Det Holstenske Grænsegendarmeri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Det Holstenske Grænsegendarmeri ble opprettet i 1839 av kong Frederik VI ved det danske monarkis grense tett ved de to store handelsbyer, fristadene Hamburg og Lübeck, fra hvis lagre det som følge av den voksende velstand i monarkiet begynte å gå en stadig større strøm av varer mot nord.

Gendarmeriet fikk sine oppgaver anvist i en forordning, hvori det het at gendarmene skulle beskytte tollerne, hindre vagabonders inntrengen i riket, pågripe desertører, undertrykke tumulter og opprør, samt understøtte politiet i dets tjeneste.

Disse oppgaver medførte at gendarmeriet i daglig tale ble betegnet som grænsetoldpolitikorpset.

Gendarmerne ble tildelt lyseblå uniformer med røde kanter, hvite banderoler med blank patrontaske, en lang ryttersabel, lyseblå sjako med hvite fangsnorer og sølvbeslått hakerem, samt øverst oppe en stor hvit hestehale. Gendarmeriet var også i høy grad kjennetegnet ved deres vakre og kraftige hester, som langt den overveiende del av mannskapet ble tildelt.

Det Holstenske Grænsegendarmeris sjefer var:

  • 1839–1841 Justus von Unzer, major
  • 1841–1842 Johannes von Holler, rittmester
  • 1842–1846 Frederik Gyldenstjerne von Sehestedt, rittmester
  • 1846–1864 Niels Joachim Christian von Marcher, oberst

Det Holstenske Grænsegendarmeri tjente liksom Det Slesvigske Gendarmeri som feltgendarmeri i andre slesvigske krig, midlertidig under ledelse av major J.F.M. von Gulstad, dels som tollpoliti i etterretningsvesenet og som vakter ved magasin- og vognparken og dels som kystvakter på Als. Etter kampene ved Dybbøl og overgangen til Als var dette korpset de aller siste danske tropper som flyktet over til Faaborg.

Da freden i Wien omsider var sluttet, samlet man restene av såvel holstenske som slesvigske gendarmer i Jylland og fordelte dem nå langs den nyopprettede grenselinje ved Kongeåen. Det Holstenske Gendarmeris gamle sjef, oberst Marcher, som under krigen hadde vært eskadronsjef ved Gardehusarregimentet og ordonnansoffiser hos en ryttergeneral, fikk nå overdratt oppgaven med å organisere den nye tollgrensebevoktningen, under navnet Grænsetoldpolitikorpset.