Assistert selvmord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Assistert selvmord er en form for aktiv dødshjelp der noen bistår en annen med å begå selvmord. Brukes vanligvis i betydningen legeassistert selvmord, der en lege utstyrer en pasient med (en resept på) en dødbringende dose medisin, som pasienten selv inntar. Assistert selvmord er tillatt i Sveits, Tyskland, fem delstater i USA samt i Nederland, Belgia og Luxembourg hvor også eutanasi er tillatt. Canada tillater «medical aid in dying», som omfatter både eutanasi og legeassistert selvmord.

Oregon-modellen[rediger | rediger kilde]

I de amerikanske delstatene Oregon, Washington, Vermont, California, Colorado og Maine tillates legeassistert selvmord basert på den såkalte "Oregon-modellen", en lov som ble vedtatt etter folkeavstemning i Oregon i 1997[1]. I Montana fastslo statens høyesterett i 2009 at assistert selvmord til mentalt kompetente dødssyke mennesker ikke var straffbart[2]. Oregon-modellen innvilger straffrihet til leger som forskriver dødbringende medisiner til pasienter som fyller kriteriene i loven. Kriteriene er som følger: [3]

 1. Pasienten skal være 18 år eller eldre, og bosatt i delstaten Oregon
 2. Pasienten skal ha forventet levetid kortere enn seks måneder
 3. Pasienten skal være samtykke-kompetent (ikke ha alvorlig demens eller sinnslidelse)
 4. Pasienten skal ha uttrykt ønsket om å få hjelp til selvmord minst to ganger muntlig med minst 15 dagers mellomrom, og skal i tillegg ha gitt en skriftlig forespørsel om dette
 5. Pasienten skal være vurdert av minst to leger som skal være enige om at pasienten fyller ovennevnte kriterier.

Oregon-modellen tillater ikke aktiv dødshjelp i form av eutanasi (dødbringende injeksjon).

Sveits[rediger | rediger kilde]

I Sveits har det siden 1942[4] vært straffritt å hjelpe et annet menneske med å ta sitt liv, dersom dette gjøres ut fra uegennyttige motiver.[5]

Flere ideelle organisasjoner med ikke-medisinsk personell bistår personer som ønsker hjelp til selvmord. Selvmordet gjennomføres vanligvis ved hjelp av medikamenter forskrevet av lege. Prinsipielt sett dreier det seg altså om legeassistert selvmord, selv om det ofte er legfolk som bistår personen i selve selvmordet. Organisasjonen Exit er primært innrettet mot sveitsiske borgere, mens den Zürich-baserte organisasjonen Dignitas og Basel-baserte Lifecircle i stor grad bistår utlendinger (herav betegnelsen "dødshjelpsturisme").[6]

I 2011 tilrettela Exit og Dignitas tilsammen 560 selvmord.[5][6]. I 2015 rapporterte Exit om 782 assisterte selvmord[7]. Tall fra Lifecircle foreligger ikke, men Erika Preisig, legen som utfører de assisterte selvmordene, anga overfor franske medier at hun hadde hjulpet 500 mennesker med å dø gjennom sin karriere[8].

The Swiss Academy of Medical Sciences ga i 2009 retningslinjer for hvordan legene skulle forholde seg til forespørsler om assistert selvmord fra mennesker med uhelbredelig sykdom.[9]

Tyskland[rediger | rediger kilde]

I november 2015 vedtok det tyske parlamentet en lov som i prinsippet tillater assistanse til selvmord, men under forutsetning av altruistiske motiver. Loven innebar en eksplisitt legalisering av assistanse til selvmord, men kriminaliserte samtidig "forretningsmessig", organisert selvmordsassistanse[10]. Det er derfor uklart om loven skal regnes som en legalisering av eller et forbud mot assistert selvmord, ettersom den i teorien ville kriminalisere selvmordsturisme fra Tyskland til sveistiske "dødshjelpsklinikker".

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ David Masci ( 9. oktober 2007): The Right-to-Die Debate and the Tenth Anniversary of Oregon's Death with Dignity Act Pew Forum, hentet 1. juni 2013
 2. ^ Paula Span (15. april 2013): In Montana, New Controversy Over Physician-Assisted Suicide The New York Times, hentet 1. juni 2013
 3. ^ .gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/index.aspx Death with Dignity Act[død lenke] Death with Dignity Act
 4. ^ Examination of Witnesses (Questions 2140 - 2159) (2. februar 2005): Select Committee on Assisted Dying for the Terminally Ill Bill Parliament.uk, hentet 3. juli 2013
 5. ^ a b Clare O'Dea (9. juli 2012): Finding a place for assisted suicide in society Swiss Info, hentet 3. juli 2013
 6. ^ a b Sophie Douez (20. februar 2012): Assisted suicide numbers up in 2011 Swiss Info, hentet 3. juli 2013
 7. ^ Artikkel om Exit-tallene fra 2015
 8. ^ Intervju med Erika Preisig, Lifecircle
 9. ^ Swissinfo.ch and agencies (14. mai 2013): Swiss ordered to define assisted suicide laws Swiss Info, hentet 4. juli 2013
 10. ^ Artikkel om tysk legalisering av assistert selvmord

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]