Amaltheagruppen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Amaltheagruppen er en underinndeling av Jupiters måner bestående av de månene som er nærmest Jupiter. Per desember 2013 kjenner man til fire måner som faller i denne kategorien; Adrastea, Amalthea (gruppens største medlem), Metis og Thebe.

Medlemmene i Amalthea-gruppen kretser så tet rundt Jupiter at tidevannskrefter i kjempeplanetens tyngdefelt tvinger månene til en bundet rotasjon, det vil si månene roterer rundt seg selv nøyaktig like raskt som de kretser rundt Jupiter slik at til enhver tid viser samme side mot Jupiter. Adrastea og Metis har så små omløpsbaner at de kretser hurtigere rundt Jupiter enn Jupiter dreier rundt sin egen akse. På grunn av tidevannskreftene «tappes» disse månene gradvis for mekanisk energi og gjør at de allerede små banene langsomt blir mindre og tettere på Jupiter.

De to innerste medlemmene av gruppen, Adrastea og Metis, ligger også innenfor den utydelige planetariske ringen som ligger rundt Jupiter. De er muligens «leverandør» av støv og annet materiale til denne ringen