Anders Bakken (forsker)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Bakken
2012 Anders Bakken.jpg
Født1969 (alder 50–51)
Utdannelsesosiologi
Beskjeftigelse Forsker
Nasjonalitet Norge Norge

Anders Bakken (født 1969) er en norsk sosiolog og forsker med graden cand. sociol. fra Universitetet i Oslo (UiO).

Bakken har forsket på ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Han har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater.[1]

Utdanning og arbeid[rediger | rediger kilde]

Bakken tok hovedfag i sosiologi ved UiO i 1995, og fikk da graden cand. sociol.[1]

Bakken er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet, og leder av Ungdata-senteret, hvor han har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.[1]

Forskningsprosjekter[rediger | rediger kilde]

Forskningsprosjekter Bakken har ledet eller medvirket i:[1]

 • Idrettens posisjon i ungdomstida – Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse. Avsluttet 2018.[2]
 • Ungdata – Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjema-undersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Planlagt avsluttet 2025.[3]
 • International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS) – Studien har som hovedmål å gi et bilde av hvordan unge mennesker er forberedt på å ta opp rollen som engasjerte medborgere i samfunnet. Avsluttet 2019.[4]
 • Ung i Oslo 2018 – På oppdrag fra Oslo kommune skal NOVA gjennomføre ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2018. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006, 2012 og 2015). Avsluttet 2018.[5]
 • Stress og press blant unge i dag – Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress. Avsluttet 2018.[6]
 • Minoritetsungdom i videregående opplæring – Dette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landsbakgrunn. Avsluttet 2018.[7]
 • Minoritetsjenter og idrettsdeltakelse – Dette prosjektet gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13–19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltagelsesmønster har endret seg over tid. Avsluttet 2016.[8]
 • Skolemiljøprosjektet - En studie av elevenes psykososiale miljø – På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NOVA og AFI i samarbeid en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen. Avsluttet 2016.[9]
 • Ungdoms holdninger til ekstremisme – Målet med forskningsprosjektet er å få ny kunnskap om hvordan ungdom i slutten av tenårene stiller seg til enkelte holdninger som står sterkt i ytterliggående miljøer innen radikal islam og på den islamkritiske høyresiden. Avsluttet 2016.[10]
 • Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet – En undersøkelse om hvorvidt valgfagene har bidratt til variasjon og mer praktisk opplæring for elevene og hvordan vurderingsformene i valgfagene fungerer. Avsluttet 2015.[11]
 • Evaluering av oppfølgingsprosjektet i NY GIV – NOVA evaluerer oppfølgingsprosjektet i NY GIV-satsingen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Avsluttet 2014.[12]
 • Evaluering av "Forsøk med nytt fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag" – Avsluttet 2013.[13]
 • Kunnskapsløftet - også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? – Avsluttet 2012.[14]
 • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere – Kartleggingen har som formål å undersøke hva slags opplæringstilbud asylsøkerbarn i norske kommuner får, og hvilke erfaringer ansatte på omsorgssentre og statlige mottak har med samarbeid om barnas skolegang. Avsluttet 2011.[15]
 • Kartlegging av intensivopplæring i regi av NY GIV-prosjektet – NOVA har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge intensivopplæringen i NY GIV. Avsluttet 2011.[16]
 • Ungdomsundersøkelse i Stavanger kommune – NOVA gjennomfører den kommunale Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010, som er en oppfølging av to tidligere undersøkelser fra 1994 og 2002. Avsluttet 2011.[17]
 • Kartlegging av fordypningsalternativene norsk, samisk og engelsk – Prosjektets formål er å kartlegge erfaringer med fordypningsfagene, med fokus på å undersøke hvilke elevgrupper som velger fordypningsfagene, og hvilke erfaringer skoleledere har med fagene. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Avsluttet 2011.[18]
 • Ung i Lørenskog 2009 – Undersøkelsen er en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår, og omfatter elever på ungdomsskolen og Vg1 i videregående opplæring. Avsluttet 2010.[19]

Vitenskapelige publikasjoner[rediger | rediger kilde]

Et utvalg av Bakkens vitenskapelige publikasjoner:[1]

 • Bakken, Anders; Wendelborg, Christian (2019). Mobbing og konflikter mellom jevnaldrende. Hvordan forstå resultatene fra elevundersøkelsen og ungdata? Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår! Kap 5. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.[20]
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 3.[21]
 • Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? Sport in Society. Vol. 22.[22]
 • Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning.[23]
 • Sandvik, Morten Renslo; Bakken, Anders; Loland, Sigmund (2018). Anabolic-androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents. European Journal of Sport Science. Vol. 18.[24]
 • Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2018). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms? International Review for the Sociology of Sport.[25]
 • Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2017). Neighborhood or School? Influences on Alcohol Consumption and Heavy Episodic Drinking Among Urban Adolescents. Journal of Youth and Adolescence.[26]
 • Pedersen, Willy; Vestel, Viggo Jan; Bakken, Anders (2017). At risk for radicalization and jihadism? A population-based study of Norwegian adolescents. Cooperation and Conflict.[27]
 • Andersen, Patrick Lie; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest? Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.

Referanseliste[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e storbyuniversitetet, OsloMet-. «Anders Bakken». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 2. ^ storbyuniversitetet, OsloMet-. «Idrettens posisjon i ungdomstida». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 3. ^ storbyuniversitetet, OsloMet-. «Ungdata». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 4. ^ «International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS) - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 5. ^ «Ung i Oslo 2018 - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 6. ^ «Stress og press blant unge i dag - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 7. ^ «Minoritetsungdom i videregående opplæring - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 8. ^ «Minoritetsjenter og idrettsdeltakelse - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 9. ^ «Skolemiljøprosjektet - En studie av elevenes psykososiale miljø - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 10. ^ «Ungdoms holdninger til ekstremisme - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 11. ^ «Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 12. ^ «Evaluering av oppfølgingsprosjektet i NY GIV - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 13. ^ «Evaluering av "Forsøk med nytt fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag" - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 14. ^ «Kunnskapsløftet - også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 15. ^ «Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 16. ^ «Kartlegging av intensivopplæring i regi av NY GIV-prosjektet - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 17. ^ «Ungdomsundersøkelse i Stavanger kommune - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 18. ^ «Kartlegging av fordypningsalternativene norsk, samisk og engelsk - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 19. ^ «Ung i Lørenskog 2009 - HiOA». www.hioa.no (norsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 20. ^ Forlag, Gyldendal Norsk. Skolen vår! (norsk). 
 21. ^ Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (1. februar 2019). «Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom». Norsk sosiologisk tidsskrift. 01 (norsk). 3: 66–82. ISSN 2535-2512. doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-01-05. Besøkt 15. juli 2019. 
 22. ^ Sletten, Mira Åboen; Bakken, Anders; Strandbu, Åse (15. november 2017). «Exploring the minority–majority gap in sport participation: Different patterns for boys and girls?». Besøkt 15. juli 2019. 
 23. ^ «Tidsskrift for ungdomsforskning». journals.hioa.no. Besøkt 15. juli 2019. 
 24. ^ «Taylor & Francis Online». www.tandfonline.com. Besøkt 15. juli 2019. 
 25. ^ Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2. april 2018). «Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?:». International Review for the Sociology of Sport (engelsk). doi:10.1177/1012690218764626. Besøkt 15. juli 2019. 
 26. ^ «Journal of Youth and Adolescence - incl. option to publish open access». springer.com (engelsk). Besøkt 15. juli 2019. 
 27. ^ «Cooperation and Conflict». SAGE Publications Ltd (engelsk). 27. oktober 2015. Besøkt 15. juli 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

personstubbDenne biografien er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)