Noteverdi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Navn på deler av ei note

Innen musikknotasjon er noteverdi den relative varigheten av en note. Noteverdien angis av notehodets form og farge, om det finnes en notehals, og om det finnes notehake eller notebjelke. En pause angir et tomrom av en tilsvarende varighet.

Lengden til noter og pauser er ikke bestemte størrelser men er proporsjonale i varighet; de må sees i sammenheng med alle andre note- og pauselengder. Systemet er matematisk oppbygd med en indre logikk, slik at halvnote tilsvarer to fjerdedelsnoter, og så videre. For enkelhets skyld oppgis her varigheten til en kvartnote som R. Nedenfor beskrives noteverdiene til venstre og den tilsvarende pausen til høyre.

Note Varighet Pause
Music-quadwholenote.png Longa
En firedobbel helnote.
Varighet: 16 R
Music-quadwholerest.png
Music-doublewholenote.png Breve
En dobbel helnote.
Varighet: 8 R
Music-doublewholerest.png
Music-wholenote.png Helnote

Varighet: 4 R
Music-wholerest.png
Music-halfnote.png Halvnote

Varighet: 2 R
Music-halfrest.png
Music-quarternote.png Firedelsnote

Varighet: 1 R
Music-quarterrest.png
Music-eighthnote.png Åttedelsnote

Varighet: 1/2 R
Music-eighthrest.png
Music-sixteenthnote.png Sekstendelsnote

Varighet: 1/4 R
Music-sixteenthrest.png
Music-thirtysecondnote.png Trettitodelsnote
br>Varighet: 1/8 R
Music-thirtysecondrest.png
Music-sixtyfourthnote.png Sekstifiredelsnote

Varighet: 1/16 R
Music-sixtyfourthrest.png
Music-hundredtwentyeighthnote.png Hundreogtjueåttedelsnote

Varighet: 1/32 R
Music-hundredtwentyeighthrest.png