X-type-asteroide

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

X-type-asteroider er en asteroidespektralklasse innen X-gruppen, som inneholder flere typer asteroider med lignende spektra, men sannsynligvis ganske forskjellig sammensetning.

Tholen-klassifisering[rediger | rediger kilde]

I Tholen-klassifiseringen inneholder X-gruppen disse typene:

Siden albedo i dette klassifiseringssystemet er avgjørende for å skille mellom de ovennevnte typene, ble noen objekter som det ikke fantes tilgjengelig albedo-informasjon om tildelt en X-type. Et eksempel på dette er 50 Virginia.

SMASS-klassifisering[rediger | rediger kilde]

SMASS-klassifiseringen bruker ikke albedo, men flere spektraltyper skilles på grunnlag av spektrale særtrekk som var for svake til å være synlige i ECAS-undersøkelsen som lå til grunn for Tholen-klassifiseringen. X-gruppen inneholder disse typene:

  • X-typen – «kjerne»-typen som omfatter asteroider med de mest «typiske» spektra.
  • Xe-typen – med spektra som inneholder et moderat bredt absorpsjonsbånd rundt 0,49 μm. Det har blitt foreslått at dette indikerer tilstedeværelse av troilitt (FeS). Det er en viss korrelasjon mellom denne gruppen og Tholens E-type.
  • Xc- og Xk-type-asteroider – inneholder et bredt konvekst spektralt trekk i området 0,55 μm til 0,8 μm (dvs. økt fluks i dette området). Disse spektrene tenderer mot å være overgangsformer mellom kjerne-X-typen og C- og K-typene.

Bortsett fra for Xe-typen er det ingen signifikant korrelasjon mellom inndelingen av disse SMASS-typene og Tholens E-, M- og P-type-asteroider. Alle typene i X-gruppen inneholder en miks av asteroider som i Tholen er klassifisert som enten E-, M- eller P-type-asteroider.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • S. J. Bus and R. P. Binzel Phase II of the Small Main-belt Asteroid Spectroscopy Survey: A feature-based taxonomy, Icarus, Vol. 158, s. 146 (2002)