Diskusjon:Norsk landbruk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Viktig artikkel[rediger kilde]

Dette er en viktig artikkel, og vi får håpe den utvides. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 8. mar. 2018 kl. 19:01 (CET)

Jeg har lagt ut en del nytt stoff. Jeg kan en del om landbruk, men har lite erfaring med å legge ut på Wikipedia. Jeg er derfor takknemlig for endringer i språk, redigering og bilder. --And8 (diskusjon) 13. mar. 2018 kl. 11:14 (CET)

Den er god, jeg skal ta en titt på det i løpet av kvelden! :-) Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 13. mar. 2018 kl. 17:18 (CET)

Noen endringer:

 • Flyttet ned tabell over antall bruk, til historieseksjon
 • La til byline (dvs. hvem som har tatt det) på flere bilder
 • Utvidet undertekst til bildene. I det første bildet står det Rundballer og det er det. For en som er landbruker er vel det nok, men for meg som sjømann gir det lite. Et eksempel på billedtekst er denne seksjonen fra artikkel om første verdenskrig, til maleriet «Den svarte flekken» (fransk: «La Tache Noire»). Så hva er rundballer, og hva brukte man før rundballer osv.?
 • Koblet forhøsting i utmark til artikkel om utmark, fjernet interlenke på beitebruk i utmark, eventuelt bør artikkelen utmark utvides om dette.
 • Det er en feil i en av referansene (rød tekst), kanskje Telaneo kan fikse det?

En sak som bør gjøres er at ingressen (altså innledningen) bør utvides. Ideellt sett bør den ha med de mest sentrale delene av artikkelen, dvs. en oppsummering av den. Så hun eller han som leser ingressen både får med seg det mest sentrale, OG kan vurdere om en ønsker å lese hele artikkelen. Et eksempel på en utfyllende ingress er første verdenskrig. Bemerk at det ikke skal være referanser (fotnoter/kilder) i ingressen, da de skal ligge i selve artikkelen. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 13. mar. 2018 kl. 23:35 (CET)

Var vist ISBN-feil på gang. Hentet riktig ISBN-13 herfra. Telaneo (Diskusjonsside) 14. mar. 2018 kl. 00:02 (CET)
Jeg har skrevet mer i ingressen - kanskje for mye? Jeg har skrevet mer om husdyr, storfe og rundballer. Siste avsnitt om rundballer og høyherser kan også flyttes lenger ut under Landskapspåvirkning. Bildet av rundballer må følges av denne teksten.
Jeg liker dårlig tabellen som er hentet fra Dag og tid, antall gårder. Hvis den skal stå der, må det mye mer tekst til. Vi ser at tallene stemmer med tabellen under tidlig på 1900-tallet. Da var den en bonde på hver gård, det stemmer ikke nå. Tabellen forteller hvor mange gårdstun vi har, men ikke aktive gårdsbruk. Jeg mener det er nok med tallene fra SSB.
Ellers så må jeg si meg meget godt fornøyd med de forbedringer andre har gjort - takk. Dette usignerte innlegget ble skrevet av And8 (diskusjon · bidrag) 14. mar. 2018 kl. 16:18 (CET) (Husk å signere dine innlegg!)
Jeg synes ingressen ser bra ut nå! Har fjernet tabellen fra Dag og Tid, iht. kritikken over. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 14. mar. 2018 kl. 17:06 (CET)

Har flyttet bilde med rundballer ned til seksjon, men vi bør ha et passende bilde i ingressen. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2018 kl. 11:36 (CET)

Mulig kandidat for anbefalt?[rediger kilde]

Denne artikkelen er betydelig utvidet, hva tror andre om den som mulig kandidat for anbefalt? Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2018 kl. 17:51 (CET)

Den må ryddes kraftig først, for eksempel er historikkavsnittet skrevet to ganger nesten uten forskjeller - en uten og en med overskrift. Statistisk sentralbyrås betegnelser hører vel også heller hjemme lenger bak i artikkelen, for eksempel i forbindelse med avsnittet om Jordbruksareal og bruk. Denne kommentaren etter en rask skumlesning, uten å sjekke detaljer. Mvh. BjørnN (diskusjon) 15. mar. 2018 kl. 21:10 (CET)
Jeg tar utfordringen, det vil ta litt tid. Er takknemlig for gode råde og de endringer som er gjort. --And8 (diskusjon) 17. mar. 2018 kl. 13:30 (CET)
Til And8: Forstår ikke hva du sikter til med «historikkavsnittet skrevet to ganger nesten uten forskjeller - en uten og en med overskrift»? Ulf Larsen (diskusjon) 19. mar. 2018 kl. 18:11 (CET)
Feil addressat over, til BjørnN: Forstår ikke hva du sikter til med «historikkavsnittet skrevet to ganger nesten uten forskjeller - en uten og en med overskrift»? Ulf Larsen (diskusjon) 19. mar. 2018 kl. 18:46 (CET)
I fortsettelsen av ingressen står for eksempel:

«Driftsformen var på mange måter uendret fra vikingetida til 1700 – 1800-tallet. En viktig årsak til befolkningsveksten på slutten av 1700- og 1800-tallet, var at poteten ble tatt i bruk i Norge og ble en viktig jordbruksvekst....»

Lenger ned, i historikkavsnittet, står:

«Driftsformen var på mange måter uendret fra vikingetida til 1700–1800-tallet. Da fikk jordbruket tilgang til nye vekster som poteter og fôrnepe. En viktig årsak til befolkningsveksten på slutten av 1700- og 1800-tallet, var at poteten ble tatt i bruk i Norge og ble en viktig jordbruksvekst.»

Et annet eksempel: oppe i artikkelen står:

«Hagebruket i Norge er gammelt. Det ble dyrket løk, kvann og grønnsaksvekster i vikingetida. Etter år 1100 etablerte flere klostre i Norge, og de la stor vekt på å produsere plantekost. Hagebruket spredde seg fra rundt klostrene. Den første fruktproduksjonen kom noe seinere. Hagebruksproduksjonen har også vært igjennom store endringer etter 1950...»

I historikk-avsnittet står:

«Hagebruket i Norge er gammelt. Det ble dyrket løk, kvann og grønnsaksvekster i vikingetida. Etter år 1100 etablerte flere klostre i Norge og de la stor vekt på å produsere plantekost. Hagebruket spredde seg fra rundt klostrene. Det første fruktproduksjonen kom noe seinere. Det var først omkring 1750 det ble fart i hagebruksproduksjonen i Norge....»

Det er jo forskjeller mellom disse avsnittene, men de er ikke særlig store. Det virker irriterende og uoversiktlig at historikken er fordelt på to steder i artikkelen, delvis med samme innhold. Jeg tror artikkelen vil være lettere å lese dersom historikken er samlet i ett avsnitt. Slik artikkelen står, gjentas det som følger ingressen lenger ned i historikkavsnittet med bare små endringer, det gir et rotet intrykk. Mvh BjørnN (diskusjon) 19. mar. 2018 kl. 19:09 (CET)
Jeg har som følge av ovenstående merknad endret mye på Ingressen, men har ikke flyttet forklaringen på ord og uttrykk da jeg tror det er greit å forklare tidlig hva uttrykk brukt seinere i artikkelen, betyr. Jeg har ikke sterke meninger om det.

Videre har jeg strevet helt om Landbrukets organisering da jeg mener at det som stod der ikke hadde noe med organisering å gjøre. Det stod noe om økologisk landbruk der - derfor har jeg skrevet et eget avsnitt om dette. Listen av tidsskrifter var meget ufullstendig, jeg har derfor fjernet den. --And8 (diskusjon) 20. mar. 2018 kl. 11:24 (CET)

Det etterspørres mange referanser i ingressen. Skal det være referanser der? Det er jo et sammendrag av stoffet lenger bak hvor alle referansene står. --And8 (diskusjon) 20. mar. 2018 kl. 19:26 (CET)
Det er korrekt, det skal ikke være referanser i ingressen. Det som står i ingressen skal være et sammendrag av artikkelen, og referansene skal være i selve hovedteksten. Jeg lar malene om krav til referanser i ingressen stå så And8 kan sjekke om de er omtalt og referansebelagt i selve artikkelen, deretter fjerner jeg de. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 20. mar. 2018 kl. 19:38 (CET)
Det er to avsnitt jeg ikke har skrev i denne artikkelen, Landskapspåvirkning og Landbrukspolitikk. Her er det nesten ikke referanser, men mye av det som er skrevet, kommer fra andre steder i Wikipedia - bør referansene her også finnes fram?--And8 (diskusjon) 23. mar. 2018 kl. 09:27 (CET)
Til And8: Hver artikkel må stå for seg, dvs. at opplysninger må belegges med kilder (referanser), selv om det er gjort i andre artikler her. Om kildene synes gode så er det bare å kopiere de over. I så fall er det enkleste å gå inn i teksten ved å velge Rediger kilde, og så kopiere hele referansen. Den kan typisk se slik ut:
<ref>{{Kilde www|url=https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/125353?_ts=13f75542828|tittel=Arrondering av jordbruksareal|besøksdato=13. mars 2018|forfattere=Geir Inge Gundersen|dato=2013|forlag=|sitat=}}</ref>
Referansen over er første i seksjonen Jordbruksareal og bruk i denne artikkelen. Den referansen du kopierer limer du så tilsvarende inn der du vil ha den. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mar. 2018 kl. 12:06 (CET)

Til And8: Sjekker referansene i artikkelen mot ingressen, og dette utsagnet kan jeg ikke se er belagt med referanse i selve teksten «De fikk kunstgjødsel tidlig på 1900-tallet, men det ble først tatt i bruk i stort omfang etter andre verdenskrig.». Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 30. mar. 2018 kl. 17:47 (CEST)

Denne setningen i ingressen er merket med trenger referanse: «Husdyrproduksjonen foregår i større besetninger, mens det totale tall husdyr ikke har endret seg like mye da produksjonen per dyr har økt.». Den synes ikke helt underbygget i selve artikkelen, hvor det står følgende: «Fra 1950 har trenden i norsk husdyrproduksjon at det blir færre husdyrbruk, men flere dyr, slik at besetningsstørrelsen øker for alle husdyrslag.». Om vi derimot går til tabellen under (oversikt over antall husdyr) viser den at antall dyr har gått jevnt nedover, bortsett fra fjørfe. Fint om And8 kan se på dette og samordne det. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 1. apr. 2018 kl. 19:20 (CEST)

Dette utsagnet i ingressen: «I hagebruksproduksjonen har gartnerne færre vekster, men store kvanta.», finner jeg kun delvis igjen i selve artikkelen. Tabellen over verdien av norsk hageproduksjon viser en kraftig økning i verdi, men jeg finner ikke om at det er færre vekster nå. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 1. apr. 2018 kl. 19:24 (CEST)

Dette utsagnet i ingressen: «For skogbruket er også endringene store etter 1950 ved at skogeierne har gått fra plukkhogst til flatehogst», er merket med trenger referanse, og jeg finner ikke om det i selve artikkelen. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 1. apr. 2018 kl. 19:28 (CEST)

Punkter frem mot anbefalt artikkel[rediger kilde]

Har fått en kommentar fra en bruker vedrørende punkter som må forbedres før artikkelen kan nomineres til anbefalt artikkel:

 • Ingressen er det minste problemet, men den er ensidig historisk anlagt.
 • Begrepskatalogen i det neste avsnittet hører egentlig hjemme i artikkelen landbruk
 • Historiedelen er fattig på kilder, nyanser og drøfting; den bruker for mye plass på tidlig tid, nevner nesten ikke hamskiftet, og stopper for tidlig.
 • Den substansielle hoveddelen om (dagens) areal og bruk bruker mest plass på storfe, og hopper for raskt over detaljene om åkerbruk og hagebruk.
 • Det er få eller ingen koblinger fra råvareproduksjonen i landbruket til foredling og salg av landbruksprodukter.
 • Avsnittet om organisasjoner er bare såvidt påbegynt
 • Påfallende vekt på gjengroing, og mulig pov

Håper bidragsyter And8 kan se på dette. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 1. apr. 2018 kl. 19:40 (CEST)

Bidragsyter And8 vil se på dette, men det vil da litt tid.--84.209.116.152 3. apr. 2018 kl. 14:17 (CEST)
Nå her jeg gjort mye av det som er anbefalt gjort. Jeg har ikke spesialkompetanse på landbrukspolitikk, har derfor gjort lite i siste del av artikkelen. Det gjenstår litt for å det til å se bra ut. And8 (diskusjon) 18. apr. 2018 kl. 18:30 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norsk landbruk. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 16. apr. 2018 kl. 15:30 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norsk landbruk. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 23. apr. 2018 kl. 17:37 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norsk landbruk. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 6. sep. 2018 kl. 16:57 (CEST)