Blotting

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Blotting er betegnelsen på et seksuelt avvik hvor man, både bevisst og ønsket, oppnår seksuell opphisselse ved å eksponere sin seksualitet visuelt for fremmede som ikke ønsker og/eller er forberedt på dette. Det vanligste tilfellet er menn som viser frem sin erigerte penis og av og til også masturberer foran tilfeldige kvinner. Blotteren ønsker kun å vise seg frem og det er svært sjelden at blotteren forulemper fysisk de som blir utsatt for dette.

Det vanligste er menn som opplever seksuell opphisselse ved å eksponere seg for kvinner. Også menn for menn eller kvinner for menn eller kvinner forekommer.

Selv om en som blir utsatt for blotting ikke opplever en fysisk tilnærming og en reell fysisk trussel vil de fleste oppleve dette krenkende og kunne oppleve psykiske reaksjoner. Spesielt når barn utsettes for blotting er det viktig med oppfølging som innebærer å forklare om avviket og at barnet ikke var utsatt for en reell fysisk trussel.

Avgrensninger[rediger | rediger kilde]

Blotting innebærer en ønsket seksuell opphisselse ved å vise seg frem. En uønsket opphisselse for eksempel blant unge som bader nakne sammen, vil dermed ikke diagnostiseres som blotting. Nakenhet som ikke er motivert ut fra ønske om seksuell opphisselse, for eksempel på grunn av manglende sjenanse eller manglede respekt for kulturelle regler klassifiseres heller ikke som blotting. For eksempel å bade naken fra en offentlig brygge eller å løpe naken gjennom en by vil ikke bli betraktet som blotting når det ikke er tegn til at vedkommende opplever dette som seksuelt opphissende (Men det vil kunne bli straffet som uanstedig adferd). Det er en viktig del av avviket at opphisselsen oppnås ved å eksponere seg for uforberedte fremmede. Hvis en oppnår opphisselse som stripper ved å eksponere seg for tilskuere eller privat i forhold til sin partner, så anses det ikke som blotting fordi tilskueren(e) må kunne forvente dette.

Jus og straff[rediger | rediger kilde]

Blottende oppførsel er straffbart og betraktes i strafferettslig sammenheng som «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd» og straffes etter Almindelig borgerlig Straffelovs paragraf 201. Blotting er ikke et juridisk begrep og det er derfor i strafferettslig sammenheng ikke behov for å avgjøre om handlingen var blotting. Det er derfor sjelden at rettsavgjørelser omtaler en handling som blotting unntatt når det har vært medisinsk eller terapeutisk fagpersonell involvert som har diganostisert vedkommende til å ha dette seksuelle avviket.

Språklige avledninger[rediger | rediger kilde]

«Å blotte seg» brukes av og til argumenterende med betydingen avsløre eller vise noe som fortelleren mener man burde holdt skjult. «Hun blottla sitt seksualliv i intervjuet» underforstått at dette burde hun ikke ha fortalt om. «Mødre som blotter seg ved å amme på offentlig sted» underforstått at dette er for privat til at man bør gjøre det på offentlig sted. «Turister med blottet mage og lår når de besøker kirken» underforstått at når de går i kirken burde de ha dekket til mage og lår.

Se også[rediger | rediger kilde]