Diskusjon:Covfefe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fairytale Trash No.svg Denne artikkelen ble nominert for sletting den 19. mai 2018, men ble beholdt. Slettediskusjonen finnes her. Hvis du ønsker å nominere siden for sletting på nytt bør du først lese gjennom den gamle slettediskusjonen.

Fjernet tekst[rediger kilde]

Fjernet kildeløs/OR tekst til evt senere bruk

  • «men er et talende eksempel på hvordan skriftkultur ved bruk av tastetrykk skaper endrede vilkår for orddannelser og universelle spredningsmønstre»
  • «Informasjonsteknologi og ortografi: Ny teknologi fører ofte til endrede skrivevaner, visse forkortelser vinner innpass, tegnsetningen oppleves som tungvint og forsvinner, likeledes bruken av store forbokstaver. Overgangen fra jernspett og steinhammer, via fjærpenn og blekk til PC-tastatur, reiser nye krav til ornamentering og hurtighet og fører til både endret syntaks og skriveregler. Covfefe gir således et slående eksempel på internetts spredningspotensiale og gjennomslagskraft,<ref>Eric Hobsbawm og Terence Ranger påviste allerede i 1983, før internett var blitt en realitet, hvordan massemediene gjorde verden mindre og utfordret tradisjonsbegrep og nasjonalkulturer. De argumenterte derfor for et mer dynamisk syn på kulturspredning, representativitet, variantkrav og kollektivt miljø.</ref> Ikke bare meningsinnhold endres med teknologien, men også ordforråd og rettskrivning. Covfefe er således blitt stående som et kroneksempel på nettopp den mediale kraft bak idéspredning, propagandakrig og innovative fremmedord. På liknende vis har en sett hvorledes et sammensatt ord som Metoo har fått et meningsinnhold som ikke uten videre kan leses ut av ordene «meg også», men på rekordtid har blitt til en verdensomspennende bevegelse.»
  • «Tastespråk og rettskrivningsregler: PCenes teksbehandlingssystemer gjorde at de skrivende sluttet å lage innrykk ved nytt avsnitt, og selv om det ved senere programvareoppdateringer er lagt inn automatiske kommandoer for dette, er det mange som sverger til den praksis å la det være. Likeledes ser en bortfall av punktum etter forkortelser. Dette er en utvikling som er brakt videre med mobiltasting og bortfall av store forbokstaver og telegrafstil; noe både «det» forkortet til «d», og nylagde forenklinger som covfefe er eksempler på. Ordet betyr i dag noe «nonsense» eller rent «sludder», som også rimer godt overens med hva Trump mente om «fake news» og pressedekningen. Selv når det gjelder rene SMS-uttrykk, som f.eks. «LOL» har også disse vist seg produktive. Som skriftlig metaspråk er det til og med gått over til å bli brukt i muntlig dagligtale. Selv om senere utvikling av mobiltastatur og iPhone med touchskjerm i displayet har muliggjort fullstendige tastaturer, som på PC, og minnelagring med ordgjenkjenning straks noen av begynnelsesbokstavene i ordet blir skrevet igjen, har forkortelsene kommet for å bli. Ditto en automatisk plassering av stor forbokstav etter punktum. Forsøkene på å reversere praksiser som tidlig teknologi har skapt, har i liten grad slått til. Tids- og håndlagsbesparende ord og begreper, rettskrivningsregler og nyskapte kortformgloser som covfefe, Metoo og LOL har allerede blitt så innarbeidet i sin forenklede form at de har blitt normgivende. De er dessuten akseptert av lingvister, og har forlengst funnet sin plass i ordboksarkivene.»
  • «verdens hurtigste spredte hashtag» - klarte ikke å finne dekning for denne, endret derfor formuleringen
  • «Den ignorante holdning til så vel pressen som feiltastingen gjorde at tweeten ble stående i mer enn seks timer før den endelig ble slettet» - utsagnet er litt uklart og jeg fant ikke dekning for det, fjernet fordi det er en ladet formulering

--Vennlig hilsen Erik d.y. 20. mai 2018 kl. 22:40 (CEST)

Teksten ble satt tilbake av en bidragsyter, det er fortsatt OR og kildeløst, og bør fjernes raskt om det ikke kan vises til gode faglige kilder - henvisning til Hobsbawm 1983 teller ikke. Både enkeltstående fakta og alle deler av resonnementet må skriver seg fra kilder, [Wikipedia:No_original_research#Synthesis_of_published_material syntese/drøfting basert på publiserte kilder er også original forskning og ikke akseptabelr]. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. mai 2018 kl. 00:02 (CEST)

Hurtigbufferikon[rediger kilde]

«Hurtigbufferikon» finnes ikke på norsk, lenken gikk til hurtigminne der begrepet ikke er forklart. Jeg fjernet ordet. Dersom det finnes et synonym kan det settes inn. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. mai 2018 kl. 19:15 (CEST)

Fjernet dette: «et såkalt [[hurtigbuffer|hurtigbufferikon]]<ref>Hurtigbufferikon er et ord som skyldes feiltasting eller automatisk ordretting. Hendelsen blir som regel ikke opptaget før beskjeden er sendt og det er for sent å rette den opp.</ref>» --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. mai 2018 kl. 23:07 (CEST)

Original forskning og lite relevant/kildeløs tekst[rediger kilde]

Artikkelen er beholdt etter slettediskusjon. Der fremkom det tydelig problemer med artikkelen i nåværende form, jeg siterer meg selv:

  • «Problemet med artikkelen slik den står nå er at de to siste seksjonene er en kommentar til et mer generelt fenomen der covfefe er et eksempel, i en slags essayistisk og fri fundering. De to siste seksjonene handler altså ikke om covfefe. Dessuten er det en ytring om saken (altså original forskning) der fotnotene oppgitt ikke er noen form for dokumentasjon av at drøftingen er relevant for covfefe. De to siste seksjonene er interessante nok, men det er ikke leksikalsk, det er helt feil måte å bygge opp en artikkel og det er original forskning - dette er en type stoff som vanligvis fjernes uten videre. --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mai 2018 kl. 15:15 (CEST)»

Tillater meg å sitere videre:

  • «Beholdt, mot min vilje - uten at det har noen stor betydning. Men som det er sagt ovenfor her: artikkelen må handle om utsagnet, ikke være et coatrack eller springbrett for teorier om mediekultur. M O Haugen (diskusjon) 27. mai 2018 kl. 20:26 (CEST)

»Jeg har derfor igjen fjernet denne teksten som hovedsakelig er OR og uten reelle kilder som knytter dette til oppslagsordet Covfefe. Skal dette tas inn i artikkelen må det solide faglige kilder som faktisk drøfter dette i relasjon til Covfefe:

  • «== Informasjonsteknologi og ortografi == Ny teknologi fører ofte til endrede skrivevaner, visse forkortelser vinner innpass, tegnsetningen oppleves som tungvint og forsvinner, likeledes bruken av store forbokstaver. Overgang fra jernspett og steinhammer, via fjærpenn og blekk til PC-tastatur, har reist nye krav til ornamentering og hurtighet, og har meført både endret syntaks og skriveregler. Allerede med telekommunikasjon og satelittoverføringer så et økt, globalt spredningspotensiale,<ref>Eric Hobsbawm og Terence Ranger påviste allerede i 1983, før internett var blitt en realitet, hvordan massemediene gjorde verden mindre og utfordret tradisjonsbegrep og nasjonalkulturer. De argumenterte derfor for et mer dynamisk syn på kulturspredning, representativitet, variantkrav og kollektivt miljø.</ref> med internett er gjennomslagskraft blitt større. … Ikke bare meningsinnholdet kan endres med teknologien, men også ordforråd og rettskrivning. ''Covfefe'' er som innovativt fremmedord blitt et talende eksempel på medial idéspredning, pressemakt og propaganda. På liknende vis har en sett hvorledes et sammensatt ord som ''Metoo'' har fått et eget nydefinert meningsinnhold som ikke uten videre kan leses ut av ordene «meg også», samtidig som det på rekordtid ført til en verdensomspennende bevegelse.»
  • Selv når det gjelder rene SMS-uttrykk, som f.eks. «LOL» har også disse vist seg produktive. Som skriftlig metaspråk er det til og med gått over til å bli brukt i muntlig dagligtale. Selv om senere utvikling av mobiltastatur og [[iPhone]] med touchskjerm i displayet har muliggjort fullstendige tastaturer, som på PC, og minnelagring med ordgjenkjenning straks noen av begynnelsesbokstavene i ordet blir skrevet igjen, har forkortelsene kommet for å bli. Ditto en automatisk plassering av stor forbokstav etter punktum. Forsøkene på å reversere praksiser som tidlig teknologi har skapt, har i liten grad slått til. Tids- og håndlagsbesparende ord og begreper, rettskrivningsregler og nyskapte kortformgloser som ''covfefe'', ''Metoo'' og ''LOL'' har allerede blitt så innarbeidet i sin forenklede form at de har blitt normgivende. De er dessuten akseptert av lingvister, og har forlengst funnet sin plass i ordboksarkivene.

Diskuter saken her, ikke driv redigeringskrig. --Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mai 2018 kl. 19:13 (CEST)

@Erik den yngre: Jeg fjernet det med at Trump skulle ha korte fingre (og følgelig liten ...) Synes det blir barnslig å ha med i en Wikipedia-artikkel. Dette ble tilbakestilt av Bruker:Autokefal Dialytiker. Ønsker ikke å starte noen redigeringskrig over en så banal artikkel, men vil spørre deg, siden du tilsynelatende var den som referansebela opplysningen (men ikke den som innførte den opprinnelig), om referanseteksten så annerledes ut på tidspunktet du la den til. Jeg finner ikke noe om fingerstørrelse i artikkelen av Caitlin Yilek (referanse 6) nå. Mvh. --79.130.255.48 8. des. 2020 kl. 22:22 (CET)
Jeg leste kommentaren som at det var en mulig praktisk forklaring på dette, og jeg så ikke at det var hevdet at Trump ville være den som tastet det inn (en president vil stort sett ha "folk til slikt"...). Ellers er jeg egentlig fint lite interessert i saken, så jeg lar mer enn gjerne Erik få håndtere dette her... Det som ellers kan nevnes (generelt sett), er jo at Trump har hatt for vane å hive ut "bait" til massemedia, så det er jo ingen utenom den indre krets som kan si hva dette egentlig var for noe... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 8. des. 2020 kl. 22:31 (CET)
Hele artikkelen handler om et absurd tema. Korte fingre passer godt inn. Vennlig hilsen Erik d.y. 8. des. 2020 kl. 22:25 (CET)
Men står det noe om korte fingre i referansen? Bruker:Erik Henning Edvardsen la inn dette for egen regning allerede i første versjon av artikkelen. Det ble så fjernet og gjeninnsatt noen ganger (med en masse andre opplysninger) før det tilsynelatende ble referansebelagt av deg ([1]). Etter dette var jo denne tåpelige hentydningen til Trumps "begrensede mandighet" liksom fredet, da en hvilken som helst fotnote jo gjerne fungerer slik på Wikipedia. Jeg tok meg bryet med å trykke på referansen for å se i hvilken kontekst denne hentydningen forekom, men fant ingenting. Jeg fjernet derfor setningen, men ble resolutt tilbakestilt. Jeg spør derfor oppriktig om det faktisk var en slik hentydning i artikkelen det refereres til på et tidligere tidspunkt. --79.130.255.48 8. des. 2020 kl. 22:31 (CET)
@Autokefal Dialytiker: Den mulige praktiske forklaringen gir ingen mening. Sett at man godtok at «Hvis en vil skrive coverage på tastaturet med en hånd og fingrene er for korte, så står en lett igjen med ordet covfefe» (Edvardsens opprinnelige formulering), ville det bety at det egentlige budskapet var «Despite the constant negative press coverage» og ingenting mer. Eller var Trumps fingre så korte at hele den (forventede) påfølgende hovedsetningen ble feiltastet med sekvensen «fefe»? Man skal være ganske naiv for å ikke se at Edvardsen her ville komme med et stikk til "verdens mektigste mann", hvis fingerlengde jo allerede i lang tid hadde vært et viktig tema i all verdens seriøse medier ([2], [3], [4] osv.) Edvardsens yngre navnebror ønsket jo egentlig å slette denne artikkelen (hvilket jeg forsåvidt støtter ham i), men løsningen hans - etter at artikkelen likevel ble beholdt - med å referansebelegge Edvardsens banaliteter, gjorde i mine øyne vondt verre, ved å gi utsagnet et skinn av seriøsitet. Og enda verre hvis referansen ikke på noen måte støtter opp under påstanden. Dette siste punktet er det altså jeg ønsker avklart, da jeg ikke kan utelukke helt at seriøse aviskommentatorer faktisk kan ha kommet opp med noe slikt og at avisartikkelen senere kan ha blitt endret. --2A02:587:C42F:137:65AF:8B7C:E562:2E8D 8. des. 2020 kl. 23:24 (CET)
Vel, jeg har i allefall funnet ut at jeg må ta meg litt pauser av og til i denne aktiviteten - pga kommentaren din i slettingen om "barnsligheter", det faktum at jeg i farten ikke så noe galt i den slettede teksten (siden jeg altså ikke kan se for meg at Trump ville giddet å sitte med noen form for tastatur, og derfor ville ha brukt en sekretær), og det faktum at jeg hadde måttet slettemerke en del vandalisme i de siste timene forut - vel, jeg feilvurderte her. (Noe annet som ikke slo inn med det samme: Samma fanden hva slags tastatur man har, er det jo ingen mening i at man ikke skulle "nå ned" (eller fram) til tastene...) Så, i allefall, sånn som noen nå har redigert artikkelen, ser det bedre ut. Unnskyld bryet, og godnatt. Autokefal Dialytiker (diskusjon) 9. des. 2020 kl. 00:10 (CET)

Poenget er sitert av seriøse aviser og da er det ikke noen grunn til å sløyfe det her av respekt for Trump. Jeg satte inn igjen med kilde. Vennlig hilsen Erik d.y. 9. des. 2020 kl. 00:23 (CET)

Tar ut forklaring med spekulasjoner hentet fra Urban Dictionary. Urban Dictionary er ikke en pålitelig referanse og spekulasjoner om fingerstørrelse publisert av brukere der behøver ikke gjentas i et leksikon. Se også hvordan det er håndtert på engelsk WP. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 9. des. 2020 kl. 10:00 (CET)
Hele saken er bare tull og da er det OK å gjengi tull sitert av seriøse aviser. Vennlig hilsen Erik d.y. 9. des. 2020 kl. 10:17 (CET)
Nei det er ikke ok å gjengi tullet som anonyme brukere skriver i Urban Dictionary og slett ikke slik det nå er skrevet. De seriøse avisene går ikke god for tullet og er med andre ord ikke referanse for tullet. Alt mulig rart som anonyme enkeltpersoner skriver på nettet behøver ikke siteres i Wikipedia. Legg merke til at tullet aldri fant veien inn på engelsk WP og det som står der er ganske anderledes. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 9. des. 2020 kl. 11:54 (CET)
Hele covfefe-saken er tull fra ende til annen. Det er faktum at det ble nevnt på Urban dict og sitert av seriøse aviser. Urban Dict er like (lite) seriøs som Trumps twittring. Jeg bryr meg egentlig ikke, men er på vakt og blir irritert når det er brukt irrelevante argumenter for å fjerne innhold. Jeg lukter POV når tilfeldige IPer eller ensporede brukere skal pynte på artikler på denne måten. Spygate er et eksempel fra Trump-sfæren. Vennlig hilsen Erik d.y. 9. des. 2020 kl. 13:31 (CET)
Herlighet, det er ingen her som prøver å beskytte Trump eller pynte på ubehagelige fakta. Vi ønsker at Wikipedia skal fremstå nogenlunde seriøst. Edvardsen fikk et innfall hvor han ville flette inn en morsomhet på Wikipedia - det skjer de fleste en gang i mellom - men da må andre være i stand til å rydde bort dette, ikke sementere det ved å gi det "referanser". --2A02:587:C431:E8EC:2C70:CD1:CBD9:FB0D 9. des. 2020 kl. 14:23 (CET)