Hopp til innhold

APG III-systemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

APG III-systemet (Angiosperm Phylogeny Group III system) er en nyere klassifikasjon for blomsterplanter i hovedsak basert på molekylære data. Klassifikasjonen er utarbeida av "The Angiosperm Phylgeny Group" (APG) som er en uformell, internasjonal gruppe av botanikere. Dette tredje av gruppas systemer ble publisert i 2009[1], 6 år etter det forrige (APG II-systemet) og 11 år etter det første (APG-systemet).

Samtidig med dette oppdaterte systemet ble det publisert to artikler som ga en formell fylogenetisk klassifikasjon[2] som forsøker å plassere APG-klassifikasjonen i et linneansk hierarki og en lineær liste over familier[3] som er nyttig for herbarier og floraverk som ønsker å bruke APG III-systemet.

Kommentarer til APG III-systemet

[rediger | rediger kilde]

APG III-systemet beholder alle de 45 ordnene som ble beskrevet i APG II og definerer 14 nye. (Ceratophyllales ble feilaktig markert som ny, denne ble anerkjent i begge de tidligere systemene.) De nye ordenene var: Amborellales, Nymphaeales, Chloranthales, Petrosaviales, Trochodendrales, Buxales, Vitales, Zygophyllales, Picramniales, Huerteales, Berberidopsidales, Escalloniales, Bruniales, and Paracryphiales.

I APG III forlot man strategien med å definere "parentes-familier". I alt anerkjenner APG III 413 familier (som er 43 færre enn tidligere). Førtifire av de 55 parentes-familiene ble forkasta sammen med 20 andre. Den medfølgende artikkelen[2] til hovedartikkelen gir en hierarkisk inndeling over ordensnivå med noen formelle navn på overordensnivå og i tillegg noen uformelle grupper:

Grupper over ordensnivå: magnolider, enfrøbladete med undergruppe commelinider, ekte tofrøbladete med undergruppe kjerne-tofrøbladete, som igjen deles i to undergrupper, rosider (med undergruppene fabider og malvider) og asterider (med undergruppene lamiider og campanulider).

Her følger en oversikt over ordner med antall familier i parentes: Amborellales (1), Nymphaeales (3), Austrobaileyales (3), Chloranthales (1), Canellales (2), Piperales (5), Magnoliales (6), Laurales (7), Acorales (1), Alismatales (13), Petrosaviales (1), Dioscoreales (3), Pandanales (5), Liliales (10), Asparagales (14), Arecales (1), Poales (16), Commelinales (5), Zingiberales (8), Ceratophyllales (1), Ranunculales (7), Proteales (3), Trochodendrales (1), Buxales (2), Gunnerales (2), Saxifragales (14), Vitales (1), Zygophyllales (2), Celastrales (2), Oxalidales (7), Malpighiales (35), Fabales (4), Rosales (9), Fagales (7), Cucurbitales (7), Geraniales (3), Myrtales (9), Crossosomatales (7), Picramniales (1), Sapindales (9), Huerteales (3), Brassicales (17), Malvales (10), Berberidopsidales (2), Santalales (7), Caryophyllales (34), Cornales (6), Ericales (22), Garryales (2), Gentianales (5), Solanales (5), Lamiales (23), Aquifoliales (5),Asterales (11), Escalloniales (1), Bruniales (2), Apiales (7), Paracryphiales (1), Dipsacales (2).

Klassifikasjon

[rediger | rediger kilde]

Her følger inndelinger av ordner (-ales) og familier (-aceae) som brukes i APG III. I tillegg er noen høyere nivås grupperinger gitt navn som i Chase og Reveal 2009: A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III.[2] Siden denne klassifikasjonen velger å plassere landplanteneklasse-nivå (Equisetopsida) må blomsterplantene (angiosperms) gis nivået underklasse (navn: Magnoliidae) og dermed plasseres grupperingene i APG III på overordensnivå (endelse: -anae). Se biologisk klassifikasjon

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ The Angiosperm Phylogeny Group III (2009). «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III». Botanical Journal of the Linnean Society. 161: 105-121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x. 
  2. ^ a b c Chase, M. W. & J. L. Reveal (2009). «A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III». Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 122–127. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01002.x. 
  3. ^ Haston, E., J. E. Richardson, P. F. Stevens, M. W. Chase & D. J. Harris (2009). «The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III». Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 128–131. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01000.x.