Hopp til innhold

Caro-Kann

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart bonde
e4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
d2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 1: Etter 1.e4 c6

Caro-Kann er en vanlig sjakkåpning navngitt etter engelskmannen Horatio Caro og østerrikeren Marcus Kann, som analyserte åpningen i 1886. Den defineres ved åpningstrekkene:

 • 1.e4 c6 (diagram 1).

Caro-Kann-åpningen regnes, i likhet med fransk forsvar og siciliansk forsvar, med blant de halvåpne spill. Den regnes som mer solid og mindre dynamisk enn både fransk og siciliansk, og er et av svarts mest solide om enn et noe uambisiøst svar på 1.e4. Caro-Kann leder ofte til gode sluttspill for svart, som har bedre bondestruktur.

Caro-Kann har visse likhetstrekk med fransk. En fordel med Caro-Kann (etter svarts andre trekk) er at løperen på c8 ikke blir sperret inne. Til gjengjeld tar bonden på c6 vekk et bra felt fra springeren, og et eventuelt c6-c5 fremstøt for å angripe et hvitt bondesentrum koster et tempo (svart har flyttet c-bonden to ganger i stedet for én gang).

De forskjellige linjene har ECO-kodene B10-B19.

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart bonde
d5 svart bonde
d4 hvit bonde
e4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 2: Etter 1.e4 c6 2.d4 d5

Den vanligste fortsettelsen er

 • 2.d4 d5 (diagram 2, ECO B12)

hvor hvit må ta hensyn til trusselen mot e-bonden. Dessuten åpner svart med sitt trekk diagonalen c8-h3 for sin tidligere nevnte hvitfeltsløper på c8 (se diagram 4).


Varianter helt eller delvis uten 2.d4 d5[rediger | rediger kilde]

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart bonde
c4 hvit bonde
e4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
d2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 3: Anti-Caro-Kann-forsvaret: Etter 1.e4 c6 2.c4. Stillingen framkommer også etter trekkomkastning slik: 1.c4 c6 2.e4.

Varianter uten 2.d4[rediger | rediger kilde]

Istedenfor 2.d4 finnes varianter med

 • 2.Lc4 (Hillbilly-angrepet ECO B10)
 • 2.Sc3 (ECO B10-B11) Dette ble spilt av Bobby Fischer på 1960-tallet, men han hadde ikke spesielt gode resultater med den.
 • 2.c4 (Anti-Caro-Kann-forsvaret ECO B10) kan føre til diverse varianter i engelsk (diagram 3). Stillingen kan også oppstå etter transponering av trekk fra engelsk åpning: 1. c4 c6 (A11 Engelsk Caro-Kann forsvarssystem) 2. e4.
  • 2. ... d5. Hvis svart svarer med d5 har vi Anti-anti-Caro-Kann-forsvaret.
 • 2.d3 (Lukket (Breyer) variant ECO B10)

Varianter med 2.Sf3 som ikke følges av 3.Sc3 (To-springer-varianter) er også sjeldne, kanskje endog ukjente.

Varianter med 2.d4 men uten 2. ... d5[rediger | rediger kilde]

Derimot finnes det kjente varianter hvor 2.d4 ikke besvares med d5:

 • de Bruycker-forsvaret: 2.d4 Sa6 3.Sc3 Sc7 (ECO B12) og
 • Caro-Masi-forsvaret: 2.d4 Sf6 (ECO B12).

Klassisk variant / Capablanca-varianten[rediger | rediger kilde]

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart bonde
d5 svart bonde
d4 hvit bonde
e4 hvit bonde
c3 hvit springer
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 4. Hovedvarianten. Etter 3.Sc3
abcdefgh
8
a8 svart tårn
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
d7 svart springer
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
c6 svart bonde
h6 svart bonde
h5 hvit bonde
d4 hvit bonde
d3 hvit dronning
f3 hvit springer
g3 hvit springer
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
a1 hvit tårn
c1 hvit løper
e1 hvit konge
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 5. Den klassiske varianten. Etter hvits 10. trekk.

oppstår etter

 • 1. e4 c6
 • 2. d4 d5
 • 3. Sc3 (diagram 4) eller det nært beslektede 3.Sd2.

Fra utgangsstillingen i hovedvarianten (se diagram 4) følger den klassiske varianten med

 • 3...dxe4
 • 4. Sxe4 er den absolutt vanligste fortsettelsen.
  • 4...Lf5
  • 5. Sg3 Lg6, som lenge ble ansett for å være den beste fortsettelsen. Etter
  • 6. h4 h6
  • 7. Sf3 Sd7 (ECO B19)
  • 8. h5 (Spassky-varianten, ECO B19)
  • 8. ... Lh7
  • 9. Ld3 Lxd3
  • 10. Dxd3 (diagram 5)

har det oppstått en stilling som er meget solid for svart. Bondestrukturen er sunn, kongen kan rokere snart til den siden den måtte ønske og et bondefremstøt c6-c5 for å utfordre bonden på d4 er nært forestående. Det er denne varianten som har gitt Caro-Kann sitt solide rykte.

Gurgenidzevarianten[rediger | rediger kilde]

 • 1. e4 c6
 • 2. d4 d5
 • 3. Sd2 g6

Denne varianten er av og til spilt, da det kan hevdes at 3. Sd2 er mer nøyaktig fordi hvit da kan svare med

 • 4. c3 for å demme opp mot en løper på g7.

Smyslov-varianten / Karpovs variant[rediger | rediger kilde]

Vassilij Smyslov spilte

Fordelen med denne varianten overfor den klassiske er at svart har mer fleksibilitet angående hvor hvitfeltsløperen skal utvikles. Den kan f.eks utvikles til g4 eller b7. Ulempen er at hvit også har større frihet, en aggressiv variant er

 • 5.Sg5 som straks går til angrep på den svarte kongefløy.

Bronstein-Larsen - varianten / Korchnoi-varianten[rediger | rediger kilde]

David Bronstein og Bent Larsen spilte gjerne

 • 4...Sf6, som etter
  • 5.Sxf6 påfører svart dobbeltbønder.
   • 5...exf6 (Korchnoi-varianten) er spillbart og gir en solid stilling,

men det mer aggressive trekket er 5...gxf6. Svart har revet opp stillingen på kongefløyen og rokerer derfor vanligvis langt. Svart har oppnådd en halvåpen g-linje, og en ekstra f-bonde gir en liten overvekt av bønder i kampen om sentrum.

Fremskyvningsvarianten[rediger | rediger kilde]

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart bonde
d5 svart bonde
e5 hvit bonde
d4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 6. Fremskyvningsvarianten. Etter 3.e5

Fremskyvningsvarianten med 3.e5 (diagram 6) ble lenge ansett som dårlig for hvit. I motsetning til fremskyvningsvarianten i fransk (1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5) der en svart bonde på e6 blir fastlagt, fastlegger ikke e5 trekket fra hvit noe i Caro-Kann. Imidlertid ble noen svært aggressive varianter som

 • 1. e4 c6
 • 2. d4 d5
 • 3. e5 Lf5
 • 4. Sc3 e6
  • 5. g4 med bondefremmarsj på kongefløyen etter hvert spilt, og denne, samt det mindre ambisiøse
 • 4. Sf3 e6
 • 5. Le2 c5
 • 6. Le3, har vært med på å revitalisere åpningen.

Det finnes også en variant som går slik:

 • 1. e4 c6
 • 2. d4 d5
 • 3. e5 c5!? som er et viktig alternativ og som unngår teorien assosiert med 3. ... Lf5. Denne ble brukt av Mikhail Botvinnik i matchen i 1961 mot Mikhail Tal, riktignok med magert utbytte (2 remiser og 1 tap). I sammenligning med fransk forsvar mangler svart et tempo som normalt brukes til ... e6. Uansett kan hvit bare utnytte dette ved å svekke sin egen sentrale binding med 4. dxc5, og svart har gode muligheter til å ta tilbake bonden.

Avbyttevarianten[rediger | rediger kilde]

abcdefgh
8
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
d5 svart bonde
d4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 7. Avbyttevarianten. Etter 3.exd5 cxd5

Avbyttevarianten

 • 1. e5 c6
 • 2. d4 d5
 • 3. exd5 cxd5

er en atskillig skarpere åpning i Caro-Kann enn i fransk. I fransk er det en åpen linje og symmetrisk bondestruktur noe som kan føre til rask remis, i Caro-Kann derimot er bondestrukturen asymmetrisk, hver av spillerne har en halvåpen linje.


Etter trekket

 • 4.c4

oppstår Panov-Botvinnik angrepet som gir hvit en isolert d-bonde og åpent spill, selv om varianten fortsatt er noe remisaktig på de aller høyeste nivåene.

ECO-koder[rediger | rediger kilde]

B10[rediger | rediger kilde]

 • Hillbilly-angrepet: 1.e4 c6 2.Bc4
 • Moderne; Engelsk variant, akselerert Panov: 1.e4 c6 2.c4 (også kalt Anti-CaroKann)
 • Breyers variant: 1.e4 c6 2.d3
 • Steins angrep: 1.e4 c6 2.d3 d5 3.Nd2 g6 4.g3 Bg7 5.Bg2 e5 6.Ngf3 Ne7 7.O-O O-O 8.b4
 • Massachusetts forsvar: 1.e4 c6 2.d4 f5
 • Masivarianten: 1.e4 c6 2.d4 Nf6
 • Scorpion-Horus gambit: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.d3 dxe4 4.Bg5
 • Goldmanvarianten: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Qf3
 • Tospringer-varianten: 1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.Nc3

B11[rediger | rediger kilde]

 • Tospringer-angrepet: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3
 • Mindenovarianten: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4
 • Tilbaketrekningslinjen, Mindenovarianten: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bh5

B12[rediger | rediger kilde]

 • Landau gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Bd3 Nf6 4.e5 Nfd7 6.e6
 • Mieses gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Be3
 • Diemer-Duhm gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.c4
 • Fremskyvningsvarianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5
 • Prins angrepet: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.b4
 • Bayonetvarianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.g4
 • Tals variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.h4
 • Van der Wiel-angrepet: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3
 • Dreyev-forsvaret: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3 Qb6
 • Bronstein-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Ne2
 • Shorts variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3
 • Botvinnik-Carls forsvar: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5
 • Maroczy-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3
 • Fantasi; Lilienfisch-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3
 • Maroczy gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4
 • Moderne Variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2
 • Ny Caro-Kann 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 g6
 • Edinburgh-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 Qb6
 • Ulysses gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nf3 dxe4 4.Ng5
 • De Bruycker-forsvaret: 1.e4 c6 2.d4 Na6
 • Hector gambit: 1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.Ng5

B13[rediger | rediger kilde]

 • Rubinstein-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd3 4.Bd3 Nc6 5.c3 Nf6 6.Bf4
 • Panov-Botvinnik: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
 • Panov-Botvinnik, Gedult-Gunderams angrep: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5. c5

B14[rediger | rediger kilde]

 • Carlsbad-linjen: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 e6
 • Czerniaks linje: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qa5
 • Reifir-Spielmann-linjen: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qb6

B15[rediger | rediger kilde]

 • Gurgenidze-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 b5
 • Von Hennig gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Bc4
 • Milner-Barry gambit, Rasa-Studier gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.f3
 • Springervarianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6
 • Tarrasch (Alekhine) gambit: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Bd3
 • Tartakowers variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6
 • Forgacs variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6 6.Bc4
 • Gurgenidzes system: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 g6
 • Gurgenidzes variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 g6 4.e5 Bg7 5.f4 h5
 • Campomanes angrep: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6

B16[rediger | rediger kilde]

 • Finsk variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 h6
 • Nimzovich; Bronstein-Larsen: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ gxf6

B17[rediger | rediger kilde]

 • Karpov-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7
 • Smyslov-varianten: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Ng5 e6 7.Qe2 Nb6
 • Tiviakov-Fischers angrep: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6
 • Kasparovs angrep: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Ng3
 • Ivanchuks forsvar: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ndf6

B18[rediger | rediger kilde]

 • Klassisk variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5
 • Flohrs variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nh3

B19[rediger | rediger kilde]

 • Seirawans variant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3