C-type-asteroide

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
253 Mathilde, en C-type asteroide

C-type-asteroider er karbonrike asteroider. De er den mest vanlige asteroidetypen og utgjør rundt 75% av alle kjente asteroider. Andelen av C-type-asteroider kan faktisk være høyere enn dette, ettersom C-typer er mye mørkere enn de fleste andre asteroidetyper (unntatt D-typer og andre asteroidetyper som bare er vanlige i den aller ytterste delen av hovedbeltet).

Karakteristika[rediger | rediger kilde]

Denne asteroidetypen har spektra som er svært like karbonrike kondritter (meteoritter av type CI og CM). C-type-asteroider er svært mørke, med albedoer som typisk ligger i området 0,03 til 0,10. Som en følge av dette kreves et lite teleskop for å kunne se selv de største C-type-asteroidene, i motsetning til S-typene som vanligvis kan ses med kikkert ved opposisjon. Den potensielt lyseste C-type-asteroiden er 324 Bamberga, men dette objektets svært eksentriske bane betyr at det svært sjelden oppnår sin maksimale lysstyrke.

C-typenes spektra inneholder moderat sterke ultrafiolett absorpsjon ved bølgelengder under 0,4 μm til 0,5 μm, mens de ved lengre stort sett er uten særtrekk, men svakt rødlige. De såkalte «vann-absorpsjonstrekkene» rundt 3 μm, som kan være en indikasjon på vanninnhold i mineralene, er også til stede.

Den største utvetydige C-type-asteroiden er 10 Hygiea. Dog plasserer SMASS-klassifiseringen den største asteroiden, 1 Ceres, her, fordi denne klassifiseringen ikke inneholder G-typer.

C-gruppe-asteroider[rediger | rediger kilde]

Se også asteroidespektralklasser.

Tholen-klassifisering[rediger | rediger kilde]

I Tholen-klassifiseringen blir C-typen gruppert sammen med tre mindre vanlige typer i en bredere C-gruppe av karbonrike asteroider som omfatter:

SMASS-klassifisering[rediger | rediger kilde]

I SMASS-klassifiseringen omfatter den bredere C-gruppen typene:

  • B-type som tilsvarer Tholens B-type og F-type.
  • Kjernetypen C-type for asteroider med de mest «typiske» spektra i denne gruppen.
  • Cg- og Cgh-typer tilsvarer Tholens G-type
  • Ch-type med et absorpsjonstrekk rundt 0,7μm.
  • Cb-type som tilsvarer overgangsobjekter mellom SMASS C- og B-typer.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • S. J. Bus and R. P. Binzel Phase II of the Small Main-belt Asteroid Spectroscopy Survey: A feature-based taxonomy, Icarus, Vol. 158, pp. 146 (2002).