Under Dusken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Under Dusken er en avis for studenter i Trondheim, hovedsakelig ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (tidligere Norges tekniske høgskole). Den har kommet ut siden 1914, og er den eldste nålevende studentavisen i Skandinavia. Under Dusken har ingen lønnede ansatte, men produseres i sin helhet på frivillig basis av omtrent 70 studenter. Avisen gis ut 16 ganger årlig (annenhver tirsdag i semesteret) i et opplag på 7000 eksemplarer.

Under Dusken er eid av Studentersamfundet i Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim gjennom selskapet Mediastud AS. Avisen har kontorer i Studentersamfundet og i Lucas-bygget i Vollabakken. Her finner man også byens andre studentmedier, Student-TV og Radio Revolt. Ansvarlig redaktør i Under Dusken velges av styret i Mediastud.

Lesere[rediger | rediger kilde]

En av fire studenter i Trondheim leser hvert eneste nummer av Under Dusken.[trenger referanse]

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Under Dusken finansieres dels av støtte fra Samskipnaden og Samfundet, dels via annonsesalg. Det overordnede ansvaret ligger hos eieren, Mediastud. Daglig leder er økonomisk ansvarlig internt i Mediastud.

I motsetning til hos mange andre gjenger og foreninger ved Studentersamfundet i Trondhjem, er Under Duskens økonomi uavhengig av Samfundets overordnede økonomi, kun tilknyttet med et indeksjustert årlig tilskudd fra Samfundets UKE-fond. Derimot er Under Dusken en del av Mediastuds økonomi, i praksis som en selvstyrt avdeling i aksjeselskapet. Mediastuds forskrifter tilsier at de daglige lederne for hver av de tre studentmediene, det vil si gjengsjefene, har det formelle økonomiske ansvaret for sin enhet. Øverste økonomiske ansvar for Under Dusken og de andre to mediene ligger hos Mediastuds administrerende direktør.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Under Duskens historie kan deles i tre hovedperioder.

1914–1970[rediger | rediger kilde]

Første prøvenummer kom ut 12. desember 1914, med ambisjon om å være et tidsskrift for studenter i Norden. I praksis ble imidlertid studenter og akademikere ved NTH relativt raskt hovedmålgruppen. Fra starten av levde Under Dusken av salgs- og annonseinntekter. Den formelle tilknytningen til Studentersamfundet ble etablert på 20-tallet.

I denne første perioden var Under Dusken i stor grad et tidsskrift med almenpolitiske essays og debattinnlegg, hvor tradisjoner, stilsikkerhet og formuleringsevne sto i høysetet. Driften var preget av kontinuitet. Et eksempel på dette er at det grafiske uttrykket besto nesten uforandret i over 50 år.

Under Duskens største personlighet – Ole Peder Arvesen – var aktiv i denne perioden. Han var redaktør hele fire ganger, og støttet opp om studentavisens drift i nesten 50 år. Karakteristisk for denne perioden er utmerkelsen «Under Duskens penn», som ble utdelt til beste studentbidrag i to klasser: tekst og tegning. Prisen ble delt ut av en forsamling av tidligere prisvinnere («Pennefedrene») under ledelse av Arvesen. Odd Einar Dørum var blant redaktørene i denne perioden. Han tiltrådte vervet høsten 1964. En annen redaktør var Arnulf Kolstad. Han var redaktør i tre sammenhengende semestre og fikk også «Under Duskens penn».

1970–1989[rediger | rediger kilde]

I 1970 la Under Dusken om fra boktrykk til offset. Avisen fikk økonomisk støtte fra Studentsamskipnaden, og ble delt ut gratis på lærestedene. Da ble det journalistiske innholdet i større grad nyhetspreget, og hentet stoff fra studenthverdagen og studentpolitikken.

Studentopprøret nådde etterhvert redaksjonslokalene, og Under Dusken ble på 1970- og 1980-tallet sett på som et middel i studentenes politiske kamp. I de fleste årene i denne perioden var det ulike venstreorienterte grupperinger (Rød Front, Sosialistisk Front, Grønt Gras, Venstrevind) som vant redaktørvalgene. Mellom Gunnar Gjengset i 1971 og Asbjørn Bonvik (Trondheim Konservative Studenterforening) i 1986 var det ingen konservative redaktører.

Ordningen med politiske redaktørvalg var ikke uproblematisk. Innføring av data i avisproduksjonen på slutten av 1980-tallet la grunnlaget for at både den tekniske og den journalistiske kvaliteten økte. Dette stilte større krav til kompetanse i redaksjonen. Leserne av Under Dusken opplevde etter hvert at valg som førte til at hele den sittende redaksjonen gikk av ga negative konsekvenser for kvaliteten.

1990–idag[rediger | rediger kilde]

Valget i 1989, da Jon Øyvind Eriksen og Anne Cathrine Haugdahl fra Venstrevind ble valgt som redaktører, innledet en ny stabil periode hvor kontinuiteten kom tilbake. Det nye redaksjonelle konseptet bygget på kritisk journalistikk med studenthverdagen i fokus.

Dagens redaksjon følger en uavbrutt linje fra høsten 1989, selv om den politiske tilhørigheten er blitt borte på vegen. Det redaksjonelle konseptet fra 1989 er videreutviklet slik at Under Dusken i dag fremstår som et nyhetsorientert studenttidsskrift med omfattende bruk av fargefotos. Redaksjonen har de senere år rekruttert en rekke journalister til både aviser og etermedier, og utgjør pr. i dag et viktig tilskudd til Norges journalistutdanning.

Ansvarlig redaktør per juli 2013 er Helene Mariussen.

Redaktører[rediger | rediger kilde]

Navn Periode Politisk tilknytning
Odd Einar Dørum 1963–1964
Rune Skarstein Høst 1964
Henrik Carlsen 1969
Jan Christensen Vår 1970
Håkon With Andersen Høst 1970
Gunnar Gjengset Vår 1971
Haakon Sunde Thoresen Høst 1971
Gunnar Kiberg Vår 1972
Haagen Sund Høst 1972
Terje Ødegård Vår 1973
Anders Skonhoft Høst 1973
Odd Bjørnstad, Ove Pettersen Vår 1974 Rød Front
Jan Christensen 1974–1975 Rød Front
Amund Grimstad 1975–1976 Rød Front
Idar Lind 1976–1977 Sosialistisk Front
Tarjei Eck-Hansen 1977–1978 Sosialistisk Front
Morten Lie 1978–1979 Sosialistisk Front
Geir Harald Strand 1979–1980 Sosialistisk Front
Hans Elsaas 1980–1981 Sosialistisk Front
Gunder Sander 1981–1982 Grønt Gras
Bård Wormdal 1982–1983 Venstrevind
Marie Smith-Solbakken 1983–1984 Venstrevind
Torbjørn Nordgård, Ingvild Valsø 1984–1985 Venstrevind
Sigrid Gjellan, Tove Lie 1985–1986 Venstrevind
Asbjørn Bonvik 1986–1987 TKSF
Rut Herbjørnsvik 1987–1988
Arnstein Brekke 1988–1989
Jon Øyvind Eriksen, Anne Cathrine Haugdal 1989–1990 Venstrevind
Ingrid Brekke, Stig Haugdal 1990–1991
Per Arne Brønstad, Kirsti Bergh, Audun Støren 1991–1992
Kjersti Grut, Kristina Aamot, Solvor Amdal 1992–1993
Even Gran, Frode Overland Andersen 1993–1994
Eline Lønnå, Kari Bækken Larsen 1994–1995
Torgeir Dingsøyr 1995–1996
Olaf Trygve Berglihn 1996–1997
Noralv Pedersen, Lars Olav Fosse 1997–1998
Magnhild Sægrov 1998–1999
Bernt Gran 1999–2000
Reidar Mide Solberg 2000–2001
Morten Bertelsen, Sæba Bajogli 2002
Karen Moe Møllerop 2003
Erlend Engh Brekke 2004
Amund A. Nilsen 2005
Ellen Synnøve Viseth 2006
Bjørn Rommestrand 2007
Eva-Therese Grøttum 2007
Marte Borhaug 2008
Christian Eriksen 2009
Anne Skalleberg Gjerde 2010
Markus Tobiassen 2011
Erland Årstøl 2012
Emil Flakk Vår 2013
Helene Mariussen Høst 2013
Synne Hammervik Høst 2014-

Liste over redaktører i perioden frem til 1985 er kompilert fra: Idar Lind, Gunnar Strøm (1985). Vår egen lille verden. Trondheim: Studentersamfundet i Trondhjem.  . Etter 1985 er Under Duskens arkiv benyttet.

Programvareutvilking[rediger | rediger kilde]

Under Dusken har siden midten av 1990-tallet hatt en egen dataavdeling som har drevet med drift og programvareutvikling. Dataavdelingen har utviklet to innholdshåndteringssystemer (CMS), Aranea og Pegadi.

Pegadi[rediger | rediger kilde]

Pegadi er skrevet i java og ble startet i 1999. Systemet fungerer som et skriveprogram med notatfelt og gir redaktørene muligheten til å se hvor mye som er skrevet på hver enktelt artikkel.

Aranea[rediger | rediger kilde]

Aranea er skrevet i java og bruker teknologier som JPA, Spring og Velocity. Det er dette systemet som ligger bak avisens nettside underdusken.no.

Spitposten[rediger | rediger kilde]

Under Duskens siste dobbeltside inneholder opprinnelig avisens sportsseksjon. Denne forsvinner imidlertid på mystisk vis under trykking hos Trykkpartner Grytting og kommer i hyllene som det mysende magasinet Spitposten. Spitposten myser kritisk på Samfundets og samfunnets tilstand, og er spesielt kritiske til det såkalte mannskoret Pirum. Dette har de alltid vært. Spitposten omtaler konsekvent bilaget Under Dusken for «Drittblekka» eller «Fitteblekka», og Spitdvergen setter sin ære i å være først ute med det siste av ufinheter om studentpolitikken.

Spitposten på nett oppsto for første gang i 1998 og er etter et lite tiårs opphold en meget velfungerende redaksjon bestående av kortvokste sinte menn med skjegg.

Det anses som en stor ære blant Trondheims studentpolitikere og andre celebre studenter å bli harselert med i Spitposten.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]