Avarermarken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Blått: Frankerriket i 768
Oransje: Områder tilføyd av Karl den store mellom 768 og 811
Gult: lydstater
Avarermarken lå i det østlige Bayern mellem Donau og Drava.

Avarermarken var en grensemark beliggende i det nåværende Niederösterreich i Østerrike. Den frankiske kongen Karl den store grunnla omkring 800 denne såkalte Avarermark, som skulle fungere som en grense og beskytte mot de i Pannonia og Sentral-Europa herskende avarer. Disse trengte fra omkring år 560 inn i Europa fra Sentral-Asia, og truet så sent som fra midten av det 8. århundre i økt omfang frankernes interesser i strategisk betydningsfulle regioner i Sentral-Europa.

Karl den store etablerte denne grensemarken som markgrevskap, hvis lensbærer (greven) fikk særlige militære beføyelser, med retten til å kreve inn særlige skatter deretter. I det 9. århundre besto det i tillegg til marken ved Donau (Marchia Orientalis) også en mark i Kärnten (Karantania), som også omfattet områder i det nåværende Slovenia.

Autoritetsdata