Basan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For det spanske skipsverftet som tidligere het Bazan, se Navantia
Østjordaniske amoritterriker

Basan (hebraisk: הַבָּשָׁן, ha-Bashan, «Jordens lys», i betydningen «mykt, fruktbart land») [1] er et bibelsk navn på landområde øst for Jordanelven. Det er beskrevet som å befinne seg mellom Hermonfjellet i nord, fjellområdet Hauran (Jabal al-Duruz) i øst, Gilead i sør og høydedragene på østsiden av Genesaretsjøen i vest. Basan omtales ofte i Bibelen som et fruktbart landområde hvor det blant annet ble holdt kveg.

Fra Basan kom det greske navnet Batanaea, på moderne arabisk El-Bottein, det sistenevnte inkluderte kun dens sørlige del. Oldtidens Basan dekket de romerske provinsene Gaulonitis, Trachonitis, Auranitis, Batanaea, og Ituraea.[2]

Stedet ble først omtalt Første Mosebok [3] hvor det er sagt at Kedor-Laomer, konge av Elam, kom med sine forbundsfeller og beseiret en rekke semittiske og ikke-jødiske folkestammer ved Asjterot-Karnajim, hvor Og, en mytologisk konge av Basan, hadde sitt bosted. På den tiden israelittene gikk inn i Kanaan som det lovede land kom Og mot dem, men de beseiret «ham og sønnene hans og hele hæren hans. Ingen overlevende ble igjen.» [4] Dette landet Basan gikk fra Gilead i sør til Hermon i nord, og fra Jordanelven i vest til Salka i øst.[5] Sammen med halvparten av Gilead ble det gitt til Manasses stamme.[6] En av byene var Golan og ble en tilfluktsby.[7] Kort tid etter at landområdet ble erobret av israelittene ble navnet Gilead gitt til hele landet bortenfor Jordanelven.

Argob i Basan var et av kong Salomos embetsdistrikter.[8] Hasael av Aram-Damaskus nord for Israel erobret byene i Basan,[9] men ble snart gjenerobret av Joasj av Israel [10] som beseiret syrerne i tre slag. Fra denne tiden forsvinner Basan bortimot fra historien, bortsett fra det nevnes at det var villkveg på dets fruktbare beitemarker,[11] eiketrærne i dens skoger,[12] skjønnheten i dens vidstrakte sletter,[13] og den ulendte verdighet i dens fjell.[14]

Referanser[rediger | rediger kilde]