Det tibetanske opprøret i 1959

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det tibetanske opprøret i 1959 var et opprør mot det kinesiske styre i Tibet som begynte i Lhasa den 10. mars 1959. Opprøret førte til at den fjortende Dalai Lama flyktet til India og at den gamle tibetanske regjeringen ble oppløst.

I 1951 ble Tibet erklært som del av Folkerepublikken Kina ifølge «17-punktsoverenskomsten» mellom de kinesiske og tibetanske regjeringer. Ifølge denne avtalen skulle de kinesiske myndigheter ikke utføre noen gjennomgripende reformer av det tibetanske samfunn uten den tibetanske regjerings samtykke. De tibetanske områdene i Sichuan, Qinghai og Gansu ble imidlertid ikke berørt av avtalen og i 1956 begynte Li Jingquan, partisekretæren i Sichuan, å gjennomføre en jordreform i Kham-regionen. Dette førte til at et geriljaopprør tok til, og spredte seg til Amdo. En av de viktigste geriljagruppene var Chushi Gangdruk, som hadde en viss støtte fra CIA og fra Chiang Kai-sheks regjering på Taiwan. I takt med at Folkets frigjøringshær slo ned opprøret, flyktet mange etniske tibetanere fra Sichuan til Lhasa, der de bidro til å øke spenningen i det sentrale Tibet.

I mars 1959 ble det kjent et rykte i Lhasa om at Folkets frigjøringshær aktet å kidnappe Dalai Lama i samband med den tibetanske bønnefestivalen Mönlam (Wylie: smon-lam). Den 10. mars omringet 300 000 tibetanere Dalai Lamas sommerpalass Norbulingka for å forsøke å hindre en slik kidnapping. Protester ledet til voldsomme sammenstøt mellom tibetanere og den kinesiske hær som begynte å bombardere Norbunlinka og andre viktige tibetanske helligdommer. Den 17. mars var Dalai Lama nær ved å ble rammet, noe som gjorde at han la på flukt. Den 27. mars ankom Dalai Lama til India, der han tok avstand fra overenskomsten med Kina og grunnla en eksilregjering, som senere flyttet til Dharamsala. Panchen Lama valgte å forbli i Kina, men ble utsatt for forfølgelser i 1962.

Ifølge den tibetanske eksilregjeringen og lekkede kinesiske dokumenter skal 86 000 tibetanere ha omkommet i samband med opprøret. Den 28. mars 1959 erklærte den kinesiske statsminister Zhou Enlai at den gamle tibetanske regjering var oppløst og i 1965 ble Tibet gjort til en autonom region i Folkerepublikken Kina.