AksjeNorge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å bidra til at nordmenn får innsikt i og kunnskap om aksjemarkedet. Målet er at flere nordmenn skal spare i enkeltaksjer og i aksjefond. Gjennom eierskap og langsiktig sparing skal befolkningen få større interesse for norsk næringsliv og samfunnets verdiskaping.

Privat eierskap[rediger | rediger kilde]

Ved starten av 2011 eide nærmere 370 000 privatpersoner aksjer i børsnoterte selskaper. Verdien av eierskapet var over 70 milliarder kroner. Antallet private eiere viser jevn økning og AksjeNorges landsdekkende undersøkelser dokumenterer nordmenns økende interesse for spareformen. På spørsmål om den viktigste hindringen for å investere i aksjemarkedet, er svaret manglende kunnskap; om aksjemarkedet generelt og om de børsnoterte selskapene. AksjeNorge arbeider for å tilføre befolkningen denne nødvendige kunnskapen.

AksjeNorges virkemidler spenner fra tradisjonelle seminarer til læringsspill i sosiale medier.

Allmennopplysning[rediger | rediger kilde]

AksjeNorge-dagen[rediger | rediger kilde]

Landsomfattende seminarer i samarbeid med lokale banker, forvaltere, meglerhus og børsnoterte selskaper. Fra oppstart i 1993 har AksjeNorge gjennomført 420 arrangementer med 52.000 publikummere.

BørsABC-presentasjoner[rediger | rediger kilde]

i tilknytning til AksjeNorge-dag-seminarene. Egne presentasjoner for publikum og for ansatte i bankene.

StorAksjekvelden[rediger | rediger kilde]

Seminarer skreddersydd for den private investor, og lagt til Norges største byer. Samarbeid med ledende økonomer, analytikere og forvaltere fra AksjeNorges bidragsytere.

Lærimgsspillet Mogul[rediger | rediger kilde]

2011 lanserte AksjeNorge sin største satsing hittil – det Facebook-baserte læringsspillet Mogul. Gjennom Facebook vil AksjeNorge nå deler av befolkningen som man ellers ville hatt vanskeligheter med å nå gjennom de tradisjonelle kanalene. Applikasjon finnes også for iPhone.

For elever og studenter[rediger | rediger kilde]

Videregående skole[rediger | rediger kilde]

 • Forelesninger om børs og aksjemarked – tilpasset de aktuelle læreplanene
 • Penger på papiret – 12 oppdaterte undervisningsfilmer om næringsliv og aksjemarked – et supplement til forelesningene. To nyproduserte filmer om finanskrisen og styringsrenten.
 • Elevinvestor – nettbasert investeringskonkurranse hver vår og høst. Startet opp i 2006, og høsten 2010 deltok 1 360 elevlag. Totalt har elever fra nærmere 200 videregående skoler i hele landet deltatt.
 • Beste makroelev – årlig analysekonkurranse for alle elever i videregående skole. Besvarelsene blir vurdert av ledende samfunnsøkonomer.

Universiteter og høyskoler[rediger | rediger kilde]

 • BørsABC – eget forelesningskonsept for studenter, tilrettelagt for det enkelte studiested. F ra oppstart i 1993 gjennomført 290 BørsABC-forelesninger, og totalt har 23 500 studenter vært på AksjeNorges forelesninger.
 • Øvrige spesialtilpassede forelesninger – inklusive etikk og samfunnsansvar.
 • Studentinvestor – nettbasert investeringskonkurranse hver vår og høst 481 lag i 2010.
 • Studentinvestor – nettbasert analysekonkurranse – to ganger årlig.

Elever i videregående skole og studenter på universitet og høyskoler er viktige målgrupper for AksjeNorge. Formålet er å formidle grunnleggende kunnskap om aksjer og aksjemarked – og skape forståelse for aksjemarkedets samfunnsøkonomiske betydning. Invitasjon til deltakelse i AksjeNorge

For børsnoterte selskaper[rediger | rediger kilde]

 • AksjeNorge er samarbeidspartner for selskaper som har brede, årlige aksjespareprogram. I forbindelse med etablering av programmene og ved gjennomføring av de årlige tilbudene bidrar AksjeNorge med å tilrettelegge informasjon til ansatte.
 • Selskaper blir invitert til presentasjoner på AksjeNorge-dag arrangementer.
 • Tilbud om BørsABC-presentasjoner for ansatte.

«De ansattes langsiktige og betydelige medeierskap har vært én av Veidekkes viktigste suksesshistorier siden selskapet ble børsnotert i 1986. I vår informasjon til våre medarbeidere i forbindelse med de årlige ”aksjer til ansatte” programmene er AksjeNorge en sentral samarbeidspartner. AksjeNorges nøytrale informasjon om aksjemarkedet og verdien av langsiktig eierskap bidrar til aksjespareprogrammets suksess.» Terje R. Venold, konsernsjef Veidekke

For meglerhus, forvaltere, banker og finansinstitusjoner[rediger | rediger kilde]

 • Deltakelse på AksjeNorge-dag arrangementer og StorAksjekvelder.
 • Tilbud om BørsABC-presentasjoner for ansatte.
 • AksjeNorge bidrar med foredrag og presentasjoner på kundeseminar.
 • AksjeNorge tilbyr innføringskurs om aksjer og aksjemarkedet for nye sparekunder.

Deltakelse i AksjeNorge[rediger | rediger kilde]

Deltakere forplikter seg til økonomisk støtte over tre år – med årlig fakturering. Deltakere plasseres i én av følgende hovedkategorier: (1) børsnoterte selskaper, (2) meglerhus og fondsforvaltere, (3) sparebanker og andre finansinstitusjoner og (4) organisasjoner og øvrige med interesse for AksjeNorges virksomhet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]