Arbeiderpartiets Ungdomsforbund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Arbeiderpartiets Ungdomsforbund var en organisasjon som eksisterte fra februar til november 1909. Organisasjonen ble opprettet av folk som forlot Arbeiderpartiets daværende ungdomsorganisasjon Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund, som var preget av radikale strømninger og lenge hadde vært på kollisjonskurs med moderpartiet.

NSUs tidligere viseformann Anders Bye ble formann i Arbeiderpartiets Ungdomsforbund, Hans Nitteberg ble nestformann. Organisasjonen startet utgivelse av bladet Ungdomsrøsten. Det nye forbundet samlet de mest AP-lojale i ungdomsbevegelsen, og hadde en viss støtte blant sentrale folk i partiet.[1] Der var man grundig lei NSUs radikale, partiopposisjonelle framferd. Men AP kviet seg samtidig for å bryte med NSU.

Arbeiderpartiets Ungdomsforbund besto i utgangspunktet av tre lag fra Kristiania. De fikk snart tilslutning fra lag både i Drammen der Hans Amundsen var formann og Moss der Arne Magnussen var formann. Også et par nye hovedstads-lag sluttet seg til.[2] Organisasjonen vokste imidlertid aldri utover indre Oslofjord-området.

For AP var det uholdbart å holde seg med to ungdomsorganisasjoner. I realiteten var det et spørsmål om tid før det kom til å bli ryddet i rekkene.

I NSU var det heller ikke enighet om noe brudd med Arbeiderpartiet. Tvert imot. Der førte striden om de politiske linjene og forholdet til moderpartiet til åpen splittelse. På NSU-landsmøtet i Skien i juni 1909 endte det med at de radikale, mer anarkosyndikalistisk inspirerte «ungsosialistene» marsjerte ut. De etterlot et sterkt svekket NSU. Men utmarsjen innebar også at de mest AP-kritiske forlot forbundet.

Fra sommeren 1909 og utover høsten var det kontakt mellom rest-NSU og Arbeiderpartiets Ungdomsforbund, med tanke på samling. Personlige og politiske motsetninger gjorde at prosessen tok tid. Men for begge parter var samling en nødvendighet. Etter splittelsene var begge svake, og trengte den styrken samlingen kunne gi. Deres noe uavklarte forhold til moderpartiet krevde samling. Og utover landet fantes medlemmer og lag som «satt på gjerdet» i påvente av at det skulle bli en avklaring.

I november 1909 klarte man å avvikle et samlende, konstituerende årsmøte.[3] Dermed ble Arbeiderpartiets Ungdomsforbund avviklet samme år det oppsto. På det konstituerende årsmøtet ble det også vedtatt å legge ned både organisasjonens tidsskrift Ungdomsrøsten og NSUs blad Ung-Socialisten. De ble erstattet med den nye avisen Klassekampen, som fra oktober 1909 ble hovedorgan for NSU.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Side 44. Terje Halvorsen: Partiets salt, Pax, Oslo 2003
  2. ^ Side 138. Per Sogstad: Ungdoms fanevakt : den sosialistiske ungdomsbevegelsens historie i Norge, AUF, Oslo 1951
  3. ^ Side 49. Terje Halvorsen: Partiets salt, Pax, Oslo 2003