Markgrevskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kong Kristian IVs krone
Fyrstelige og adelige titler
Keiser og keiserinne
Konge og dronning
Kurfyrste og kurfyrstinne
Storhertug og storhertuginne
Erkehertug og erkehertuginne
Hertug og hertuginne
Storfyrste og storfyrstinne

Markgreve og markgrevinne

Marki og markise
Fyrste og fyrstinne
Greve og grevinne

Borggreve og borggrevinne

Vicomte og vicomtesse

Baron og baronesse

Friherre og friherrinne
Ridder og dame
Edler og edle
Herre og dame

Markgrevskaper, marker eller grensemarker var nyerobrete områder i utkanten av det tysk-romerske riket som ofte fungerte som rikets sikring mot nabostatene. Markene ble forsvart og administrert av markgrever. På grunn av markenes strategiske betydning og utsatte stilling utstyrte de tyske keiserne markgrevene med ganske vidtrekkende fullmakter. En markgreve hadde derfor høyere rang og status enn andre grever. I tidens løp utviklet mange av markgrevskapene seg til uavhengige hertugdømmer.

Eksempler på grensemarker er Mark Brandenburg (grensemark mot nordøst), Ostmark (mot sydøst) og Mark Verona (mot syd).