Diskusjon:Hamp

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Jeg er ikke verdens beste i botanikk, men er ikke egentlig hamp en underart i cannabis-familien? Den THC løse? Nå er det selvfølgelig mulig at norske botanikere har navngitt hele familien annerledes, men er dere sikre?(referanser?)(den engelske versjonen og alt annet jeg har lest indikerer dette) I såfall har vi en redigeringsjobb å gjøre.--PetterBudt 27. apr 2006 kl.01:01 (UTC)

Jeg er heller ingen botaniker, men slik jeg forstår det er hamp synonymt med Cannabis. Cannabis indica = indisk hamp. Cannabis sativa = "nyttehamp". Cannabis ruderalis = "pionerhamp". Når vi snakker om "hamp" i dagligtalen, mener vi oftest Cannabis sativa, men her er dagligtalen unøyaktig. Slik er det med mange biologiske grupper. For et eksempel, se gruppen ulver og undergruppene av denne, nærmere bestemt arten gråulv og underarten av denne igjen, vanlig gråulv som er det samme som i norsk dagligtale kalles "ulv". - Soulkeeper 27. apr 2006 kl.06:36 (UTC)
Problemet her er at artikkelen igår da jeg så på den ikke hadde noen kilder hverken ekstern lenker eller litteratur. En finner mest litteratur om Cannabis sativa, men i den farmasøytiske litteraturen også Cannabis indicae. --Nina 27. apr 2006 kl.11:13 (UTC)
Hvis hamp er definert som arten Cannabis sativa, og ikke slekten Cannabis, bør avsnittene om de andre Cannabis-artene flyttes til egne artikler, jfr. organismeprosjektet. - Soulkeeper 27. apr 2006 kl.15:56 (UTC)
Arter kan flyttes ut i den utstrekning det finnes tilstrekkelig matriale og hovedartikkelens størrelse kan forsvare en slik fragmentering. Artiklene om ulv er et dårlig eksempel da det her finnes flere metoder for klassifikasjon som ikke er nevnt i artikkelen. Se blant anne L. David Meech, The Wolf. På norsk Wp er genetisk klassifikasjon nærmest enerådende for øyeblikket. — Jeblad 29. apr 2006 kl.18:59 (UTC)

Den tyske WP har dette klarere. http://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa. Cannabis sativa er det navnet planten har fått av Linne og som den finnes under i floraer. De andre to er avarter av denne ut fra det jeg kan forstå. --Nina 27. apr 2006 kl.18:35 (UTC)

Ja, det tilsvarer f.eks. Salmonella hvittingfossii, som har sitt opphav i Hvittingfoss - likeens er not C. indicae opprinnelig fra India! --Lipothymia 27. apr 2006 kl.19:51 (UTC)
Artikkelteksten må gjøres entydig vedrørende hva den handler om. Er det slekten Cannabis eller arten Cannabis sativa? - Soulkeeper 29. apr 2006 kl.14:30 (UTC)
Slekt med en art og flere varianter såvidt jeg kan se. — Jeblad 29. apr 2006 kl.18:59 (UTC)

Familien er: Cannabidaceae eller Hampefamilien. Planten er klassifisert av Linné som Cannabis sativa. I alle bøker og floraer finner jeg denne betegnelsen på planten. Dette samsvarer også med den tyske, danske og svenske wp. Cannabis indica, Cannabis sativa subsp. indica eller indisk hamp finner jeg også i litteratur som en variant, men ikke egen art. Den tredje som er nevt i artikkelen finner jeg ikke noen steder og tror den bør fjernes eller det bør refereres til en viteskapelig publikasjon om den skal inn igjen i artikkelen.--Nina 30. apr 2006 kl.12:45 (UTC)

Det er nettopp gjort en grundig studie med DNA som basis og de endte opp med sativa, indica og rasta. Kan hente linken siden, er på vei ut.--PetterBudt 30. apr 2006 kl.12:28 (UTC)

Poenget mitt er at artikkelen bør handle enten om gruppen Cannabis, eller om arten Cannabis sativa, og på det punktet bør det ikke være rom for misforståelser. Hvis man skal skrive om begge deler, skal det skrives i to artikler. - Soulkeeper 30. apr 2006 kl.13:24 (UTC)
Det finnes relativt mange slekter som har en, eller noen ganske få arter. Dette er helt sammenlignbart med å skrive om en kommune og skulle skille omtalen i by og land. I noen tilfeller er et slikt skille meningsløst. Å skrive en artikkel om en familie som består av en art, for så å omtale denne arten i en ny artikkel blir bare rot. I dette tilfellet virker det som organismeprosjektet mangler mekanismer for å håndtere situasjonen. Jeg vil tro det greieste er at organismeprosjektet diskuterer seg frem til en løsning som fungerer i slike tilfeller. Ett morsomt eksempel er Nebbdyr. Gitt ditt eksempel skal det da skrives 3 artikler. — Jeblad 30. apr 2006 kl.13:33 (UTC)

I tilfeller hvor en gruppe kun inneholder én undergruppe, så skal det skrives artikkel kun om undergruppen. I tilfellet nebbdyr, skal det skrives én artikkel, og den artikkelen skal omhandle arten Ornithorhyncus anatinus. Når det gjelder Cannabis, inneholder slekten to eller tre arter, og det er noe annet. Da skal det skrives en artikkel om hver art, og jeg ser ikke noe problem med det. - Soulkeeper 30. apr 2006 kl.18:22 (UTC)

Fant artikkelen om rasta men den er ikke en offisiell undergruppe ennå så vi slipper billigere unna om vi bare nevner den under hapfamilien generelt. Since the study was of DNA rather than a formal taxonomic study, Cannabis sativa rasta is not yet an official new subspecies: the name was the result of a competition in Gilmore's lab. Their work is expected to appear in the journal Forensic Science International later this year.Rasta lends its name to a third type of cannabis--PetterBudt 30. apr 2006 kl.19:32 (UTC)

OK, så hva har vi kommet fram til hittil? Spørsmål 1) Er hamp det samme som Cannabis eller er hamp det samme som Cannabis sativa? Spørsmål 2) Handler denne artikkelen hovedsaklig om slekten Cannabis, eller om arten Cannabis sativa? Slik artikkelen står nå, er den en smule rotete og forvirret. Jeg vil gjerne rydde opp i dette, men vil ikke gjøre noe før vi er enige om hva vi egentlig driver og skriver om her... - Soulkeeper 8. mai 2006 kl.14:23 (UTC)
Min forståelse av det så langt er at hampfamilien er samlebegrep for alle cannabis plantene. Hamp(bruksplanten) er kun en variant på linje med Northern Light, Skunk etc.. Om man tar dette opp med en NORSK gartner vil man nok få ett svar som er ganske langt fra dette, men hovedsaklig fordi utviklingen av planter har gått så rivende fort. Hovedsaklig pga rusmiddelindustrien som vil ha mange "merker" å selge, men også fordi hele slekta jo er forbudt i norge. Det burde nok finnes to separate artikler, en om hampfamilien med linker til hamp(rusfri planten i hampfamilien). Egentlig er jeg ikke sikker på om hamp som sådan har ett eget navn, men bare er de variantene de har klart å få under 0.3% THC innehold, men det vil jo være en oppgave for deg om du vil skrive den om.--PetterBudt 8. mai 2006 kl.19:36 (UTC)
Wp støtter seg litt vel mye på klassifikasjon utfra DNA-analyser og hvorvidt slike vil konkludere annerledes kan jo være verd en studie, i enkelte artikler brukes DNA-analyser for å argumentere for varianter som er mindre enn 100 år gamle. Dette virker umiddelbart noe merkelig for meg, så jeg vil mene at varianter av hovedarten bare er det og bør ikke omtales som noe annet enn varianter. Såvidt jeg kan se ender en da med en art og to varianter i tillegg. Hvis en ønsker å argumentere med at Kers Pink og Beate er to arter av poteter så vil en vel steile på min argumentasjon. Jeg oppfatter at hamp er norsk for cannabis-familien, og gjennom tradisjon på bruken av navnet også koblet til en spesifikk bruk av planten, for produksjon av råmatriale for tøy og tauverk. — Jeblad 8. mai 2006 kl.21:36 (UTC)

Cannabis vitenskapelige navn er Cannabis sativa L på norsk Hamp. Dette navnet fikk planten av Linné og derfor har navnet L på slutten. Sativa betyr dyrket altså dyrket cannabis eller på norsk dyrket hamp. Der finnes er rekke varianter (ikke arter) av denne planten faktisk flere hundre. Altså Cannabis = Cannabis sativa L = Hamp Slekten eller Familien er: Cannabidaceae eller Hampefamilien der Cannabis sativa L er en art Humle (plante) eller vitenskapelig navn Humulus lupulus er en annen art i samme familie. Alle navn dere kjenner til er varianter av Hamp eller Cannabis sativa L. Disse variantene kan ha ulikt innhold av THC. Dette er genetisk bestemt i plantene, men en gang til alle er varianter av Cannabis sativa L også den rusfrie. Jeg tror ikke jeg klarer å forklare dette bedre. --Nina 8. mai 2006 kl.23:14 (UTC)

Da har jeg gjort et forsøk på å tydeliggjøre slektskapsforholdene litt. Håper det ble brukbart. - Soulkeeper 9. mai 2006 kl.07:19 (UTC)

Omarrangering av Cannabis-artiklene[rediger kilde]

Jeg har en følelse av at det er for mange forskjellige versjoner av visse aspekter rundt Cannabis og medisinsk bruk, og i et forsøk på å rydde opp samtidig som vi oppfordrer til å utforske/komme med input på de forskjellige aspektene til denne emnet, vil jeg derfor foreslå at vi utfører en liten omorganisering: Foreslår at "Cannabis" blir en pekerside med følgende innhold;

og at innholdet i Hamp#Medisinsk_bruk og Cannabis (rusmiddel)#Medisinsk_bruk slås sammen og legges inn i Cannabis (medisin) istedet. Det legges så inn en veldig kort og konsis forklaring med referanse til denne nye artikkelen i Hamp artikkelen og hele avsnittet fjernes fra Cannabis (rusmiddel) artikkelen. Det kan gjerne legges inn en link til Cannabis (medisin) under "Se også", men cannabis som medisin har vel ikke noe å gjøre under en artikkel som omhandler Cannabis som rusmiddel da, har det vel? --Stigmj 7. aug 2006 kl. 08:56 (UTC)

Jeg syns at Hamp slik den står nå viser alle sidene av bruken av planten og kan få stå uendret, altså at tekst ikke blir tatt ut av artikkelen. Den er nå en ok oversiktsartikkel.
Medisinsk bruk av cannabis er et ganske omstridt tema. Å skrive en ny artikkel om dette vil en kreve skikkelig dokumentasjon av innholdet , så jeg er litt usikker på om vi bør gjøre dette og om wp har tilstrekkelig bidragsytere med medisinsk kompetanse som kan kvalitetsikre innholdet.
Å gjøre Cannabis til pekeside for de tre artikklene vi har vil være en god løsning. --Nina 7. aug 2006 kl. 10:24 (UTC)
Stigmj har et poeng. jeg synes også at cannabis (medisin) kan trekkes ut i en egen artikkel, kompetansen vår er sikkert bra nok, og trenger vel uansett ikke være større for en egen artikkel enn for punkter i andre artikler. Forslaget om en egen artikkel (hasj) i tillegg til cannabis(rusmiddel) forstår jeg derimot ikke.
På engelske wiki har de forøvrig noe som kalles "disambiguation page", for å klare opp når flere artikler har samme eller liknende navn. Bruker vi noe liknende her til lands ? --Vindheim 7. aug 2006 kl. 10:47 (UTC)
Vi har pekersider. Einar Myre 7. aug 2006 kl. 11:13 (UTC)
Hovedpoenget mitt er at denne artikkelen, Hamp blir stående slik den er nå uten at tekst fjernes da den nå er en oversiktsartikkel over planten og bruk. --Nina 7. aug 2006 kl. 10:58 (UTC)
Problemet er bare at innholdet i "Medisinsk bruk" går utover en liten "oversikt" og bør redigeres på følgende måte: Fjern seksjonene "Cannabis i Norge" og "Cannabis i Utlandet". Legg "Historisk bruk" rett under "Medisinsk bruk" og legg en referanse til Cannabis (medisin) der i tillegg. Da blir det mer i tråd med kapittelet om "Rusmiddel" som refererer til Cannabis (rusmiddel). --Stigmj 7. aug 2006 kl. 12:39 (UTC)

Enig med Stigmj, uten nødvendigvis å gå god for hans konkrete redigeringsforslag. Jeg mener i tillegg at artikkelen hasj (som jeg nettopp oppdaget, og som var full av misforståelser) erstattes av en peker til cannabis(rusmiddel)--Vindheim 7. aug 2006 kl. 14:44 (UTC)

Forbudet[rediger kilde]

Burde det ikke stå noe om forbudet mot hampdyrkning i Norge? Sissi90 22. okt 2009 kl. 17:55 (CEST)

Rydde i denne artikkelen, flere referanser[rediger kilde]

Denne artikkelen er godt skrevet og inntrykket er at folk som kan dette har skrevet den. Det er for få referanser, men det er nok ikke et veldig stort problem akkurat nå. Jeg har ikke så god greie på bruken til hamp, så har bare ryddet litt i den. Det er sikkert mulig å finne noen flere referanser, boken Inn i hampen fra Jan Bojer Vindheim er en god start. LucasK1998 23. sep 2015 kl. 11:40 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Hamp. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 30. jul. 2017 kl. 09:15 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Hamp. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 7. jul. 2018 kl. 04:40 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Hamp. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 24. nov. 2018 kl. 10:29 (CET)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Hamp. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 14. apr. 2019 kl. 19:40 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Hamp. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 12. jun. 2023 kl. 01:15 (CEST)Svar[svar]