Autoantonym

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Autoantonym (også skrevet auto-antonym), kontranym, janusord (etter den romerske guden Janus med to ansikter) og liknende navn er utenlandske betegnelser og begreper på et ord som har to motsatte betydninger.[1][2] Autoantonym er et ord i sin egen motsetning. Begrepet kan forklares som «et ord som er et antonym ('ord med motsatt betydning') til seg selv» eller «et ord som har et homonym (likelydende «forvekslingsord») som er ordets antonym».

Betegnelser[rediger | rediger kilde]

Ordet auto-antonym er satt sammen av auto, 'selv', og antonym, 'motsatt navn'.

Betegnelsen ble tatt i bruk på engelsk på 1960-tallet. Der kan det også kalles autantonym, self-antonym, antagonym, Janus word, contranym, contronym, enantiodrome, antilogy og addad. Også på tysk kan betegnelsene Antagonym, Kontranym, Januswort og annet brukes.

Betegnelsen janusord og andre finnes også på svensk og dansk, der det også brukes om pendelord.[3] Den britiske moralfilosofen P.H. Nowell-Smith konstruerte for øvrig betegnelsen Janus-ord om etiske begreper som på samme tid beskriver noe og uttrykker en holdning til det som blir beskrevet (for eksempel «løgnaktig» eller «mord»).[4]

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Norske autoantonymer[rediger | rediger kilde]

 • Å slutte en avtale som vanligvis brukes om 'å inngå en avtale', men i sjeldnere tilfeller, og tradisjonelt litt feilaktig, også kan bety 'å avslutte, avbryte en avtale'. «Hvordan kan folk slutte fred uten å slutte krig?»
 • Å ta opp et bilvindu kan bety både 'å åpne et bilvindu' og 'å lukke det'. En liknende tilsynelatende selvmotsigelse kan være å lukke opp døra/vinduet.
 • Ordet sikkert kan betegne både 'trolig, nok, men ikke helt' og 'garantert, absolutt, helt sikkert' avhengig av hvordan det brukes i en setning. Tilsvarende kan adjektivet og adverbet ganske, fra det tyske ganz ('hele, alt'), bety både 'helt, fullstendig' og 'nokså, nesten' (sml. «over det ganske land» og «Det gikk ganske bra.»)[5]
 • Verbet å overse betyr vanligvis 'å ikke se, gå glipp av, glemme', men kan i visse sammenhenger også brukes om 'å se over, sjekke, inspisere'. Overhøre kan på samme måte bety både 'høre (tilfeldig)' eller 'ikke høre, late som en ikke hører'. Overhøring er for øvrig en samtale som en prest har med konfirmanter under en gudstjeneste før en konfirmasjon.[6]
 • Uttrykket bokstavelig talt blir ofte brukt for å beskrive noe som opplagt ikke er sant. 'Vi lo så vi holdt på å dø, bokstavelig talt.'
 • Verbet forfordele brukes både i (den historisk riktige) betydningen "gi noen for lite" og i betydningen "gi noen uforholdsmessig mye". Bokmålsordboka registrerer begge betydningene som likeverdige;[7] Det norske akademis ordbok omtaler den nyere bruksmåten som "uheldig, muntlig"[8].

Fremmedspråklige autoantonymer[rediger | rediger kilde]

 • svensk er grina et autoantonym; det kan bety både 'gape', 'gråte' og 'le'.[9] Å grine betegnet på norrønt 'å skjære grimaser, glise' (ordet henger trolig sammen med 'å åpne') og brukes om 'å gråte' på norsk og 'å le' på dansk. Grinebiter betyr derfor 'sur person' på norsk og 'lattermild person' på dansk.[10]
 • I engelsk er left, som kan bety både 'gjenværende' og 'tatt eller gått vekk', og dust, 'fjerne støv' og 'legge på støv/pulver' (for eksempel ved jakt på fingeravtrykk), autoantonymer.[11]

Andre ord med dobbelt og motsatt betydning[rediger | rediger kilde]

Det er flere ord av liknende type. Betegnelsen autoantonym kan brukes om pendelord, eldre ord som har fått ny, motsatt betydning.[3] Et eksempel er forfordele som opprinnelig betyr 'fordele urettferdig, gi noen mindre enn de har krav på' men som nå også brukes om 'å få fordeler (i forhold til andre)'.[12]

Også uttrykket redd for kan oppfattes som en slags motsetninger, både som 'frykte, unngå' og 'passe på, verne om, holde fast ved'. Klar kan bety 'ferdig/avsluttet' eller 'forberedt'.

Uttrykk som kan bety det motsatte av seg selv, er også bruk av ironi i dagligtale eller slang, for eksempel snakkemåten at «i dag var det vindstille» om en dag med uvanlig mye vind. Slike tvetydige meninger kan også brukes spydig.

Parverb med transitiv (svak) og intransiv bøying (sterk) kan også i noen tilfeller tolkes som motsetninger, for eksempel brenne, som kan bety 'la brenne, sette fyr på' og 'selv brenne, begynne å brenne',[13] henge og mange andre. Et liknende eksempel er tørke eller tørke opp som kan bety 'å få til å tørke' og 'selv tørke inn'.[14]

Se også[rediger | rediger kilde]

 • Pendelord, ord som har skiftet til motsatt betydning
 • Antonym, et ord med motsatt betydning av et annet
 • Homonym, ord som skrives og uttales likt, men har ulikt opphav og ulik betydning
 • Oksymoron, uttrykk forsterket med den motsatte betydningen
 • Ordspill

Referanser[rediger | rediger kilde]