Byggteknisk forskrift

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En byggeforskrift et sett med regler som angir hvordan bygninger og andre deler av en eiendom skal bygges eller ombygges. Byggeplanen må samsvare med forskriftene for å få byggetillatelse, som vanligvis gis av kommunen. Hovedformålene med byggeforskrifter er å ivareta folkehelse, sikkerhet og generell velferd, både for de som skal bruke bygget og de i miljøet rundt.

Byggteknisk forskrift (Norge)[rediger | rediger kilde]

Byggteknisk forskrift
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
MyndighetKommunal- og moderniseringsdept.
I kraft1. juli 2010
Nettsidelovdata.no
Omhandlerbyggvirksomhet

I Norge er byggteknisk forskrift, formelt navn Forskrift om tekniske krav til byggverk (ofte kalt «TEK»), den norske forskriften som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi.[1]

Forskriften er hjemlet i Plan- og bygningsloven og trådte i kraft 1. juli 2010.[2] Forskriftens offisielle navn er FOR-2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk. Den er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. mars 2010.

Byggteknisk forskrift inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan- og bygningsloven. Forskriften er delt i fire deler og delene har regler ikke bare om tekniske krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, installasjoner og løfteinnretninger (løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser), heiser m.m.

Historikk over norske byggeforskrifter:

 • TEK 85: «Byggeforskrift 1985»[3][4]
 • TEK 97: «Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk» [5]
  • Publisert 1997 (FOR-1997-01-22 nr 0033)[6]
  • Oppdatert 1999[7]
  • Oppdatert 2001[8]
  • Oppdatert 2003[9]
  • Oppdatert 2007 (FOR-2007-01-26-96)[10])
 • TEK-2007: «Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk»[11]
 • TEK10: «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (FOR-2010-03-26-489)[12]
 • TEK17: «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (FOR-2017-06-19-840)[13]

En bolig oppført etter ikrafttredelse av ny forskrift kan være lovlig bygd etter gammel forskrift dersom boligen var byggemeldt innen gitte frister. For eksempel kunne et hus bygd etter ikrafttredelse av TEK 2007 likevel være lovlig bygd etter TEK 97 dersom huset var byggemeldt før slutten av en overgangsperiode frem til 1. august 2009.[14]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]