Cannabis (medisin)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Cannabis sativa fra Wiener Dioscorides, 512
For å lese om andre temaer vedrørende Cannabis, se Cannabis (andre betydninger).

Cannabis i sine forskjellige former har en lang tradisjon som medisinsk urt. Ulike cannabispreparater inngår i indisk ayurvedisk medisin og i kinesisk tradisjonell medisin.

I Europa var uttrekk av planten, Extractum cannabis, og spritoppløsning, Tinctura cannabis, i medisinsk bruk på 1800-tallet og tidlig 1900-tall og er tatt med i en rekke farmakopéer.[1] Planten ble da brukt som smertestillende og beroligende middel. Cannabis har også vært utprøvd i øyendråper og mot bivirkninger som følge av kreftterapi.[2]

De medisinske virkningene av cannabis utnyttes til å redusere ubehag ved grønn stær og til å motvirke kvalme og øke matlysten hos AIDS-pasienter. Videre brukes cannabis til å redusere spasmer og smerter hos pasienter med Multippel Sklerose og andre nervelidelser.

Cannabis i Norge[rediger | rediger kilde]

Flytende Cannabis Indica (nå kjent som Cannabis sativa underart indica) ekstrakt[3], American Druggists Syndicate, pre-1937.

Frem til 1965 ble cannabis solgt lovlig på norske apotek som middel mot søvnløshet, nervøsitet, astma og diverse smerter[trenger referanse] og er i dag reseptbelagt.[4]

På begynnelsen av 80-tallet ble en forsøksgruppe med kreftpasienter på cellegiftbehandling gitt cannabinol-olje for å dempe kvalmen forårsaket av cellegiften. RiT (nå St. Olavs Hospital) og flere andre universitetssykehus var med på disse forsøkene som viste at cannabis virket kvalmedempende, men forsøkspersonene opplevde bivirkninger i form av hallusinasjoner og vrangforestillinger.[5] Man må understreke at cannabisolje er mye sterkere enn røykbar cannabis.

Statens legemiddelverk ga sommeren 2012 markedsføringstillatelse til preparatet Sativex, og det ble markedsført via norske apotek mot slutten av 2012. Det er godkjent brukt (indikasjon) for MS-syke. Preparatet er klassifiert som narkotika - altså som såkalt A-resept.[6][7] Sativex er en munnspray med cannabis-substanser. Legemiddelet skal brukes som tilleggsbehandling mot moderate til alvorlige spasme-smerter ved MS.

I Norge er det lite prøveprosjekter og studier på Cannabis for øvrig, men har vist seg å følge etter EU-land og naboland, som ved innføringen av Sativex som lenge har vært lovlig i Sverige og Finland. Politikere har ytret et ønske om mer forskning på Cannabis som medisin.[8]

Med Schengen-avtalen Norge har underskrevet kan man få cannabis i natura. Dette ved og dra til Nederland og få resept via lege. Hovedsakelig er de som får innvilget dette diagnosert med Posttraumatisk stress. Cannabis har også vist seg å kunne påvirke kroppens aktiviteter i immunforsvaret samt temperaturregulering.[5]

Cannabis i utlandet[rediger | rediger kilde]

I seinere år har røyking av cannabis blitt tatt i bruk mot en lang rekke lidelser, herunder for demping av kvalme og stimulering av matlyst under kreftbehandling. Det rapporteres også om lindring av symptomer ved Multipel Sklerose, og andre nervelidelser. Medisinsk bruk av cannabis er forbudt i mange land, og slik selvmedisinering rammes derfor av straffeforfølgelse.

I flere byer i California og andre amerikanske delstater er det opprettet egne utsalg for cannabis til medisinsk bruk på grunnlag av resept fra lege. Mange steder beskyttes slike cannabisklubber av lokale politiske vedtak, 18 delstater og en rekke byer har vedtatt lover som legaliserer bruk av cannbis som medisin[9], men kan likevel møte sanksjoner fra det føderale politiet. Også leger som skriver ut resepter på cannabis har blitt truet med føderale sanksjoner.

Flere farmasøytiske konsern har utviklet patenterte legemidler som inneholder syntetisk THC eller andre syntetiske cannabinoider, under navn som Marinol. Disse medisinene er vanligvis basert på peroralt inntak, mens de fleste pasientene foretrekker å røyke cannabis, da det er lettere å kontrollere effekten ved denne inntaksmåten. Det blir nå arbeidet for å utvikle spray-varianter.

Et hovedproblem ved utviklingen av cannabisbasert medisin er å unngå uønskede bivirkninger. Se Cannabis (rusmiddel) for mer informasjon om disse.

Canada har i de senere år vært et land i fronten når det gjelder medisinsk cannabis. Frontfiguren Marc Emery har lenge kjempet for cannabis til denne bruken. Dette har skapt forargelse fra nabolandet USA. De har krevd Emery utlevert for behandling i USAs rettssystem. En av hovedsakene Emery er anklaget for er salg av cannabisfrø. Emerys arbeid i Canada har ført til cannabis som et lovlig legemiddel og dette har åpnet for bruk og forskning rundt preparatet.

Nylige studier[rediger | rediger kilde]

Autisme: Nyere studier viser at cannabis kan aktivisere mutasjoner, en har fra før, og som fører til autisme. Og dette kan være en av årsakene sammen med bedre diagnoseverktøy til økningen av autismediagnoser. [10]

ADHD: I dyrestudier har det blitt påvist normalisert impuls adferd hos rotter med tilsvarende profil som ADD/ADHD under tilføring av en syntetisk variasjon av cannabinoider som binder seg til CB1-reseptorene.[11] Leger (Dr. David Bearman, Dr. Claudia Jensen, Dr. Tom O'Connell, m.f) i USA har lagt merke til at medisinsk cannabis har en fordelaktig virkemåte hos pasienter som er belastet med ADD og ADHD. Medisinsk cannabis har vist seg å være fordelaktig og er også den eneste medisinen tilgjengelig som tilfører en adekvat løsning for underskuddforstyrrelser og gjenstår som ett nødvendig komponent i et multi-medisinsk behandlingsforetak.[12] Eksperimenter med marinol indikerer at THC er involvert i de prosessene som fører til impulskontroll, men ikke nødvendigvis er det mest effektive terapeutiske virkemiddelet. De terapeutiske virkemidlene som er mest brukbare i cannabis ser ut til å være lave konsentrasjoner av medisinsk cannabis, mens de som har ADD/ADHD må tilføre store doser av marinol som består kun av THC for å få en terapeutisk virkning. I England og USA har pasienter med ADD/ADHD rett til medisinsk cannabis som erstatning for Ritalin. Medisinsk cannabis har en virke-tid på ca. 8-10 timer.

Alkoholisme En rekke forskjellige undersøkelser[13] som ble foretatt av U.S. Department of Energy's Brookhaven National Laboratory bekrefter at cannabis har innflytelse på hvordan hjernereseptorer fordeler serotonin i forbindelse med alkohol. Undersøkelsen ble publisert 2. september 2005 av tiddskriftet Behavioural Brain Research. Undersøkelsen bekrefter at genetisk latente rusmisbrukere har mindre risiko for overforbruk av alkohol under innflytelse av cannabis.[14]

Angst De Fonseca og kolleger(1997) oppdaget at lave doser med syntetisk cannabinoid HU-210 (0.004 mg/kg) skapte en type oppførsel hos rotter som indikerer en anti angst lignende effekt. Side 105: [15]

Crohns sykdom En liten innledende studie i Israel har antydet en betydelig effekt på Chrohns sykdom ved røyking av marihuana. [16][17] Det er ventet at denne studien vil bli fulgt opp av større studier.

Fertilitet Vitenskapelige funn påviser at rimonabant (SR141716) som er ett av cannabinoidene i cannabis øker bevegeligheten og levedyktigheten til spermier[18][19]

Graviditet Det finnes flere folkegrupper, blant annet på Jamaica, som har lange tradisjoner med å benytte cannabis mot kvalme, redusert matlyst under svangerskapet og som et lett bedøvelsesmiddel under selve fødselen. Kliniske studier har funnet en stor mengde cannabinoidreseptorer i skjeden og dette sammen med at kroppen selv produserer fire ganger så mye anandamid som under en fødsel kan forklare hvorfor dette har en positiv effekt.[trenger referanse]

Hiv/aids Hiv-/aids-pasienter har i en rekke land brukt cannabis i håp om at det kan hjelpe enten ved å direkte stoppe/stagnere sykdommen eller ved å lindre symptomer som følge av sykdommen eller medisineringen. I enkelte undersøkelser har det vist seg at opp mot 43 % av pasientene selvmedisinerer seg med cannabis[20] og at cannabis kan redusere smerter i opptil 30 % av tilfellende pasientene.[21] Det er ikke funnet økt virusmengde i blodet på cannabisbrukende hiv-pasienter, noe som angir om sykdommen er under utvikling, og at pasientene økte i vekt og at antall T-lymfocytter økte. Vektøkningen var fett og ikke muskelmasse.[22]

Multippel sklerose Det finnes anekdotiske beskrivelser av pasienter som ved sykdommer med spastisitet har opplevd symptomlindring. Pasienter med Multippel sklerose har i forsøk brukt Cannabis for å se om dette påvirker nervecellenes tilbakemeldingssystem. Slike pasienter har en smertefull tilstand som kalles spastisitet. Dette ytrer seg iblant som smertefull muskelstivhet, som skyldes sviktende kontroll i det sentrale nervesystemet. Det er ikke klarlagt nøyaktig hvordan stoffet virker i ryggmargen.

Nevronvekst En kanadisk studie viser at det syntetiske cannabinoidet HU-210 tilskynder nevronvekst i voksne rotters hippocampus ved kronisk høy dosering.[23]

PTSD Cannabis er en unik immunmoduldator som kan kategoriseres som "lettelse" for pasienter med PTSD. Veteraner som har slitt med mareritt rapporterer at cannabis hjelper mot mareritt. [24] Med tanke på både sikkerhet og effekt mener veteranene at cannabis betraktes som primær medisin i behandlingen mot PTSD fremfor konvensjonelle antideprisiva ol. [25] [26][27][28]

Ryggmargsskader En liten studie(25 pasienter) viste i 2006 at inntak av THC hadde meget god effekt for å redusere spastisitet. Spastisitet ble målt og selvrapportert. Studien viste en gjennomsnittlig halvering av spastisitet etter 43 dager. [29]

Stress [30] Rimonabant er en agonist som har vist seg effektiv i å regulere stress.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Henriette's plant info: Cannabis sativa L., Cannabaceae
 2. ^ Høeg 1984 s.305
 3. ^ Hillig KW, Mahlberg PG (2004). «A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in Cannabis (Cannabaceae)». American Journal of Botany, 91 (6), s. 966–975. doi:10.3732/ajb.91.6.966. 
 4. ^ "Forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten)"
 5. ^ a b "Cannabis-forskning kan gi rusfri medisin" av Sigurd Aarvig, gjengitt i Gemini nr. 2, mai 1997.
 6. ^ http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8334817
 7. ^ http://www.ms.no/behandling/symptombeh/sativex-ko/
 8. ^ Politikere møtes til cannabis-duell i MS-forbundets regi
 9. ^ http://www.medicalmarijuanaprocon.org/pop/StatePrograms.htm
 10. ^ Kate Yandell (11. april 2013). «A Link Between Autism and Cannabinoids». The Scientist. Besøkt 29. april 2013.  «Cannabis aktiviserer mutasjoner, som er bundet til autisme i mus, som fører til mangler i signalbanen.»
 11. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22034972
 12. ^ http://davidbearmanmd.com/docs/ADHD&cannabis.pdf http://www.foxnews.com/story/0,2933,117541,00.html Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. NIH Consensus Statement Online 1998 Nov 16-18; 16(2): 1-37. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. Diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2000; 39(2): 182-93. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edn. Text Revision), Washington, DC: APA. Murphy K. Psychosocial Treatments for ADHD in Teens and Adults: a Practice-Friendly Review. J Clin Psychol. 2005; 61(5): 607-19.
 13. ^ Undersøkelse
 14. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19689362
 15. ^ http://www.green215.com/sites/all/files/education_articles/Science%20Cannabis.pdf
 16. ^ http://www.cghjournal.org/article/PIIS1542356513006046/abstract?rss=yes
 17. ^ http://digitaljournal.com/article/350495
 18. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829209/
 19. ^ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.2009.00570.x/abstract
 20. ^ University of New South Wales(Australia), National Center in HIV Research
 21. ^ Inhaled Cannabis Significantly Reduces HIV-Associated Neuropathy
 22. ^ "Conclusions: Smoked and oral cannabinoids did not seem to be unsafe in people with HIV infection with respect to HIV RNA levels, CD4+ and CD8+ cell counts, or protease inhibitor levels over a 21-day treatment." http://www.annals.org/cgi/content/abstract/139/4/258#FN
 23. ^ Jiang W, Zhang Y, Xiao L, et al. (november 2005). «Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects» (Free full text). The Journal of Clinical Investigation, 115 (11), s. 3104–16. doi:10.1172/JCI25509. ISSN 0021-9738. PMC 1253627. PMID 16224541. 
 24. ^ http://www.veteransformedicalmarijuana.org/content/ptsd
 25. ^ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-5949.2008.00071.x/full http://www.google.no/url?
 26. ^ http://www.green215.com/sites/all/files/education_articles/Science%20Cannabis.pdf
 27. ^ http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/2012/07/16/20120716medical-marijuana-benefits-dispute.html
 28. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228182
 29. ^ Spinal Cord advance online publication 17 October 2006; doi: 10.1038/sj.sc.3101982
 30. ^ http://www.nature.com/oby/journal/v19/n1/full/oby2010131a.html

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons Commons: Cannabis – bilder, video eller lyd

THE SCIENCE OF MARIJUANA

Video[rediger | rediger kilde]