etter mønster fra Tjøme-artikkelen. Jeg har ikke fjernet noen navn (hvis jeg ikke uforvarende skulle ha mistet noen ifbm med sorteringen), det er kanskje noen som er litt tvilsomme der. Jeg har valgt å fortsette med alfatbetisering etter etternavn, selv om det sikkert kan diskuteres. Apple farmer 24. mar 2007 kl. 21:53 (CET)

Innbyggertall og regioner[rediger kilde]

Følgende passasje må dokumenteres: «Byen har et areal på 454 km², Oslo by har 544 073 innbyggere per 1. januar 2006 og metropol-området har ca. 811 688 innbyggere per 1. januar 2006. Bybebyggelsen Oslo omfatter også det bebygde sammenhengende arealet i noen tilliggende kommuner i Akershus, og har per 1. januar 2006 til sammen 1 015 105. Høyeste punkt er Kjerkeberget, 629 m.o.h. Dette er for øvrig også Oslos nordligste punkt.»

Hva menes med metropol-området? Er dette StorOslo? I så fall betyr vel det Oslo og Akershus minus Romerike. Jeg får ikke tallene til å stemme i det hele tatt på det neste punktet; Bybebyggelsen Oslo. Hva er dette og hvor er tallene hentet fra? Infoboksen om Oslo by er også totalt feil mtp. innbyggertall. --Stigmj 2. okt 2006 kl. 17:22 (UTC)

Navnet «Oslo by» er i høy grad misvisende. Info-boksen later til å vise til et større område enn Oslo kommune, mens det egentlige «byområdet» er mindre enn kommunen. Jeg foreslår at boksen fjernes, eller får et mindre misvisende navn.
Det er mulig å forestille seg mange varianter av «Stor-Oslo». Såvidt jeg vet ble uttrykket skapt i mellomkrigstiden som betegnelse på det daværende Oslo pluss Aker; altså det nåværende Oslo kommune. Akers daværende og Oslos nåværende grenser er relativt naturlige (åser, skog, elver), og det er ikke like lett å sette grenser når større områder skal regnes med. Bebyggelsen er sammenhengende mellom Oslo og Sandvika, men bor man i Oslo Øst er Romerike nærmere. NSBs «lokaltrafikk» strekker seg fra Drammen til Eidsvold og Moss...
--T.B.Hansen 2. okt 2006 kl. 17:59 (UTC)
Statistisk sentralbyrås definisjon av tettsted er ganske innarbeidet og interessant å bruke i artikkelen, synes jeg. Etter den har altså tettstedet Oslo 825 105 innbyggere 1.1. i år, se http://www.ssb.no/beftett/tab-2006-07-05-01.html. Regner med at tallet stammer derfra. Forklaringen på begrepet tettsted finnes i pkt. 4.1 i http://www.ssb.no/vis/arealbruk/om.html. Har satt inn referanse i det avsnittet dere henviser til - det bør vel være en fotnote-referanse, men det får jeg ikke til. Tallet 1 015 000 som sto i forrige versjon må være alle kommuner i Akershus minus et par - det blir for mange begreper på befolkning å ta med enda ett? Hvordan endres betegnelsen på boksen Oslo by til f.eks. Tettstedet Oslo? Får ikke til det heller. Bruker:Helge Høifødt 2. okt 2006 kl. 21:36 (UTC)
Det må fikses i malen.. men det er ikke lett da den nok benyttes andre steder i tillegg. Jeg har fjernet den i påvente av å fikse en annen løsning. Skal se mer på dette imorgen. --Stigmj 2. okt 2006 kl. 22:28 (UTC)

Se også Wikipedia:Tinget#Oslo_by.2Ftettsted.2Fkommune

Kan ikke se at begrepet «tettsted» har relevans her. Det er laget for å definere en samlet bebyggelse som ikke har status som «by» e.l. Punkt 1 i SSBs definisjon er så strikt at Oslo kommune vil måtte deles opp i mange adskilte tettsteder; punkt 2 så åpen at det er mulig å definere hele området rundt indre Oslofjord som ett tettsted. Da står man tilbake med ren sysning – og jeg kan se mange andre og bedre grunnlag for synsing enn dem SSB synes å operere med. T.B.Hansen 3. okt 2006 kl. 07:18 (UTC)
Hei, T.B., jeg har respekt for at du er uenig i dette, og det er endel rare utslag, men likevel: Status som by er i beste fall et utvannet begrep, og begrepet tettsted har faktisk ikke noen saklig øvre grense. Selv om du mener at SSB ikke har noen god definisjon, og at punktene deres motsier seg selv, så håper jeg du kan slå følge i det følgende som en operativ løsning: Det vil i det minste være et ryddig og konsekvent prinsipp fra WPs side at vi velger å holde oss til «SSBs synsing». Det sparer oss for mye arbeid med å utvikle alternative definisjoner og arbeide fram konsensus for dem, tid som vi heller kan bruke på å skrive nye artikler. SSB er tross alt en fagetat innen demografi, og de aller fleste av oss er amatører i det feltet. --MHaugen 3. okt 2006 kl. 07:34 (UTC)
Utgangspunktet for kommentaren min var faktisk at «ingen» hverken forsto SSBs definisjon eller godtok tallene den førte til. SSBs tall og de definisjonene (eller synsingen) de bygger på har sikkert en nyttig funksjon innenfor politisk og administrativ planlegging av infrastruktur. Jeg synes imidlertid at diskusjonen ovenfor viser at de har liten verdi som leksikalsk informasjon til allmenheten. Og da er det greieste rett og slett å la være å ta dem med her. Statistikk har rett og slett ingen mening i seg selv; den må gi mening i en gitt kontekst. T.B.Hansen 3. okt 2006 kl. 08:20 (UTC)
I Wikipedias artikkel om tettsted hevdes det at SSB ikke lenger bruker den typen definisjoner vi diskuterte ovenfor, men «objektive» kriterier som digitale registre over bosetting. Dermed ser det ut til at ethvert grunnlag for vanlige dødelige til å vurdere den informasjonen SSB produserer, er borte. Desto større grunn til å holde dem borte fra en artikkel som denne. En encyklopedi er et humanistisk prosjekt med det siktemål å gi meningsfylt informasjon til allmennheten. Rent tallmateriale som bare kan tolkes på bakgrunn av eksklusiv fagkunnskap hører ikke hjemme i en slik sammenheng. T.B.Hansen 3. okt 2006 kl. 09:05 (UTC)
Hei, Hvordan har man kommet frem til at tettstedet Oslo har 901 597 innbyggere pr 1. januar 2007 når kilden det henvises til (ssb) fastslår at tallet på samme dato er 839 423 innbyggere i tettstedet Oslo pr 1. januar 2007? Mvh Lexicus 15. nov 2007 kl. 09:59 (CET)
Jeg har nå korrigert opplysningen slik at den nå sammenfaller med de dokumenterte fakta. Mvh Lexicus 15. nov 2007 kl. 10:10 (CET)
Jeg synes innbyggertallet 839 423 er flott å bruke. For å ha noe sammenligne med, så har faktisk London bare et par millioner innbyggere. Men metropol-innbyggertallet er vel rundt 12 millioner. Det er det samme i Oslo, Oslo er faktisk større enn 500 000 innbyggere, den har nemlig over 800 000 innbyggere. Man kan faktisk kjøre fra Asker til Lillestrøm uten å se et eneste jorde. Se dette bildet: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Tettstedet_Oslo_2005.png 85.166.37.44 5. des 2007 kl. 22:28 (CET):

Er dette en artikkel om Oslo fylke, eller bare Oslo by? Oslo er den eneste byen som er både by og fylke, og derfor bør innbyggertall inkludere alle som bor innenfor Oslos grenser, og da vil antallet være nærmere 900000. 155.55.60.110


Byjubileum[rediger kilde]

Er det en tanke og nevne at byen hadde 900 års jubileum i 1950 basert på grunnleggelsen under Harald Hardråde?

--Oggbogg2

Underkategori Oslos historie[rediger kilde]

Foreslår å opprette en ny underkategori. Den tidligere industrien faller utenfor både bygninger, geografi og kultur. For Sverige er det dessuten opprettet underkategori tidligere industriselskaper. Disse gamle nedlagte bedriftene i Oslo kunne også passe i en slik underkategori. --SOA 11. apr 2007 kl. 22:33 (CEST)

Finnes det en by-wiki for Oslo?[rediger kilde]

Finnes det en by-wiki for Oslo eller for andre by i Norge? Det som jeg har funnet er på city-wiki-center: category Norway. MattisManzel 28. aug 2007 kl. 16:39 (CEST)

«Kommunale etater» og «Kommunale foretak»[rediger kilde]

Jeg foreslår at vi ganske enkelt fjerner disse to underavsnittene, da de er lite interessante i en hovedartikkel om en by.. («Vann- og avløpsetaten har ansvaret for å forsyne kommunens innbyggere med rent vann og behandle avløpsvannet». Jøss, sier du det?) Jeg forsøkte å begynne en omskriving fra listeform til en mer sammenhengende tekst, men måtte gi opp. Det antyder at det er vanskelig å gjøre disse avsnittene leksikalske. —Kjetil_r 20. mai 2009 kl. 21:26 (CEST)Svar[svar]

Disposisjon[rediger kilde]

Jeg synes artikkelen skriker etter en ny måte å organisere stoffet på. Her bør vi se til hvordan velutviklede byartikler er satt opp på større WP-utgaver, vi kan for eksempel se på en:New York City (som har status som utmerket). Skulle vi bruke samme oppsett på vår Oslo-artikkel blir det noe à la Bruker:Kjetil_r/Oslo (med visse lokale tilpassinger, så klart – den siden var laget i all hast). Dette slår meg som en mer hensiktsmessig måte å presentere stoffet på. Kommentarer? —Kjetil_r 21. mai 2009 kl. 03:26 (CEST)Svar[svar]

Jeg er enig i at din disposisjon er bedre og inneholder flere relevante punkter enn var nåværende artikkel gjør. Vider bør statistikken, særlig de demografiske, helst ordnes i tabellform. Burde vi ikke også inkludere medlemmer i de enkelte trossamfunn, det er det tilgjengelig statistikk på, her er det jo svært store variasjoner. Jeg støtter at vi flytter Kjetil_rs disposisjon inn i artikkelen, så får vi alle utfordringen om å innarbeide relevant stoff. PaulVIF 21. mai 2009 kl. 09:13 (CEST)Svar[svar]
I hovedsak enig. den ser grei ut. Men jeg vil foreslå at avsnittene om Utdanning, Media, Religiøse forhold, Kriminalitet og muligens noen til samles under et hovedavsnitt kalt Samfunn. Når det gjelder delemner med store mengder tabelldata (og forsåvidt også listen over kommunale etater), så bør vel det trekkes ut til utdypende artikler, slik at bare ingressen fra den utdypende artikkelen står igjen her!? Mvh MHaugen 21. mai 2009 kl. 11:36 (CEST)Svar[svar]
Jeg har nå omdisponert, med et par avvik fra forslaget. Avsnitt fra forslaget som ville blitt helt tomme er ikke tatt med (men de dukker nok opp på ett eller annet tidspunkt).
 • Pål: Demografiske data bør etter min mening både i tabellform og i løpende tekst. Grunnen er at vi bør unngå at artiklene våre bare blir lister og tabeller. Jeg skal se om jeg får laget noen tabeller på et senere tidspunkt.
 • Morten: Jeg er småskeptisk til «Samfunn» (siden størstedelen av artikkelen fort kan settes under den rubrikken), men jeg satte det opp, så får vi se hvordan ting utvikler seg.
Jeg har også kuttet bort mye av etater og foretak og skrevet på nytt om de mest interessante. Teksten som jeg fjernet ble lagt inn her, dersom noen er interessert i å videreføre stoffet i underartikkel eller lignende. —Kjetil_r 22. mai 2009 kl. 17:52 (CEST)Svar[svar]
I Wikipedia:Stilmanual/Kommuner er Samfunn brukt som én av forholdsvis få hovedkapitler: (Natur)geografi, Samfunn, Næringsliv, Historie og Kultur. Sett med en bibliotekar dewey-øyne er det en funksjonell organisering å samle flere små avsnitt i et hovedavsnitt :-)
Jeg har litt problemer med den opphopingen av tall under demografi, hvem som er gift, skilt, menn, kvinner osv. jeg er usikker på hva jeg skal lære av det, for å si det slik. Dersom man kan påvise at det er flere skilte enn i nabokommunene (og det er sannsynlig, slik er det vaffal rundt Trondheim), så har vi et demografisk poeng, men foreløpig har vi bare tall. Likeledes med aldersfordelingen: er den lik eller ulik landsgjennomsnittet og områdene rundt? Hvis det ikke er noen påfallende forskjeller, så har tallene IMO ingen stor betydning. Mvh MHaugen 22. mai 2009 kl. 23:19 (CEST)Svar[svar]
Hm, ok, mulig jeg har forelst meg på en.wikipedias artikler om steder i USA, der alle mulige tall fra US Census Bureau gjerne er med. Vi kan sikkert finne noe mer interessant å skrive om; to ting som umiddelbart slår meg er medianinntekt etter bydel (store og interessante forskjeller innad i byen), og helsesituasjon og levealder etter bydel (store forskjeller, men det har man egentlig ikke lov til å si høyt om man er Høyre-mann, ref Fabian Stang). —Kjetil_r 22. mai 2009 kl. 23:29 (CEST)Svar[svar]
Kulturvern
Jeg foreslår at denne opphører som eget avsnitt under «Kultur», og at disse tingene spres rundt andre steder. Mye av det som står om bygninger kan innarbeides i et eget avsnitt «Arkitektur» under «Bylandskap», omtrent som en:New_York_City#Architecture. Jeg kan dessverre ikke skrive spesielt godt om dette selv, så det må nok gjøres av andre. Dermed er det ikke så mye igjen av typiske kulturvern-ting, jeg ser ikke helt hvordan f.eks. immateriell kulturarv passer inn i det hele tatt. Ting som de bevarte Aker-gårdene kan nevnes andre steder, miljøproblematikk likeså, helleristninger o.l. passer under historie, de gamle industrimiljøene under «Næringsliv». Eller er det bare jeg som ikke har forstått hva «kulturvern» er? —Kjetil_r 25. mai 2009 kl. 00:37 (CEST)Svar[svar]
Dette bør stå i et eget avsnitt i artikkelen det er veldig viktige opplysninger som er samlet under dette avsnittet. Nina 25. mai 2009 kl. 01:19 (CEST)Svar[svar]
Og argumentene for det er? —Kjetil_r 25. mai 2009 kl. 01:28 (CEST)Svar[svar]
Hvorfor vil du spre denne informasjonen overalt, egentlig? Det er for meg uforståelig. Slik blir det umulig å få en oversikt over hva Oslo faktisk gjør for å ta vare på og bevare de ulike aspektene som faller under kulturvern. Litt trist at du kommer med forslaget akkurat under Kulturminneåret 2009 forresten, når folk gjör en innsats for å vise helheten. noorse 25. mai 2009 kl. 01:55 (CEST)Svar[svar]
Jeg vil spre dette fordi et slikt avsnitt kan bli enormt stort; og fordi det uansett vil være mange andre avsnitt som dekker det samme. Det er mulig et «Kulturvern»-avsnitt er lurt for en mindre kommune der det ikke er så alt for mye å skrive om slike ting; men for en by av Oslos størrelse bør man tenke annerledes. Den siste setningen din kan forresten mildt sagt karakteriseres som usaklig og lite konstruktiv, og fortjener ikke noen ytterligere kommentar. —Kjetil_r 25. mai 2009 kl. 02:27 (CEST)Skrivefeil retet 25. mai 2009 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]
Tror ikke jeg går videre med denne samtalen på det nåværende tidspunkt. Dette er ikke fruktbart. noorse 25. mai 2009 kl. 02:51 (CEST)Svar[svar]
Noe passer nok også andre steder, men jeg tror det har en god effekt på disposisjonen å holde omtalen av kulturvern (om vi skal bruke et annet navn kan selvsagt diskuteres, f.eks. "Kulturminner og fredede bygninger/anlegg") samlet på et sted, og gjerne med gullista som rød () tråd.
Problemet med å spre stoffet er at teksten kan bli tvungen og anstrengt dersom du blir nødt til å skrive historieavsnittet på en slik måte at både helleristninger, Gamle Aker kirke og Middelalderparken blir naturlig nevnt. Næringslivsavsnittet kan selvsagt ha et historisk tilsnitt, men det bør jo ikke være en hovedtråd der. Saken med Birkelunden kulturmiljø viser også at dette er stoff som er viktig for inntrykket av byen, men som ikke kan føyes naturlig inn i avsnitt om historie, museer eller næringsliv. MHaugen 25. mai 2009 kl. 08:35 (CEST)Svar[svar]
I tillegg til det Morten her sier, så er den gule listen, ikke minst omfanget av den, og ikke minst bevaringen av «murbyen» ganske typisk for Oslo. Det er greit at dette få en tydelig plass i denne artikkelen og ikke drukner inne i andre tema. Tema som arkitektur og næringsliv bør etter min oppfatning peke framover og gi uttrykk for utvikling og dynamikken på disse områdene, mens «Kulturvern» viser til de historiske røttene. Men som Morten også er inne på, kanskje overskriften bør endres. PaulVIF 25. mai 2009 kl. 09:51 (CEST)Svar[svar]
Dersom det er gode argumenter for å beholde en «Kulturvern»-seksjon, så gjør vi selvsagt det. Jeg kaster ut en del forslag her på diskusjonssiden, og det gjør jeg selvsagt fordi jeg vil at folk skal stoppe meg hvis jeg blir for radikal. Kjetil_r 25. mai 2009 kl. 11:21 (CEST)Svar[svar]

Forskningen som angivelig konkluderer med «bystryktur rundt» år 1000[rediger kilde]

Et 1000-års jubileum ble feiret i 2000. Og jeg mener å ha lest i avis i forkant av jubileumet, at bakgrunnen var omdiskutert.

Og begrepet «bystruktur» synes jeg er litt ullent. Kanskje forskerne bare fant at stedet bare hadde «bygdestruktur» eller «tettsted-struktur».

Er det noen som har referanser til hvilken forsker som har sagt hva? Og hvilke funn eller undersøkelser som ledet til disse konklusjonene? Karbon-datering?

(1000-års festen i 2048 blir neppe avlyst pga litt «bystruktur» som har blitt røska opp av en flosshatt.)--Kollibris 2. mai 2011 kl. 19:58 (CEST)Svar[svar]

«Mener å ha lest» blir for ullent. Det er å gå litt langt å endre artikkelen på så vagt grunnlag. Dette må referansebelegges og det skal bi stående. Likeens en subjektiv oppfatning av begrepet «bystruktur». Jeg har ikke sett at det er blitt problematisert i faglitteraturen. --PaulVIF 2. mai 2011 kl. 20:10 (CEST)Svar[svar]
Ta en kikk her. Hilsen GAD 2. mai 2011 kl. 22:29 (CEST)Svar[svar]

Svensk beleiring 1308 eller 1309?[rediger kilde]

Under tidslinje står det at Oslo ble beleiret i 1308, mens i artikkelen om Erik Magnusson av Södermanland står det at det brøt ut krig med Norge i 1309. Fint om noen med tilgang til relevant litteratur kan sjekke opp og eventuelt korrigere. mvh - Ulf Larsen 8. mai 2011 kl. 20:06 (CEST)Svar[svar]

Thuesen: Oslos historie i årstall oppgir at hertug Eriks beleiring av Akershus slott var i desember 1308; den varte «til inn i julen». Erik trakk seg tilbake til Sverige etter slaget ved Frysjubru. I denne boka nevnes han ikke i 1309, men i mars 1310 kom han tilbake og slutta fred med Håkon 5. Dette tyder på at det har vært krig i 1309. Hilsen GAD 8. mai 2011 kl. 21:30 (CEST)Svar[svar]

forbedringsinnspill pr 6.6.09[rediger kilde]

Jeg tror muligens at avsnittet om kultur, særlig musikkdelen, kan flyttes over til {{utdypende|Musikk i Oslo}}, det blir litt opplistende, og litt vel detaljert i forhold til andre avsnitt.

Avsnittet om næringsliv bør derimot utvides kraftig, særlig på nåtid. (Men gjerne også på nyere historie, dvs utflytting av produksjonsbedrifter). Mvh MHaugen 6. jun 2009 kl. 14:00 (CEST)

Jeg er uenig i forslag 1. Nettopp det at det er opplistende (noen viktige institusjoner, litt historie) gjør at det passer i samleartikkelen om Oslo. En spesialartikkel bør være atskillig mer utdypende. Det stemmer at kultur etter hvert er noe mer detaljert enn andre avsnitt, men det betyr vel like gjerne at disse bør utvides. Hilsen GAD 6. jun 2009 kl. 15:18 (CEST)
Et par innspill fra meg (selv om jeg kanskje «ødelegger for folk som gjör en innsats for å vise helheten»):
 • Noen bør ta en kritisk gjennomgang av «Historie»-avsnittet. Jeg kan muligens gjøre dette selv. Her kan man (jeg?) for eksempel sammenligne med Oslo byleksikon, og se at vi ikke har gjort så alt for forskjellige vurderinger fra dem angående hva som skal navnes.
 • Under «Geografi» bør vi få mer om naturforhold/geologi/plante- og dyreliv/klima
 • «Bylandskap» bør få noe om arkitektur. Jeg begynte på Bruker:Kjetil r/arkitektur for en tid tilbake; men det er nok noe som bør inn i en undertikkel eller to heller enn noe som passer til hovedartikkelen.
 • Litt om miljøproblematikk bør inn et passende sted
 • «Kultur»-avsnittet er alt for langt. Det er lett å la seg rive med og full av gode intensjoner dytte inn alt for mye i en innføringsartikkel; jeg har stadig vekk gått i samme felle selv (Sovjetunionen; Russlands historie; Andre verdenskrig m.fl.) Det blir bare til at leserne ikke gidder å lese stoffet når man dytter inn for mye. Lag heller utdypende underartikler.
 • «Idrett og friluftsliv» krever total omskrivning
 • «Oslo i kulturen og kjente personer fra Oslo» er bare merkelig. Her er jeg ikke sikker på hva som bør gjøres.
 • «Tusenårssted» bør ut som eget avsnitt. Det kan heller nevnes i én - 1 - setning et annet sted i artikkelen, da jeg vil anta at svært få bryr seg om tusenårssteder. Jeg har faktisk nylig spurt en del folk (alle med høyere universitetsgrader og presumptivt samfunnsengasjerte og intelligente mennesker) om hva som er Oslos tusenårssted. Alle svarer med spørsmålet «Hva er et tusenårssted?». Jeg vil derfor anta at dette ikke oppfattes som spesielt interessant/relevant.
 • «Næringsliv» bør utvides.
 • «Demografi» trenger en oppussing / kritisk gjennomgang.
 • «Media» bør nevne lokalradio, litt mer om TV, og kanskje litt andre ting også.
 • Jeg er ikke sikker på om fokuset i «Veinett» helt riktig.
 • Noen bør gå igjennom referanselisten og føre på utgiver, dato, forfatter o.l. på alle referansene. Dette gjøres enklest med {{kilde www}}.
 • Det er mye ymse under «Eksterne lenker». Her bør sikkert mye ut og andre ting inn.
 • Jeg savner litt på bildefronten. Jeg ville hatt andre bilder under «historie», et bedre bilde av domkirken, et mer relevant bilde under «Sydøst», og bedre bilder under «Næringsliv».
Det kan kanskje virke som jeg slakter artikkelen med alt jeg nevner over; men jeg mener faktisk at det aller meste er veldig bra. Artikkelen er sikkert 90% «ferdig», det jeg nevner er egentlig detaljer. Jeg har tid til å bruke noen timer på artikkelen selv i kveld. —Kjetil_r 6. jun 2009 kl. 16:02 (CEST)
Og én ting til, vedrørende geografi: Elvene i Oslo er nevnt, men jeg synes at man foreløpig ikke har gått langt nok i å utdype det poenget som ligger i elvenes «landskapsformende rolle»: Oslogryta består av flere lave daler, formet av elvene: Lysakerelva, Frognerbekken, Akerselva, Alnaelva. MHaugen 6. jun 2009 kl. 20:04 (CEST)


Jeg har nå gjort noen endringer:

 • Jeg har flyttet en del kultur-stoff til Kultur i Oslo og forkortet i hovedartikkel. Jeg synes det ble mye bedre nå, men det går alltids an å ta stoff tilbake til hovedartikkelen igjen dersom det er gode argumenter for dette.
 • Jeg har skrevet litt i avsnittet om idrett. Her er det sikkert litt til som bør nevnes.
 • Jeg sitter og leker med tanker på å flytte enda mer stoff til underartikler. Dette gjelder:
  • «Turisme» - avsnittet blir litt oppramsende, og har klart forbedringspotensiale. En ny artikkel «Turisme i Oslo» er en mulighet.
  • «Navn» - er det interessant med så mye om dette så tidlig i artikkelen? Kan kanskje kuttes ned til fem setninger + underartikkel.
  • «Segl og flagg» - kanskje litt for detaljert for hovedartikkelen.
  • «Samferdsel» - det er kanskje mulig å kutte her også. Kanskje til «Samferdsel i Oslo», med et sammendrag i hovedartikkel på ca. en tredjedel av avsnittet slik det er i dag?

Mvh. —Kjetil_r 12. aug 2009 kl. 16:34 (CEST)

Næringsliv[rediger kilde]

Det som står om utflytting av næringslivet virker tvilsomt. Utflytting av industri er ikke belagt med noen eksempler. Ringnes er ett, men er det mange flere? Eksemplene gjelder ellers tjenesteyting. Det er riktig at flere firmaer er flytta til Lysaker, men tre av de fire nevnte ligger vel likevel innafor bygrensa. Ellers lurer jeg på om det stemmer at kornsiloen på Sandaker er blitt studentboliger. Hilsen GAD 9. jun 2009 kl. 07:53 (CEST)

Jeg skrev om dette avsnittet her, og la meg svært tett opp imot den refererte kilden. Det er nå brukte andre eksempler. Et par av disse bedriftene har vel senere blitt lagt ned eller er slått sammen (kilden er noen år gammel), men de fungerer vel likevel som eksempler.
Angående dette med Sandaker / studentboliger: Jeg kjenner ikke til at det skal være studentboliger her. Den refererte kilden nevner bare siloen på Grünerløkka, så da fjerner jeg Sandaker i denne omgang. Hvis Sandaker skal inn igjen bør den ha en egen referanse, slik at vi ikke forleder leserne. —Kjetil_r 9. jun 2009 kl. 17:25 (CEST)
God forbedring. GAD 9. jun 2009 kl. 20:47 (CEST)

Historiske kart - link funker ikke[rediger kilde]

Denne fungerer ikke - ihvertfall ikke idag. TorSch 21. jun 2009 kl. 09:56 (CEST)

Moden for vurdering som Kandidatartikkel?[rediger kilde]

Det er fortsatt et lite stykke igjen før denne artikkelen er helt optimal i alle avsnitt, men jeg mener likevel at det kunne være på tide å nominere den til AA/UA-status. Dels fordi artikkelen IMO innfrir AA med god margin, og dels fordi kandidatprosessen kan tydeliggjøre hva som evt mangler til UA, og sette i gang arbeidet med det. OK? Mvh MHaugen 8. jul 2009 kl. 22:45 (CEST)

Men det er vel ønskelig at også Oslo tilpasses disposisjonen for by- og kommuneartikler? Her er det i tilfelle en jobb å gjøre. krg 9. jul 2009 kl. 20:08 (CEST)
Synes artikkelen kan fremmes til anbefalt. En eventuell fremming til utmerket kan så knyttes til omarbeiding så den tilpasses disposisjon for by- og kommuneartikler. mvh - Ulf Larsen 12. aug 2009 kl. 13:03 (CEST)
Disposisjonen er diskutert på Diskusjon:Oslo#Disposisjon, og artikkelen er lagt opp etter det som har fremkommet der. Hvilken stilmanual er det egentlig du vil tilpasse artikkelen etter? Hvis det er Wikipedia:Stilmanual/Kommuner vil det etter min mening gjøre artikkelen mye dårligere. —Kjetil_r 12. aug 2009 kl. 14:27 (CEST)
Mitt poeng er å få artikkelen frem til anbefalt og/eller utmerket. Jeg har ikke arbeidet med den og kommenterte kun det en over så som en innvending mot utmerket, forøvrig har jeg ingen sterke følelser for det ene eller det andre. mvh - Ulf Larsen 12. aug 2009 kl. 17:50 (CEST)
I en ideell verden ville alle wp-skribenter vært helt enige om stilmanualene, og alle artikler ville vært skrevet i streng overensstemmelse med stilmanualene. Slik er det imidlertid ikke, og det får vi finne oss i å leve med, i ulike former. Jeg tror at denne artikkelen har kommet så langt i omfang og dybde at den tåler å prøves som AA/UA-kandidat, til tross for at den har skapt sin egen versjon av stilmanualen. Mvh --MHaugen 12. aug 2009 kl. 19:15 (CEST)
Vi snakker om Wikipedia:Stilmanual/Kommuner, ikke sant? Da vil jeg omformulere til at «i en ideell verden ville stilmanualer vært gode og gjennomarbeidede, alle wp-skribenter vært helt enige om stilmanualene, og alle artikler ville vært skrevet i streng overensstemmelse med stilmanualene». Wikipedia:Stilmanual/Kommuner (som ikke er «en offisiell stilmal for Wikipedia» men derimot « et forslag basert på andre manualer og eksisterende artikler») har den svakhet at den gjennomgående bruker landkommuner med under 5000 innbyggere som eksempel. Hadde vi hatt en stilmanual tilpasset større byer ville jeg selvfølgelig gått inn for at man skulle følge denne i Oslo-artikkelen, men i fravær av en slik må man nesten bruke sunn fornuft og lage et eget opplegg. Mvh. —Kjetil_r 12. aug 2009 kl. 21:16 (CEST)
Litt enig med siste taler, og litt uenig. Jeg mener at strukturen og stikkordene i stilmanualen er et minimumskrav, og at mange av Kjetils tilføyelser her er klare plussfaktorer. Men jeg hadde håpet at hovedstrukturen i disposisjonen kunne vært beholdt. Men det er altså ikke verre enn at jeg kommer til å nominere den nå. Mvh --MHaugen 14. aug 2009 kl. 00:52 (CEST)
Ja ja, vi får se hva andre sier, dagens disposisjon er selvsagt ikke hugget i stein. Jeg kan forsåvidt være med på å lage en mer gjennomarbeidet stilmanual for kommuner og standardisere artiklene våre i henhold til denne, men det arbeidet skjer vel ikke akkurat her og nå.
Jeg tror forresten jeg skal gjøre et sjeldent unntak og delta i AA/UA-vurderingen denne gangen. —Kjetil_r 14. aug 2009 kl. 01:19 (CEST)

Referanser til litteratur[rediger kilde]

I dag ser jeg at flere referanser viser til litteratur som ikke er nevnt i litteraturlisten. Mulig all litteratur brukt i fotnotene bør ned i litteraturlisten, og så oppgir man bare forfatter, årstall og sidetall i fotnotene. Dette er gjort med meget stort hell i f.eks. denne engelske artikkelen: en:William Wilberforce, se f.eks. referansen http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce#cite_note-10 som viser til litteraturlisten her http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce#CITEREFHague2007. nsaa (disk) 31. aug 2009 kl. 13:40 (CEST)

Det høres ut som en fin løsning. Får du gjort det? Barbrobrud 2. sep 2009 kl. 12:48 (CEST).

Kvartal[rediger kilde]

Nsaa har nylig stilt spørsmålet «Det stemmer vel ikke at dette er et særnorsk ord, jfr. :sv:Kvarter?» Jo, det stemmer, hvilket også fremgår helt tydelig av sv:Kvarter, som bare angir betydningen «sammanhängande grupp bebyggda eller obebyggda fastigheter, ofta i form av en fyrkant». Altså et synomym til det norske kvartal. Det svenske ordet «kvartal» betyr et fjerdingår. På dansk heter vårt kvartal en «karré», mens «kvartal» også i dette nabospråket betyr et fjerdedels år. Som det også har som bibetydning på norsk. Både norsk og dansk har ellers fra gammelt ordet «kvarter» om en større bydel med flere kvartaler. Christiania var i de første 200 år inndelt i fire kvarterer (vestre, nordre, østre og søndre), avgrenset av Tollbugata og Kongens gate. Ordet i sin moderne bymessige betydning må ha oppstått i Norge, formodentlig i Christiania og Kristiansand, hvor det er er belagt i tidlige kilder. Jeg har lagt inn referanser i artikkelen kvartal. Dette ordets betydninger i svensk og dansk er fyldig behandlet i nettordbøkene: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ og http://ordnet.dk/ods/ Roede 4. sep 2009 kl. 22:00 (CEST)

Ordet kvartal kan være særnorsk, men slik artikkelen om kvartal sto opprinnelig så virket det som fenomenet kvartal var særnorsk og det er det jo ikke. Det er en måte å dele opp en byplan i mindre enheter som ikke har oppstått i Norge. Nina 4. sep 2009 kl. 22:13 (CEST)

Christiania Torv[rediger kilde]

Artikkelen har nå to bilder av Christiania Torv. Er dette nødvendig? Jeg synes ett av dem kan byttes ut, men tar det opp her siden jeg fjernet ett her forrige dagen, men det ble satt inn igjen nå. Mvh. Kjetil_r 4. mar 2010 kl. 01:51 (CET)

Ingen motforestillinger? Da tar jeg ut det øverste Christiania Torv-bildet. MVh. Kjetil_r 14. mar 2010 kl. 13:47 (CET)

The end of wooden cars in Oslo[rediger kilde]

I took this picture is Oslo of the last run of the wooden cars. File:Oslo Holmenkollbanen end 1.jpg Unfortunately I dont remember the date or year I took the picture and it is not marked on the slides. (I suspect late ninetees) I have some pictures from the same time, but I would like the date before I upload them.Smiley.toerist 2. aug 2010 kl. 15:51 (CEST)

Have a look here: http://www.jernbane.net/db/type.asp?id=2165. http://www.jernbane.net/uploada/611.jpg seems to be the same car at about the same time. Some sources say that they were taken ouf of service in 1995. ZorroIII 2. aug 2010 kl. 16:23 (CEST)
Se also my comment here. --Kjetil_r 2. aug 2010 kl. 16:54 (CEST)
I have two new pictures from 1995 in Norway. File:Oslo Holmenkollbanen end 4.jpg and File:Tram Trondheim 1995.jpg Dette usignerte innlegget ble skrevet av Smiley.toerist (diskusjon · bidrag) 6. aug 2010 kl. 21:55 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Kart - hvilket format?[rediger kilde]

Jeg har lagt ut kart fra 1887 (hele byen), hentet fra kommunens femtiårsberetning fra samme år. Det har jeg fått laget i jpg og pdf. Hensikten er jo at alle skal kunne klippe utsnitt fra filene og bruke i mange artikler. Jeg har lagt ut jpeg i 12 Mb, og er interessert i å vite hvilke andre formater som ev. er hensiktsmessig å legge ut for ulik bruk. Kart fra 1917 kommer når jeg greier å komprimere jpg på mer enn 50 Mb. Helge Høifødt 18. des 2010 kl. 13:10 (CET)

Bilder fra oslobilder.no[rediger kilde]

www.oslobilder.no er en skattkiste for artiklene om Oslo, med unik URL for hvert bilde og bra beskrivelser. Det finnes aktuelle bilder for svært mange av artiklene om byen. Jeg har lagt link til siden generelt og til noen enkeltbilder på Alexander Kielands plass, som kan være eksempel på én måte å lage linkene på. Å legge bildelinker kan være en fin aktivitet for den som vil redigere i småporsjoner. Helge Høifødt 1. apr 2011 kl. 09:35 (CEST)

Seksjon for tidslinje[rediger kilde]

Etter artikkelen ble utmerket er det lagt inn en seksjon for tidslinje som jeg reagerer på. Dels er språket ikke på den form vi vanligvis har og dels synes jeg ikke den passer inn. Hva syns andre? mvh - Ulf Larsen 7. feb 2012 kl. 17:15 (CET)

Wrong source?[rediger kilde]

Please be more precise with the source of the sentence "hele Stor-Osloregionen hadde 1 484 823 innbyggere (pr. 1. juli 2012)". I was not able to find this number or "Statistisk sentralbyrå. Befolkningsstatistikk. Folkemengd etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap. 1. juli 2012. Besøkt 17. august 2012." at http://www.ssb.no/folkendrkv/ . If a correct source can't be given, the sentence might have to be removed. --188.101.9.122 5. okt 2012 kl. 01:49 (CEST)

You'll find the numbers you're asking for in Stor-Osloregionen. Bw --M O Haugen (diskusjon) 5. okt 2012 kl. 06:36 (CEST)
The article referenced in the answer above will give details, backgrund and several references. But in case someone are browsing through this question and want the quick answer that those numbers are from the official source of SSB (and publicly available): They are available through the «Statistikkbanken» linked on the left side of the referenced site. This is the main database that include all the population data from SSB published quarterly. Unfortunately not all are published as html-tables (and therefore no easyly linkable). You have to select what data to include from the user-interface. I have included the descriptions in Norwegian, but they should also be available in English) In case you want to verify the validity of the numbers in questions here's the steps: Click on «Statistikkbanken», Then «01222 Befolkningsutvikling»: And you'll get Statistikkbanken SBB. From the first listbox you will select the figures to include (i.e. at the bottom: «Befolkning ved utgangen av kvartalet» (inhabitanst by the end of the quarter) and in the dropdown below this you can select «Storbyregioner» (Urban regions). The results (as of Oct. 1, 2012) will give you the numbers (for the Oslo Region is as defined in the «Regjeringens storbymelding» including Drammen and Moss see separate reference): the number for the Oslo Region is: 1,491,888. --Chwin (diskusjon) 18. nov 2012 kl. 10:55 (CET)

kartet viser oslo som en del av akershus fylke[rediger kilde]

«det er jo en feil. oslo er sitt eget fylke» påstår brukeren med IP-adresse 84.208.59.120 her.

Hvilket kart er det du mener er feil? Det eneste kartet jeg ser, er i infoboksen, Oslo markert i rødt, og helt riktig. Det har ikke den store interessen å markere Oslo i Oslo fylke, selv om jeg etterhvert skjønte hva du mente. TorSch (diskusjon) 1. des 2012 kl. 17:15 (CET)

Kan man ikke vise et Norges-kart med fylkesinndeling i stedet og markere Oslo der? Slik der gjøres for de andre fylkene, altså. --Svein Sando (diskusjon) 2. apr 2013 kl. 08:12 (CEST)

Å sette Oslo innenfor et kart over fylkesgrensene kan bli litt «kronglete» siden Oslo er såpass geografisk lite at det er vanskelig å få øye på hvis en ikke vet hvor Oslo ligger allerede, så jeg stemmer heller for å endre teksten når du holder pila over bildet, der det i dag står «Kart over Oslo». For eksempel «Oslo i forhold til Akershus fylke» er et bedre alternativ, sett gjennom mine øyne. --Per Ottar Nilsen (diskusjon) 7. jun 2013 kl. 16:21 (CEST)

Fjernet omtale av Oslo som hovedstad i Middelalderen[rediger kilde]

Har fjernet omtale av Oslo som hovedstad i Middelalderen, ifølge artikkel artikkel fra NRK har Oslo kun vært Norges hovedstad fra 1814, «Bergen har aldri vært hovedstad i Norge», NRK 31. januar 2014. Ulf Larsen (diskusjon) 31. jan. 2014 kl. 23:04 (CET)Svar[svar]

De nyanseringene du la inn i artikkelen var til det bedre, men i alminnelighet bør vi vel være forsiktige med å la et ferskt avisintervju med en fagperson trumfe alle andre kilder? Mvh M O Haugen (diskusjon) 31. jan. 2014 kl. 23:15 (CET)Svar[svar]
Helt enig, men det var to vel ansette professorer i historie, en ved Universitetet i Bergen og en ved Universitetet i Oslo, det bør vel veie tungt. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 31. jan. 2014 kl. 23:31 (CET)Svar[svar]
En bedre tilnærming er å forklare at det har vært en vanlig at Bergen og etterhvert Oslo har vært omtalt som hovedstader, men at dette er det sådd tvil om da begrepet ikke fantes i middelalderen. Rikskanslerembetet ble overført til prosten i Mariakirken i Oslo «til evig tid» i 1314. Men også etter dette reiste kongen videre mellom byene Bergen, Oslo og Tønsberg, som alle hadde kongsborger.

- Det er jo på en måte pedagogisk å si at Bergen var hovedstad i Norge i middelalderen, fordi det var den viktigste byen på det tidspunktet.

- Problemet er at vi ikke kan bruke det begrepet fordi det ikke fantes noen hovedstad i landet da. Vår idé om en hovedstad, en by med en statlig sentraladministrasjon og et fast byråkratiapparat, passer ikke inn i middelalderen. Først på 1600-tallet fikk vi en by med de institusjonene som vi forbinder med en hovedstad, og det var København.

Geir Atle Ersland, professor ved Universitetet i Bergen

http://www.bt.no/bergenpuls/--Bergen-har-aldri-vart-hovedstad-3050852.html#.UuwzqfYqS8p Dette er noe som bør drøftes i teksten og utdypes litt mer da dette er kunnskap som de fleste har fra skolegangen. Avisartikkelen i BT bruker også Wikipedia som en av flere kilder. --Nina (diskusjon) 1. feb. 2014 kl. 01:11 (CET)Svar[svar]

Så rask er jeg, og kommer til å fortsette å være, spesielt når det er to anerkjente professorer innenfor fagfeltet som uttaler seg. For ordens skyld så har jeg ingen faglig bakgrunn i historie. Når det gjelder siste ord i saken så er det enkelt, den som ønsker å benytte begrepet hovedstad om Bergen eller Oslo i middelalderen må bare finne en tilsvarende tung referanse på saken, så er det bare å sette det inn igjen. Ulf Larsen (diskusjon) 1. feb. 2014 kl. 09:45 (CET)Svar[svar]

Personomtale[rediger kilde]

Det er ytret et ønske til OTRS om at personomtale blir holdt i korrekte former. Kort sagt forhold dere til BLP. Ref forøvrig Ticket#2014020410010541. — Jeblad 15. feb. 2014 kl. 20:17 (CET)Svar[svar]

Oppdaterte befolkningstall[rediger kilde]

Er det ikke på tide at folketallet justeres, siden SSB kom med nye tall i august for folketallet 1. juli i år

http://ssb.no/132111/folkemengde-og-kvartalsvise-befolkningsendringar.heile-landet-fylke-og-kommunar

Tettsted befolkningstall[rediger kilde]

Alle byer er oppgitt med befolkningstall innen urban area, burde ikke Oslo artikkelen også vise befolkningstall innen tettsted? Ser at disse tallene står i den engelske utgaven.

Hovedstad[rediger kilde]

I avsnitt 5 i ingressen står det (sitat): Ved oppløsningen av den dansk-norske unionen i 1814 var byen opplagt som hovedstad i den selvstendige staten Norge. (sitat slutt). Jeg mener at dette bør utdypes. Hvem besluttet at Oslo skulle være hovedstad, og hva var begrunnelsen. Mvh Lexicus (diskusjon) 29. aug. 2014 kl. 20:14 (CEST)Svar[svar]

Referansa[rediger kilde]

Har vi en referanse på at 53% (rettet fra 5,9%) av alle innbyggere i Oslo er registrert i statskirken? - StianTheDark (diskusjon) 20. november 2015 kl. 13:31 (CET)

Artikkelen sier 53 %, ikke 5,9. Statistisk sentralbyrå har nok tall på dette, men finner i farten bare tall per 2008 (63 %). - 4ing (diskusjon) 20. nov. 2015 kl. 13:39 (CET)Svar[svar]
Beklager, mente 53%. Gikk lit fort. Prøvde å finne en kilde, men fant ingen. - StianTheDark (diskusjon) 20. november 2015 kl. 13:49 (CET)
Denne SSB-tabellen sier at medlemstallet i Oslo er 343.077 i 2014, og da stemmer 53 prosent ganske godt. Hilsen GAD (diskusjon) 20. nov. 2015 kl. 15:56 (CET)Svar[svar]
Skriver opp referansen på siden da. Merkelig at kilden ikke ble oppgitt med en gang. - StianTheDark (diskusjon) 20. november 2015 kl. 19:42 (CET)

Navnet i 1719[rediger kilde]

Det står helt i begynnelsen av artikkelen at Oslo het Christiania mellom 1624 og 1925, men etter å ha kommet over «det første kartet over Norge» fra 1719,kilde hvor Oslo faktisk er navngitt som Oslo, så lurer jeg på om noen Oslo-kjennere kan utdype dette? Toreau (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 17:19 (CET)Svar[svar]

Antakelig er vel Oslo den gamle byen, det som nå heter Gamlebyen, mens Christiania er den nye byen, som blei bygd ved Akershus festning (Kvadraturen), jf. Gamlebyen_(Oslo)#Etymologi. Hilsen GAD (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 18:19 (CET)Svar[svar]
Takk for svar! Veldig interessant! Toreau (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 19:34 (CET)Svar[svar]
Kartet av Jonas Ramus fra 1719 er, som den latinske teksten sier, et historisk kart over Norge i vikingtid og tidlig middelalder. Derfor er Oslo med, men ikke Christiania. Av samme grunn er «Nideroos» navnet på den byen vi nå kaller Trondheim. Men Båhuslen, Jemtland og Herjedalen ligger i Norge. Hilsen Lars Roede (diskusjon) 11. jul. 2016 kl. 10:40 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 7 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. jul. 2017 kl. 07:26 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 4 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 14. jul. 2017 kl. 22:58 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 4 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 2. aug. 2017 kl. 21:53 (CEST)Svar[svar]

Innbyggertall[rediger kilde]

Burde ikke statistiske fakta oppdateres kontinuerlig med siste oppdateringer fra SSB? Ifølge SSB har Oslo by pr. første kvartal i år (2018) 674 736 innbyggere, mens tallene i artikkelen er fra 1. januar 2017. Skulle gjort det selv om jeg hadde kunnet, men skjønner lite av alle kodene i kildeteksten... 2001:4649:BB8A:0:9894:3F33:60A4:B984 13. jun. 2018 kl. 14:35 (CEST)Svar[svar]

Nouri9a har foretatt flere endringer av Iran til Iran inkludert Kurdistan Fylke. Det foreligger ingen begrunnelse i kildene SSB. Iom. at Kurdistan fylke er en del av Iran er det så langt jeg kan se ingen grunn til at dette skal behandles spesielt. BFG (diskusjon) 13. sep. 2018 kl. 07:58 (CEST)Svar[svar]

Arealene som er oppgitt i faktaboksen her er feil. Ifølge Kartverkets arealstatistikk (se PDF for mer nøyaktige tall) er hele Oslo kommune på 480,76 km² hvorav 454,10 km² er fastland og øyer og 26,66 km² er hav. Tallene på engelsk Wikipedia tilsvarer de jeg fant hos kartverket, men med 0,02 km² mer hav og tilsvarende mindre land. De siterer også 2014-utgaven av samme statistikk som kilde. Noen har sannsynligvis tatt utgangspunktet i tallet 454, misforstått hva det representerte, og lagt til 27 i stedet for å trekke fra. Jeg fant dessverre ikke ut hvordan man endrer faktaboksen, men regner med at noen andre kan fikse. DES (diskusjon) 10. okt. 2018 kl. 01:01 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 17. apr. 2019 kl. 21:25 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 27. mar. 2021 kl. 13:17 (CET)Svar[svar]

Innflytting[rediger kilde]

Bør det ikke stå noe om hvor mye Oslos befolkning har økt de siste åra? Samt hvem de er? Fint hvis det går å finne kilder slik at andelen innvandrere av befolkningen under 40 år f eks, og andelen barn av innvandrere på skolene blir nevnt, samt "kebabnorsk". Det er jo til og med utgitt en ordbok i "kebabnorsk", antar det er mer forskning på dette. Barna i Tromsø har sluttet å bruke a-endelser ifølge forskning.no - gjelder det i Oslo også? https://forskning.no/sprak-barn-og-ungdom-partner/hunkjonn-forsvinner-i-tromso/406985 Toove (diskusjon) 21. apr. 2021 kl. 10:25 (CEST)Svar[svar]

Se Oslo#Demografi. Fint om du tilføyer opplysninger som trengs. SSB er rette stedet å begynne for opplysninger om flyttemønster. Oslo kommunes nettsider har sikkert en del opplysninger. Du finner nok en del i avisene, men det er ofte for upresist for leksikonformål. Husk å oppgi kilde. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. apr. 2021 kl. 11:54 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. mai 2021 kl. 15:59 (CEST)Svar[svar]

Partitabell[rediger kilde]

Artikkelen har en tabell som heter «Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Oslo siden 1973». Inndelinga i politiske blokker virker arkaisk, og den er vel også i historisk sammenheng uinteressant. Blokkresultater for bare ett valgdistrikt er litt spesielt. Jeg forslår at tabellen slettes. Eventuelt kan den erstattes av en tabell som viser bare partivis oppslutning, men denne bør i så fall omfatte både kommunevalg og stortingsvalg. Hilsen GAD (diskusjon) 15. okt. 2021 kl. 11:47 (CEST)Svar[svar]

Enig i at sum for blokkene er unødvendig og legger premisser. Men tabellen ellers er relevant, så nok å slette kolonner med blokkenes %. Ellers begynner artikkelen å bli stor og det er aktuelt å flytte en del detaljer til underartikler. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. okt. 2021 kl. 11:54 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. jan. 2022 kl. 00:29 (CET)Svar[svar]

Samisk navn i infoboks[rediger kilde]

Med henvisning til Bruker:Karamellpudding1999 sin endring [1]. Er det riktig at vi på nowiki skal ha samisk navn i infoboksen? I så tilfelle i toppen? Det er interessant at kommunen har navn på flere språk og dette hører definitivt hjemme i artikkelen. Hvis vi skal ha det inn i infoboksen, mener jeg imidlertid at vi bør gjøre det konsekvent i alle artikler om kommuner/byer og på en måte som tar hensyn til alle norske målformer, både de to norske og de tre samiske. Da må dette inn som et eget element i infoboksen og ikke vha. en <br> inne i et element. BFG (diskusjon) 14. nov. 2022 kl. 12:46 (CET)Svar[svar]

Alle offisielle navn skal inn i infoboksen. Men det er kun offisielle navn. Oslo kommune har ikke vedtatt noen samiske navn enda, og de er ikke godkjente av kongen i statsråd. Når det skjer må navnet inn i infoboksen etter min mening. Se Trondheim kommune. --Kvääniruija (diskusjon) 4. des. 2022 kl. 21:13 (CET)Svar[svar]
Enig med konklusjonen til Kvääniruija. 12u (diskusjon) 4. des. 2022 kl. 21:14 (CET)Svar[svar]
Det er forsåvidt greit for meg, men da må vi implementere det i infoboksen på en konsekvent måte. Hvis vi legger inn navn med en <br> slik det ble gjort, så brekker vi kartet. BFG (diskusjon) 4. des. 2022 kl. 21:45 (CET)Svar[svar]
Hva er forskjellen på det som ble gjort i denne artikkelen vs. for eksempel Hammerfest, Namsos eller Trondheim? Ser ut til at kart fungerer der...
Det fungerer ikke for Røros derimot. Kvääniruija (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 00:01 (CET)Svar[svar]
I de som fungerer så har de overstyrt data fra WikiData. Oslo kommune er f.eks. definert i Wikidata som wikidata:Q5245991 det er dette objektet som må ha satt et Samisk navn. Så må Mal:Infoboks norsk kommune plukke opp dette. Jeg vet ikke hvordan man skriver norsk kommune på sør-samisk, men det første man burde gjøre er å legge inn en linje for sør-samisk. Osloven tjïelte og hva enn norsk kommune oversettes med til sør-samisk. Så må vi fikse templatet slik at dette plukkes opp. BFG (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 00:26 (CET)Svar[svar]
Det er forøvrig ikke kommunen det plukkes opp fra, det er byen. Byen Oslo er definert i wikidata:Q585 BFG (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 00:45 (CET)Svar[svar]
Uttrykket norsk kommune kan skrives nöörjen tjïelte på sørsamisk. Språkmannen (diskusjon) 9. des. 2022 kl. 18:00 (CET)Svar[svar]
@Språkmannen: takk, jeg la det til på Wikidata. Vet du også hvordan man skriver "hovedstad i Norge"? Så skal jeg få fikset byen også. BFG (diskusjon) 10. des. 2022 kl. 23:17 (CET)Svar[svar]
Kanskje nöörjen åejviestaare eller åejviestaare Nöörjesne? Kvääniruija (diskusjon) 11. des. 2022 kl. 00:04 (CET)Svar[svar]
@Kvääniruija: jeg snakker ikke noe samisk språk, så jeg må nesten få beskjed om det ene eller det andre, ellers er du selvfølgelig velkommen til å fikse det selv. BFG (diskusjon) 11. des. 2022 kl. 17:27 (CET)Svar[svar]

Du kan nok bruke "Nöörjen åejviestaare". Kvääniruija (diskusjon) 12. des. 2022 kl. 09:41 (CET)Svar[svar]

Takk, da er det også fikset. BFG (diskusjon) 12. des. 2022 kl. 10:15 (CET)Svar[svar]
Til info, det er også et felt som heter offisielt navn. Jeg tenker i samsvar med det du skriver, så er det det feltet som bør plukkes opp av infoboksen. Jeg er ikke helt stødig på templatprogrammering, men hvis jeg får beskjed eller oppdager selv at Oslove blir vedtatt som offisielt navn, så skal jeg gjøre mitt beste for å få det inn i boksen. BFG (diskusjon) 12. des. 2022 kl. 10:25 (CET)Svar[svar]

Sørsamisk i ingress[rediger kilde]

Såvidt jeg kan forstå er Oslove bare et forslag (https://www.nrk.no/sapmi/oslo-kan-bli-oslove---sprakeksperter-mener-det-er-feil-1.16078639) og dette er dessuten WP på bokmål. Så jeg fjernet sørsamisk navn fra ingressen. Det trengs bedre begrunnelse for å nevne i toppen av artikkelen, men helt OK å nevne i generell omtale av navn i egen seksjon. --Hilsen Erik d.y. 13. mai 2023 kl. 20:27 (CEST) Jeg fjernet dette, neppe aktuelt å likestille sørsamisk i ingressen, kan evt opplyses annet sted: [[sørsamisk]]: ''Oslove''<ref>{{Kilde www|url=https://www.nrk.no/sapmi/noereh-med-lokallag-i-oslo-1.12246767|tittel=Noereh med lokallag i Oslo|besøksdato=2022-11-14|dato=2015-03-07|etternavn=Ballovara|fornavn=Mette|språk=no|verk=[[NRK]]}}</ref> --Hilsen Erik d.y. 18. mai 2023 kl. 11:45 (CEST)Svar[svar]