Diskusjon:Antroposofi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kritiske sider og lenker :[rediger kilde]

(undskyld mit dårlige norske) - Er der ikke plads til kritiske links, kritiske beskrivelser om Antropposofi (Rudolf Steiner og Steinerskoler) på norsk wikipedia ? Er det kun Pro-Steinerskribenter, der skriver på Antroposofi (og øvrige Steinersider) på Norsk Wikipedia ? Mvh. knark, en dansker som undrer sig (5/2-2008). Dette usignerte innlegget ble skrevet av Knark (diskusjon · bidrag) 5. feb 2008 kl. 08:19:06 (CET) (Husk å signere dine innlegg!)

Nei, vi skriver et nøytralt leksikon, ikke noen polemikk. Wikipedia er ikke en lenkesamling og vi trenger ikke 20 lenker i en artikkel, spesielt ikke til private hjemmesider, blogger o.l. Kph 5. feb 2008 kl. 09:52 (CET)
Det er likevel påfallende at artikkelen er helt uten kritikk av antroposofi. det hadde hevet standarden på artikkelen en god del. arne 15. jun 2008 kl. 16:49 (CEST)
Du har helt rett i det, men det kreves gode referanser. Se en:Wikipedia:Verifiability#Reliable_sources som sier «Sources should directly support the information as it is presented in an article and should be appropriate to the claims made: exceptional claims require high-quality reliable sources. [...] All articles must adhere to Wikipedia's neutrality policy, fairly representing all majority and significant-minority viewpoints that have been published by reliable sources, in rough proportion to the prominence of each view. Tiny-minority views and fringe theories need not be included, except in articles devoted to them. [...] Anyone can create a website or pay to have a book published, then claim to be an expert in a certain field. For that reason, self-published books, newsletters, personal websites, open wikis, blogs, forum postings, and similar sources are largely not acceptable.» (min utheving) Dette er ikke direkte vedtatt politikk på norskspråklig wikipedia. Se forøvrig punkt 2 i Wikipedia:Fem_søyler. nsaa 15. jun 2008 kl. 17:08 (CEST)

Det mest påfallende ved artikkelen er kanskje at den er holdt i antroposofisk stammespråk. Innholdet bør absolutt suppleres, men først og fremst burde interne uttrykk bli omformulert.--Vindheim 15. jun 2008 kl. 18:27 (CEST)

Vil påpeke at formuleringen "Men selv om Steiner selv brukte begrepet "åndsvitenskap" om antroposofien, er det tvilsomt om dette er en dekkende beskrivelse, ettersom mange sider av denne læren kjennetegnes av det som kalles pseudovitenskap" ble fjernet fra artikkelen. Den er nå satt inn igjen - litt endret. Jeg synes det er et minumumskrav til et leksikon at det skiller vitenskap fra det uvitenskaplige, og jeg mener det er absolutt på sin plass å påpeke dette. Dette betyr imidlertid IKKE at hva Steiner sa om Lemuria og Atlantis ikke er sant; det er bare ikke verifiserbart, og det finnes heller ikke fnugg av vitenskaplig bevis eller basis for en vitenskaplig hypotese. Det er derfor på sin plass å understreke at begrepet "åndsvitenskap" har noe som helst med vitenskaplige kriterier å gjøre. Medved 19. mai 2009 kl. 16:59 (CEST)

antroposofiens hovedtrekk[rediger kilde]

Undertegnede har lagt inn litt rudimentær informasjon om hovedtrekk i antroposofiene. dette er blitt fjernet av Fbarkved, ikke fordi han bestrider informajsons riktighet, men fordi " tre løsrevne setninger om inkarnasjon i nye legemer, rotraser, og planeter som reinkarnerer, virker tendensiøse i den forstand at det mer ser ut som et forsøk på å gjøre antroposofien til latter, til noe rart og absurd, enn et ønske om å informere." Det er mulig Fbarkved er ubekvem med deler av det antroposofiske læreinnholdet, men da får han supplere med ytterlige informasjon for å gjøre helheten mere balansert. Jeg skal legge inn noen referanser når jeg har tid.Vindheim 18. jun 2008 kl. 13:00 (CEST)

I og med at det bare er noen få setninger, synes jeg du burde ventet med å legge dem tilbake, til de lot seg utdype og referere til. Nå må jeg gi Barkved rett i at de virker utenfor resten av sammenhengen, og dermed blir som påskepynt til jul. Jeg vet Rudolf Steiner klarte å bli omstridt, så jeg skal ikke ta stilling til essensen. Mvh: Bjørn som tegner 18. jun 2008 kl. 13:12 (CEST)
Hei Vindheim og dere andre! Min innvending handler ikke om hva jeg er bekvem med eller ikke bekvem med innen antroposofien, men om at det i Steiners 350 bind finnes et vell av utsagn som dersom de får stå ukommentert, ubegrunnet og uten forklaring, lett kan skape forvirring enn opplysning. Jeg ville reagert på samme måte dersom man i en artikkel om for eksempel anarkismen tok frem løsrevne setninger fra Bakunin uten å sette dem i en sammenheng. Takk uansett for både innvendinger og gode råd! Fbarkved
Ser at Vindheim har har arbeidet videre. Håper det er greit at jeg utdyper punktet om raser med noen setninger. Fbarkved
bra med utdyping. Vi begynner å få litt kjøtt på beina, men det er fortsatt plass til mere.Vindheim 18. jun 2008 kl. 17:03 (CEST)

enig. her kommer et forslag til en tydeliggjøring på noen av setningene som gjelder planeter. Dette kan jo lett missforståes. I Steiners terminologi er jo ikke planeter i denne sammenheng det samme som de fysiske planetene vi har nå, men betegnelser for livsstadier i jordens utvikling. Slik det står nå kunne man tro at menneskene slik de er nå hadde hatt ulike inkarnasjoner på nåværende jupiter osv. En tanke som Steiner selv selvfølgelig ville gapskrattet av. Håper du tillater at jeg justerer litt her. Fbarkved


Antroposofi har en okkult baggrund ?[rediger kilde]

Det burde egentlig ikke være op til diskussion, da det er et religionhistorisk faktum, at antroposofien har en okkult baggrund ! -Mvh. Knark

okkult/esoterisk[rediger kilde]

jeg mener det blir overflødig å skrive både okkult og esoterisk. Okkultismen er en esoterisk filosofi.vindheim 24. okt 2008 kl. 17:47 (CEST)

steinerskoleelever som antroposofer[rediger kilde]

Man kan ikke med rimelighet hevde at tidligere elever ved en eller annen steinerskole har "bakgrunn i den antroposofiske bevgelsen".vindheim 19. des 2008 kl. 19:59 (CET)

Det var heller ikke slik ment at de var antroposofer, meningen var å få frem den antroposofiske bevegelsens påvirkning i samfunnet. De færreste som går på steinerskole blir antroposofer, men de blir uten tvil formet av den antroposofiske bevegelsen på ulike måter. Se også dagens oppslag i Morgenbladet med intervju med tidligere steinerskoleelever. Linnut 19. des 2008 kl. 20:04 (CET)
Er det denne artikkelen? Steinerbarna med egne ord Fint eller fælt: En barndom uten ketchup og tv. Dato: 19.12.08 | Kultur nsaa (disk) 19. des 2008 kl. 22:17 (CET)?

«Kjente personer som støtter saken»[rediger kilde]

Wikipedia har en innarbeidet og konsekvent holdning til at artikler om idéer, livvsyn, organisasjoner osv ikke skal inneholde lister over personer som angivelig, sikkert eller trolig støtter vedkommende sak. Jeg har derfor fjernet to slike avsnitt fra artikkelen i dag
Det kan i enkelte tilfeller være greit å fortelle om en person at vedkommende er antroposof, katolikk, homoseksuell, fargeblind, straffedømt, venstrehendt, naturist, vegetarianer, avholdsmann eller lignende, dersom det er relevant for biografien. Men lister og kategorier som peker fra saken og til personene vil vi ikke ha. (Og for ordens skyld: det er selvsagt helt relevant å riktig å liste opp styreledere, redaktører og andre aktive målsmenn, i et omfang som er naturlig i forhold til organisasjonens størrelse) MHaugen 2. feb 2009 kl. 16:16 (CET)

Terapi?[rediger kilde]

Det står å lese innledningsvis i artikkelen: "Antroposofien er særlig blitt kjent gjennom sine mange praktiske anvendelser på en rekke livsområder som f.eks. Steinerskoler, bio(logisk)-dynamisk jordbruk, medisin, terapi, økonomi som f.eks. bankvirksomhet osv."

"Terapi" er litt vagt...Hva slags terapi? Kjemoterapi? Rosemalingsterapi? Eller..?Dette usignerte innlegget ble skrevet av 95.34.83.114 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Arven fra Goethe[rediger kilde]

I dag har to ulike ip'er forsøkt å legge inn et avsnitt som siterer en svensk idehistoriker på at «Antroposofien har i et idéhistorisk perspektiv blitt beskrevet som et uttrykk for den humanistiske strømningen i europeisk åndsliv og med røtter bl.a. i den tyske nyhumanismen som bl.a. Goethe var en representant for; begrepene antroposofi og humanisme har også en lignende betydning».

Jeg har fjernet avsnittet to ganger, og kommer til å gjøre det igjen, hvis ingen er uenig med meg. Begrunnelse: jeg mener at det framstår som «assosiativ cred», dvs å skape en forbindelse mellom et emne og et annet emne som alle er enige om at er bra. Avsnittet bidrar ikke til å øke forståelsen av hva A. er eller hvordan A. fremtrer, det er utelukkende plussord. MHaugen 10. jan 2011 kl. 13:54 (CET)

I så fall forutsetter jeg at henvisninger til humanisme også fjernes fra artikkelen om humanetikk (som er full av slike henvisninger, helt uten kilder) fordi "det framstår som «assosiativ cred», dvs å skape en forbindelse mellom et emne og et annet emne som alle er enige om at er bra". Avsnittet om idéhistorisk bakgrunn er kildebelagt med en doktorgradsavhandling i idéhistorie som dokumenterer vitenskapelig antroposofiens idéhistoriske bakgrunn og røtter i nyhumanismen, at du ikke liker synspunktene som er uttrykt der er ikke noe argument for noe som helst. Kom med heller med vitenskapelige kilder.
At antroposofien står i gjeld til Goethe er for øvrig svært lite kontroversielt. 193.157.137.62 10. jan 2011 kl. 14:29 (CET) 
Jeg har nå presisert avsnittet for å få Lejons poeng bedre frem. 193.157.137.62 10. jan 2011 kl. 15:01 (CET)
Takk for at du gjorde et nytt forsøk; det ble et godt moment ut av det. Mvh MHaugen 10. jan 2011 kl. 15:16 (CET)

Pseudovitenskap[rediger kilde]

Det er noe uenighet om denne artikkelen hører hjemme i kategorien Pseudovitenskap. Det er konsensus om at mange av prinsippene og oppfatningene som antroposofien bygger på er i strid med etablert vitenskap, men på den annen side dreier antroposofien seg i dag mest om det filosofiske. I motsetning til f.eks. den engelske artikkelen er det lite av det naturvitenskapelige i antroposofien som omtales i artikkelen, og det er da ikke mulig å forsvare kategoriseringen ut fra artikkelenes innhold. Det mest aktuelle er nok antroposofiens motstand mot vaksiner, her er det absolutt forbedringspotensiale. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 14:17 (CET)

Antroposofi er dels en semireligiøs filosofi med en del likhetstrekk til et livssyn, og dels en sammensatt gruppe aktiviteter og grupperinger som bl.a. driver med økologisk jordbruk, etiske banker, Camphill-landsbyer for utviklingshemmede, ulike kunstneriske retninger, offentlig godkjente og finansierte skoler og mye annet.

Vi kategoriserer ikke artikler her utfra de militante og subjektive synspunktene til Hedningsamfunnet og lignende organisasjoner som mener at alle som mener noe annet enn dem selv (f.eks. kristne) driver med "pseudovitenskap". Å putte denne artikkelen i kategorien "pseudovitenskap" blir akkurat det samme som å putte artiklene kristendom, Den norske kirke og jødedom i kategorien pseudovitenskap, fordi deres spirituelle overbevisning om hvordan jorden ble til og mye annet er motbevist av moderne naturvitenskap, utfra et scientistisk ståsted som avviser alt av spirituell filosofi og religion.

Når det gjelder vaksine har du lagt til et avsnitt som påstår at antroposofer er skeptiske til vaksiner, og i kilden siteres en "homeopat Gry Lystad". Etter det jeg kan se har en rekke antroposofiske organisasjoner tatt avstand fra Gro Lystads utsagn og sagt at det hvertfall ikke har noe med antroposofi å gjøre eller er representativt for noe som praktiseres i antroposofiske institusjoner. Avsnittet fremstår derfor som tendensiøst. Skoleelever ved steinerskoler får vaksiner som alle andre gjennom skolelegen. Uansett har dette veldig lite med filosofien antroposofi å gjøre og dersom det kan dokumenteres at steinerskoler i større utstrekning ikke vil delta i vaksineprogrammer, så kan det heller omtales i artikkelen om steinerskoler.

Når det gjelder naturvitenskap så er det neppe noe hovedtema i antroposofi i dag og mange av Steiners utsagn om naturvitenskap (som bygget på naturvitenskapen slik den var i hans samtid på 1800-tallet) regnes som utdaterte og lite relevante i dag. Jeg tror ikke noen av de ulike antroposofiske praktiske aktivitetene bygger i nevneverdig grad på Steiners oppfatninger om naturvitenskap, men heller på hans senere praktisk orienterte innsats og sosiale teorier. 193.157.137.82 6. jan. 2014 kl. 16:53 (CET)

Nei, jeg er ikke med på at antroposofi skal kunne gjemme seg bak religionsfriheten, det har alternativbehandlere i Norge prøvd allerede, med dårlig resultat. I den engelske artikkelen om antroposofisk medisin står følgende:
Anthroposophical medicine takes a view of the human body and its anatomy that is at odds with medical science, proposing for example that the heart does not pump blood but that blood propels itself along. It also proposes that a patient's past lives may influence their illness and that its progress is subject to karmic destiny. Critics, including many scientists and mainstream medical doctors, have characterized anthroposophical medicine as unscientific, pseudoscientific and "pure quackery".
Deler av dette bekreftes i Arne Enges redegjørelse som også brukes som referanse. Det praktiseres medisin i betydelig omfang i Europa basert på disse prinsippene hvor det veksles mellom vitenskap og pseudo-vitenskap, deriblant homeopati og behandling med misteltein. Derfor er også den engelske underartikkelen plassert i kategorien Pseudoscience.
Når du skriver "vi" oppfatter jeg det slik at du regner deg som en deltaker i Wikipedia-prosjektet. Da bør du også registrere deg som bruker. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 19:29 (CET)

Antroposofi er en spirituell filosofi, ingen "alternativ behandling". Selvsagt skal vi likebehandle artikkelen med andre artikler om livssynspregede emner, eksempelvis humanetikk, hvor artikkelen ikke hovedsakelig består av rare synspunkter ytret av humanetikere i årenes løp som ikke er representative for livssynet som helhet. 6. jan. 2014 kl. 20:14 (CET)

Utbredt?[rediger kilde]

Jeg kan ikke se at kilde nr. 18 sier at det er en "utbredt" oppfatning innen antroposofi at man bør gjennomleve barnesykdommer. Det er intervjuet én person, som er lege, og som heller ikke sier at han er mot vaksiner. Det er heller ikke klart om denne oppfatningen hans bygger på antroposofi eller på en mer medisinsk vurdering. 193.157.137.133 6. jan. 2014 kl. 17:10 (CET)

Det står også nederst i uttalelsen fra NLFAM i tillegg til NRK-artikkelen. Vel finnes det betydelig verre antivaksine-holdninger blant antroposofer, deriblant støtte til Andrew Wakefield fra Trond Skafnesmo, tidligere daglig leder ved Institutt for Steinerpedagogikk. Jeg er imidlertid avventende til å ta dette med i artikkelen, da dette ikke ser ut til å være den offisielle holdningen blant antroposofer. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 19:02 (CET)
Og du kan finne mange rare synspunkter ytret av katolske enkeltpersoner, uten at de er viet stor omtale i artikler som katolisisme eller kristendom. De antroposofiske organisasjonene i Norge har uttalt[1] at de ikke er mot vaksiner og at de ikke kjenner til noen omfattende vaksineskepsis. I det hele tatt er det bare et lite mindretall av elever i steinerskoler hvor foreldrene ikke vil vaksinere elevene, og grunnene deres for det har ikke nødvendigvis noe med antroposofi å gjøre. Akkurat som i offentlig skole finner man alle slags folk i steinerskoler også. 193.157.136.129 6. jan. 2014 kl. 20:14 (CET)
Når bare 18 % av steinerskoleelevene i den svenske undersøkelsen var vaksinerte mot 93 % i vanlige skoler var det ikke et lite mindretall, men snarere et overveldende flertall som ikke ble vaksinert. Det er ingen tvil om at antroposofisk påvirkning er hovedårsaken til denne forskjellen. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 21:06 (CET)

Avsnittet om "vaksineskepsis" fremstår som helt uleksikalsk og malplassert. Vaksineskepsis er ikke noe sentralt element i filosofien antroposofi. Ingen antroposofiske organisasjoner, hvertfall ikke i Norge, er mot vaksiner. Avsnittet siterer tilfeldig enkelthendelser fra 1999 og lignende, og snakker upresist om "alternativmiljøet" (da antagelig Gro Lystad og hennes kumpaner i Holistisk Forbund og lignende), men dette har ikke noe med antroposofi å gjøre. Avsnittet er direkte villedende når det presenterer det som om dette skulle være utbredt når faktum er at vaksinasjonsdekningen er så å si den samme som ellers i samfunnet[2]. Det blir som å ha et eget avsnitt i humanetikk med tittelen rasisme basert på Arne Tumyr og et par andre enkeltpersoners utsagn. 193.157.136.129 6. jan. 2014 kl. 20:45 (CET)

Nei, det var nok ikke noe sentralt element for Steiner, da han døde før den første vaksinen mot barnesykdommer kom. Nå er det imidlertid meget aktuelt fordi konsekvensene av denne filosofien er så store. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 21:06 (CET)
Dette er en artikkel om filosofien antroposofi og dens innhold. Det er ingen sammenheng mellom filosofien antroposofi og vaksineskepsis. Det er ingen påvist sammenheng mellom antroposofiske institusjoner og vaksineskepsis. Vaksinedekningen i norske steinerskoler er omtrent lik den i offentlig skole. Antroposofiske organiasjoner i Norge har uttalt at de ikke er mot vaksiner og steinerskoler deltar i de offentlige vaksinasjonsprogrammene. En påstand om vaksineskepsis som noe angivelig utbredt fenomen fremstår altså som en stråmann. Utsagn som "konsekvensene av denne filosofien er så store" (hvilke konsekvenser??) tyder ikke akkurat på noe objektivt ståsted. 193.157.137.97 6. jan. 2014 kl. 21:10 (CET)
Artikkelen omtaler antroposofi universelt, ikke kun for norske forhold og studien fra Sverige er også gjengitt på Wikipedia på andre språk. Det er godt dokumentert at antroposofiske organisasjoner har frarådet vaksinering mot barnesykdommer, dette gjøres bl.a. fra Vidarkliniken i Sverige: [3] [4]. Manglende vaksinering mot barnesykdommer i alternative miljøer har ført til en oppblomstring av bl.a. meslinger i Europa som har forårsaket alvorlige skader og død. Du trekker her min integritet i tvil, og da har du valget: Registrer deg før du gjør flere redigeringer eller bli blokkert. ---- cavernia -- (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 21:31 (CET)

1) Det er ikke tillatt å misbruke administratorverktøyet til å fremme sine (omstridte) synspunkter i en artikkel. 2) Det er fullt lovlig på Wikipedia å være en IP-adresse. 3) Dette er ikke en artikkel om antroposofisk medisin, og langt mindre om Gro Lystad og Holistisk Forbund, og det er ingen dokumentert sammenheng mellom emnet for denne artikkelen, en filosofi grunnlagt av Steiner for rundt hundre år siden, og syn på vaksiner. Som det står i Wikipedia:Objektivitet skal Wikipedia fremstille emnene for artiklene på en "proporsjonal og upartisk måte". 193.157.137.157 6. jan. 2014 kl. 23:26 (CET)

I en av kildene du siterer heter det for øvrig:

"The European Council for Steiner Waldorf Education published a press release stating

We wish to state unequivocally that opposition to immunization per se, or resistance to national strategies for childhood immunization in general, forms no part of our specific educational objectives. We believe that a matter such as whether or not to innoculate a child against communicable disease should be a matter of parental choice. Consequently, we believe that families provide the proper context for such decisions to be made on the basis of medical, social and ethical considerations, and upon the perceived balance of risks. Insofar as schools have any role to play in these matters, we believe it is in making available a range of balanced information both from the appropriate national agencies and qualified health professionals with expertise in the filed. Schools themselves are not, nor should they attempt to become, determiners of decisions regarding these matters."

Dette er altså ikke bare de norske institusjonenes holdning, men det som ser ut til å være den internasjonalt utbredte holdningen i antroposofiske organisasjoner. 193.157.136.112 6. jan. 2014 kl. 23:44 (CET)

Nei, offisielt er de ikke motstandere av vaksinering, men når det likevel brukes så mye energi på å spre ubegrunnet frykt for vaksiner og samtidig bagatellisere de negative effektene ved barnesykdommer, er effekten den at vaksinering droppes i antroposofiske miljøer langt oftere enn i samfunnet ellers, noe undersøkelser har vist. Foreningene fraskriver seg ansvaret ved å si at foreldrene skal ta avgjørelsen, men når "making available a range of balanced information" går ut på å utsette foreldrene for mengder av pseudovitenskap som motpol til vitenskapen, da blir troverdigheten heller laber. Dette er ikke noe solo-løp fra en homeopat, se f.eks. hvilket makkverk Jackie Swartz har klart å produsere. Han er ingen tilfeldig antroposof, han sitter i styret for Vidarkliniken. Men når han konfronteres av vitenskapen mener han plutselig noe helt annet.
Du fortsetter altså å belære meg om Wikipedias regler. Iom. at du redigerer fra et utall forskjellige IP-adresser er det lite hensiktsmessig å blokkere alle disse, men fjerner du kategorien Pseudovitenskap en gang til låser jeg artikkelen.---- cavernia -- (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 13:44 (CET)
Kategorien pseudovitenskap hører ikke hjemme i artikkelen fordi den er et brudd på nøytralitetskravet og er nå fjernet av flere brukere allerede, og det er på tide du tar det innover deg at kategoriseringen ikke skal være tendensiøs.
Påstander om at antroposofer "sprer smitte", når ingen antroposofiske organisasjoner i Norge eller internasjonalt forfekter noe sånt og når antroposofer flest heller ikke er mot vaksiner, fremstår mest av alt som en klassisk konspirasjonsteori med sterke likhetstrekk til de konspirasjonsteoriene som florerer om jøder og frimurere, og selvsagt helt udokumentert. De norske steinerskolene følger så vi meg bekjent offentlige vaksinasjons- og helseprogrammer og ingen ting annet, og organisasjonene har tatt kraftig avstand fra Gro lystad og andre vaksinemotstandere. 193.157.137.240 8. jan. 2014 kl. 15:49 (CET)
Det er tilstrekkelig kildebelegg for at det kan stå at det tildels er spredd smitte bevisst, så lenge dette skjer i praksis hjelper det ikke at det ikke er den offisielle linje. Doping har heller aldri vært den offisielle linje i sykkelsporten, men det har likevel skjedd i massivt omfang. Vi kan ikke basere innhold i artiklene på hva hva som er en IP-adresse bekjent om norske forhold, både studiene fra Sverige og USA har vist at steinerskoleelever skiller seg dramatisk ut når det gjelder vaksinedekning. Styreleder i Steinerskoleforbundet har også innrømmet at vaksinedekningen trolig er lavere på steinerskolene, men at dette ikke er undersøkt systematisk. Jeg har ikke sett at norske antroposofer har tatt avstand fra Trond Skaftnesmo og hans innbitte anti-vaksinepropaganda, derimot ligger det fortsatt reklame for hans foredrag til forsvar for Andrew Wakefield på deres nettsider. I USA avholdt Anthroposophical Society in America en konferanse i 2010 der vaksinering var et av temaene. Foredragsholder var Michael Schnur som ble introdusert slik: Vaccination and prophylaxis: how do we make healthy decisions for the infant? Schnur er listet som medlem av Ärtze für Individuelle Impfentscheidung. Denne organisasjonen deler det offisielle synspunktet til de antroposofiske organisasjonene, nemlig at det skal være opp til foreldrene å velge å vaksinere barne sine, men nettstedet er fullt av konspirasjonsteorier og løgner om vaksinering. Dette er et eksempel på hvordan antroposofene "balanserer" informasjonen om vaksiner. De offisielle uttalelsene blir altså lite verdt når vi går bak fasaden og ser hva som egentlig forfektes av holdninger. ---- cavernia -- (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 17:34 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antroposofi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 27. jul. 2017 kl. 14:17 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antroposofi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 20. apr. 2018 kl. 14:12 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antroposofi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 12. apr. 2019 kl. 10:38 (CEST)