Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-09

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september

Tomme rader i infobokser[rediger kilde]

Vi har tidligere hatt en omfattende diskusjon (fra 11. des 2016 til 13. jan 2017) om hvordan vi skal håndtere tomme rader i infobokser og det var en relativt grei overvekt av de som mente at kun manglende rader skal hentes fra Wikidata. Det vil si at hvis en rad er eksplisitt angitt i infoboksen på artikkelsiden så er det denne verdien som skal brukes, selv om den er tom.

Resultatet gav en rimelig grei konsensus

Anbefaling For Imot Nøytral Sum
Alle tomme rader skal hentes fra Wikidata 1 0 1 1
Kun tomme rader skal hentes fra Wikidata 1 1 0 0
Kun manglende rader skal hentes fra Wikidata 10 0 0 10
Wikidata skal alltid brukes 0 1 0 -1
Wikidata skal kun brukes hvis det er eksplisitt angitt 0 1 0 -1

Tallene fra Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-02#Resultat tomme rader i infobokser er oppdatert da folk sa sin mening etter oppsummeringen ble gjort

En konsekvens av dette er at malremser med tomme parametre må fjernes. Det vil si at i artikler slik som Francis Sejersted så må det tomme feltet fjernes, slik jeg har vist i denne redigeringen. Når feltene er fjernet så vil verdien fra Wikidata bli synlig. En slik endring kan gjøres med en bot, slik som angitt nedenfor

$ python pwb.py replace -ns:0 -pt:1 -transcludes:"Infoboks biografi" -summary:"Rydder tomt stedsnavn" -regex "\|\s*(fødselss?ted|fødtsted|fsted|dødss?ted|dsted|birth place|birthplace|bplace|death place|deathplace|dplace)\s*=\s*([\|\}])" "\2"

Jeg kan ikke egentlig se at vi trenger noen avstemming om dette, vi har allerede en veldig tydelig konsensus, men i tråden Wikipedia:Torget#Føde- og dødssted i infobokser er det ytret et ønske om ytterligere avklaring.

Foreslår derfor at vi tar en kort diskusjon før vi eventuelt tar en formell avstemming. (Jeg mener at konsensus allerede er klar.) — Jeblad 13. feb. 2017 kl. 00:10 (CET)

Blir ikke dette en omgåelse av forrige diskusjons resultat? Konsensus er at kun manglende rader, og altså ikke de tomme radene, skal hentes fra wikidata. Men ved å fjerne de tomme radene med en bot, har man plutselig fått «manglende rad», som med ett kan fylles inn fra wikidata likevel. Hebue (diskusjon) 13. feb. 2017 kl. 00:34 (CET)
Det står flere steder i Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-02#Tomme rader i infobokser at dette vil medføre en opprydding. Radene er satt inn tidligere, når parametre uten verdi ikke gav noen informasjon i boksens rader. Svært få, om noen, av disse parametrene er brukt for å fjerne verdier fra Wikidata. De må i så fall være innført etter at jeg endret infoboksene, dvs utover infobokser for paver, helgner, boksere, og grunnboksen, så er alle endret tidligere i dag [dvs 12. feb]. — Jeblad 13. feb. 2017 kl. 01:11 (CET)
Jeg kan ikke huske å ha deltatt i denne avstemningen--Ezzex (diskusjon) 13. feb. 2017 kl. 17:27 (CET)
Det virker ikke som noen bestrider tidligere konsensus. — Jeblad 23. feb. 2017 kl. 00:47 (CET)
Konsensus om hva ??--Ezzex (diskusjon) 23. feb. 2017 kl. 00:49 (CET)
Det er to lenker i første innlegg, og en kopi av oppsummeringen. — Jeblad 23. feb. 2017 kl. 01:00 (CET)
Det er en ip som driver å fjerner tomme rader. Noen ganger tilbakestiller jeg, men han tilbakestiller tilbake.--Ezzex (diskusjon) 23. feb. 2017 kl. 01:02 (CET)
Vi har konsensus på at tomme rader skal fjernes, så setter du inn slike så bryter du konsensus. — Jeblad 23. feb. 2017 kl. 01:24 (CET)
Det er ikke bra å fjerne disse hvis man kan fylle inn info på dem på et senere tidspunkt.--Ezzex (diskusjon) 23. feb. 2017 kl. 01:31 (CET)
Tomme rader er ikke informasjonsbærende, de blokkerer oppdatering fra wikidata, og parameternavn er utdatert og ofte feil. Kort sagt de er listcruft uten reell verdi. — Jeblad 23. feb. 2017 kl. 09:23 (CET)

Nei takk til kjøring av bot på det nåværende stadiet. Her er det rent for uklart hva det ønskes kjørt bot på og hvordan dette skal foregå. Det ligger for mange forskjellige forslag til "rettinger" i den opprinnelige tråden. Skal det fjernes " Her må det vises frem vesentlig tydeligere hva som ønskes gjort ikke minst hvor mange artikler det vil berøre. Dreier det seg om å endre lett uforståelige navn på felt som «dsted» eller å fjerne feltet hvis det er tomt. Hvis dette er en botjobb som "bare" Jebladbot kan gjøre så er det nei takk på det grunnlaget. Boten har nærmere en million redigeringer og store mengder av dem er uforståelige. Boten skal også ha klart å lage «den desidert mest diskuterte diskusjonen gjennom tidene på WP» og det er neppe en god idé å gjenta øvelsen. En slik jobb som dette må kjøres i mindre biter, f eks 20 ad gangen, kontrollere endringene boten har gjort og så kjøre ny jobb på 20. Først og fremst er det her behov for vesentlig mer kartlegging av omfang og presentasjon av hva som tenkes gjort. Hvor mange artikler kan dette tenkes å berøre?. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. feb. 2017 kl. 10:08 (CET)

Jeg tenkte det kunne vært interresant men en liten opptelling, så jeg laget et script som telte opp antall infobokser med tomme parametere, totalt antall parametere og tomme parametere (NB. tomme parametere er bare de som står blanke, så parametere som er satt til foreksempel "-" blir ikke regnet inn).
Det er basert på ett mindre uttrekk av de forskjellige (mest fordi jeg ikke gidder å se på skjermen med tall som fyker oppover i lengden).
Infoboks navn Antall infobokser søkt opp Infobokser med tomme parametere Parametere totalt Tomme parametere
Infoboks:geografi 2200 508 24603 1463
Infoboks:skuespiller 1600 734 15894 6540
Infoboks:forfatter 1475 970 19328 8465
Infoboks:pave 163 107 2486 236
Som sagt dette er dette bare ett lite subsett av det totale antallet infobokser, men det gir kanskje en pekepinn på hvor mange tomme parametere det er. Profoss (diskusjon) 27. feb. 2017 kl. 02:00 (CET)
Hvis det er ønskelig så kan jeg sikkert ta ut en liste med hvilke parametere som vanligvis er tomme i de forskjellige infoboksene. Profoss (diskusjon) 27. feb. 2017 kl. 02:06 (CET)
Kanskje kunne man begynne med å fjerne utdaterte parameternavn? Vet ikke hvor stort omfanget er, men det skulle i alle tilfeller være ønskelig. Så kunne man fjerne tomme parametre som angår død (dato/sted). Her mener jeg at personhensyn trumfer wikiprinsippet om at det skal være maksimalt hurtig/enkelt å endre. Deretter kunne man teste med å fjerne alle tomme parametre i noen mindre brukte enkeltmaler (f.eks. Paver). Da skulle vi ha litt grunnlag for å vurdere om botene fungerer som ønsket og om det hele er hensiktsmessig og gjennomførbart? --Wikijens (diskusjon) 27. feb. 2017 kl. 10:53 (CET)
Et enkelt spørsmål fra en naiv sjel: Går det ikke an å kjøre jeblads bot-forslag på et utvalg, eksempelvis biografier i en kategori? Så kan vi alle, skeptikere eller ikke, i ro og mak kikke på resultatet og finne ut om det bør gjøres i større skala? Kimsaka (diskusjon) 27. feb. 2017 kl. 13:22 (CET)
Ikke noe problem, hvis det er ønske og vilje til å gå over etterpå (og peke ut en passende kategori) så kan jeg sikkert gjøre det. Profoss (diskusjon) 27. feb. 2017 kl. 20:34 (CET)
Hvis andre vil stå for opprydding så er det helt greit! Det er uansett nokså trivielle greier, selv om det kanskje kan oppfattes som mange enkeltendringer. Tror imidlertid denne tråden bør stå så lenge at ingen etterpå kan komme og si at de ikke så diskusjonen. Den har vel stått to uker, og det er kanskje for kort til at alle har fått det med seg. — Jeblad 27. feb. 2017 kl. 21:38 (CET)
Hva med å kjøre gjennom en test på kategorien Svenske forfattere (519 sider)? Kimsaka (diskusjon) 1. mar. 2017 kl. 11:51 (CET)
Hva med å lage en ordentlig "dugnadsside" som kan refereres/lenkes til i redigeringsforklaringene og slik at hele diskusjonen og forarbeidet blir lagret på et egnet sted? Det var litt av poenget med Wikipedia:Roboter/Generell_bot og da spesielt Wikipedia:Roboter/Generell_bot/Dokumentasjon slik at det blir lettere å finne ut av hva som har skjedd i etterkant. Jeg er klar over at kravet om dokumentasjon ble endret til å være "anbefalt" og ikke påkrevd, men jeg hadde et lite håp om at noen andre også ser nytten i dette. -- Stigmj (diskusjon) 1. mar. 2017 kl. 12:09 (CET)

Ny runde kamp om DAB[rediger kilde]

En versjon av en eldre artikkel om DAB er lagt ut som erstatning for den nye og mye bedre artikkelen som ble publisert i oktober 2016. Temaet er så aktuelt og artikkelen lese så mye at jeg vil gjerne at flere enn de som overvåker DAB mener noe om det som er gjort. Se Diskusjon:Digital Audio Broadcasting. Helge Høifødt (diskusjon) 21. feb. 2017 kl. 22:47 (CET)

Artikkelen er reklame, og burde vært tilbakestilt og låst. Det er nok ikke det som har skjedd i dette tilfellet, det virker mer som om problemet fra Wikipedia:Torget#Forskjeller mellom revisjoner (Diff-motoren) er reelt. — Jeblad 22. feb. 2017 kl. 03:41 (CET)
Har sett flere kommentarer i media som gikk på at Wikipedia lot seg bruke av den siden som er for DAB, noe som gjorde at Wikipedia ble skildret som upålitelig i slike saker. Dette er en av de sakene der det er viktig hvem som er forfatter og hvilke tilknytninger vedkommende kan ha til saken. Det blir alt for lett partsinnlegg, og ikke nøytrale artikler. Støtter derfor Jeblad i kommentaren hans. Mvh Noorse 22. feb. 2017 kl. 18:52 (CET)
Spørsmålet er om det er partsinnlegg. At det er kommet noe i en kommentarspalte skal ikke være avgjørende for hvordan vi praktiserer vår holdning til hva man kan skrive om og ikke? Helge Høifødt (diskusjon) 22. feb. 2017 kl. 21:42 (CET)
Undrer du deg over at det kalles partsinnlegg når hovedsakelig det positive med DAB belyses? Det er ikke en enkelt «kommentarspalte» dette har kommet i forøvrig, det er på flere steder – også til meg, i form av hvorfor Wikipedia lot pro-DAB-lobbyen jobbe fritt og tilsynelatende ikke tok grep. Heldigvis kunne jeg tilbakevise påstandene om det, samt om at Wikipedia er en markedsføringskanal for DAB, takket være rydding i det som da hadde blitt skrevet. Hvordan det er akkurat nå, har jeg ikke sjekket. Det er viktig å huske at Wikipedia skal være et leksikon der artiklene bør være balansert. Denne problematikken oppstår veldig lett når artikler bearbeides av dem som kan ha (økonomiske?) interesser i emnet. Ville du ha avfeid det like lett om dette handlet om alternativ medisin og var skrevet av en av dem som driver med det? Mvh Noorse 23. feb. 2017 kl. 14:39 (CET)
Har du noen lenker? --- Løken (diskusjon) 23. feb. 2017 kl. 14:43 (CET)
Dessverre, nei. Mvh Noorse 23. feb. 2017 kl. 16:37 (CET)
De som skrev sitter tildels høyt hos aktører som har investert betydelige beløp i DAB-teknologi, de har skrevet på tider av døgnet som indikerer at dette er jobb, osv. — Jeblad 23. feb. 2017 kl. 20:39 (CET)

Jeg må med en gang si at jeg er et teknisk nek, og har utrolig lite å bidra med av innhold i en slik artikkel, men etter å ha snappet opp diskusjonen og det man kan kalle de to versjonene av denne artikkelen, føler jeg at det trengs en tredje stemme her. Jeg synes ingen av de to versjonene, om man kan kalle dem det, er helt der man bør være for en artikkel på Wikipedia. Hvilken versjon som er best kommer vel egentlig an på dagshumøret. En versjon har en undertone av at DAB er teknologisk fortreffelig, og kommer med små stikk underveis som skal minne dem som mener noe annet om det. Et eksempel er når man skal skrive om DABs lydkvalitet, som innledes med en slags unnskydning fra NRKs side. Man bør skrive de tørre data om hva lydkvaliteten er, og om eventuell utvikling, Den andre versjonen, som noen vil tilbakestille til, er utrolig kaotisk og virker nesten besatt av å få frem at DAB er noe det krangles om. Norge er et viktig DAB-land, men norgesfokuset i den versjonen er tatt altfor langt. Noen ganger ødelegger detaljrikdom potensialet til en artikkel, og det er tilfellet i den versjonen. Det viktigste når det gjelder artikler om DAB, HDTV, PAL, FM, AM, Betacam og hva nå alle slags medieteknologier heter, er nettopp selve teknologien og hvordan den brukes. I tillegg bør den omtales på en passelig kjønnsløs måte, slik at man etter å ha lest teksten sitter med en følelse av at her har noen forsøkt å argumentere for eller mot teknologien. Offentlig ordskifte og politiske beslutninger er bra å ha med, men er sekundært selve teknologien. Når det gjelder DAB-striden i Norge er den kanskje ikke like provinsiell som ellers, siden Norge er et spesielt land i denne sammenhengen, men om argumentene for og/eller mot overskygger teknologibeskrivelsen, blir artikkelen automatisk et offer for recentism. Floyd (diskusjon) 2. mar. 2017 kl. 22:33 (CET)