Wikipedia:Roboter/Generell bot

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

En generell bot er en bot som ikke er dedikert til en spesiell oppgave og kan ta på seg forskjellige oppgaver på dette prosjektet. Oppgaver som en generell bot utfører bør være dokumentert på Wikipedia:Dugnadskontor i henhold til retningslinjene for slik dokumentasjon hvor det legges opp til en diskusjon av oppgavene, dokumentering av kjøreparametre, mulige testkjøringer og en konsensus om resultatet før kjøringen settes i gang.

For å kunne kjøre en generell bot med tildelt botflagg på dette prosjektet, forventes det at:

 • Botføreren er kjent med Wikimedia-prosjektene. Han/hun må forstå og være enig i prosjektets målsetning og fortrolig med rutinene, på Wikipedia på bokmål/riksmål (denne språkutgaven).
 • Botføreren følger prosjektets retningslinjer, og følger avgjørelser tatt i avstemninger (selv om han/hun ikke er enig i dem).
 • Botføreren har en brukerside.
 • Botten selv må ha en brukerside som har som et minimum {{Bot}}- og {{Roboter på Wikipedia}}-malene på seg samt at den må spesifisere hvem som er botføreren.
 • Kildekoden til botten må være tilgjengelig for inspeksjon. Det anbefales at Pywikibot-rammeverket benyttes.

I tilfeller hvor en bot

 • kjører oppgaver uten dokumentasjon og det er en klage på disse kjøringene mens de foregår
 • kjører oppgaver med dokumentasjon men uten konsensus eller en avstemning med godkjent resultat

kan botten bli blokkert inntil enten dette forholdet er avklart eller at bottens kjøring som er under tvil blir stoppet av botføreren. Så snart en jobb som er under tvil blir stoppet kan blokkeringen oppheves da dette kun er ment som et virkemiddel for å stoppe botten inntil avklaring er oppnådd.

Det er viktig å merke seg at botfører er personlig ansvarlig for alle endringer botten har utført med de eventuelle konsekvenser det kan medføre. Det betyr også at en botfører selvfølgelig ikke kan pålegges å utføre en jobb som vedkommende ikke er enig i.

Anbefalte retningslinjer for kjøring av botjobber[rediger kilde]

Følgende botkjøringer fra pywikibot-rammeverket kan kjøres av generelle botter uten at det er nødvendig å føres opp på Wikipedia:Dugnadskontor:

 • Retting av doble omdirigeringer (redirect.py)
 • Interwiki (interwikidata.py)
 • Omkategoriseringer i henhold til omdirigerte kategorier (category_redirect.py)
 • Opplasting/oppdatering av enkeltsider utenom hovednavnerommet. (pagefromfile.py)
 • Ukontroversielle enkle endringer på sider med et omfang på under 100 sider.

Alle andre botjobber anbefales å føres opp på dugnadskontoret i henhold til følgende retningslinjer:

 • Alle jobber bør ha minst to personer involvert, forslagsstiller og botfører. Hvis disse to er samme person, bør en annen etablert bruker også være involvert i konsensusbyggingen.
  • Unntak: For jobber som omfavner under 1000 sider er det ikke krav om to personer involvert.
 • Alle jobber bør ha minimum 24 timers karenstid før de påbegynnes. Det bær altså gå minst 24 timer fra en jobb er klar for selve kjøringen til den kan settes i gang.
  • Anbefalt unntak: Dersom det er en klar konsensus med minst to etablerte brukere og en admin, kan en jobb påbegynnes umiddelbart etter at konsensus er oppnådd.
 • Dersom en jobb vil omfavne mer enn 1000 sider, bør det gå minst 3 dager (72 timer) før en kjøring kan settes i gang.
  • Anbefalt unntak: Dersom det er en klar konsensus med minst tre etablerte brukere og en admin, kan en jobb påbegynnes umiddelbart etter at konsensus er oppnådd.
 • Dersom en jobb vil omfavne mer enn 10 000 sider, bør en notis om jobben annonseres på Tinget så snart dette er avdekket. Dersom jobben er klar for kjøring basert på forespørselen, tilgjengelige data og eventuelle tilbakemeldinger, bør det gå minst 7 dager (168 timer) fra notisen ble lagt ut før kjøringen kan settes i gang. Hensikten med dette er å gi flere eventuelle deltakere i diskusjonen tid til å vurdere jobben.
  • Anbefalt unntak: Dersom det er en klar konsensus med minst fem etablerte brukere og en admin, kan karenstiden reduseres til 3 dager (72 timer) etter at notisen ble lagt ut.
 • Jobber for å laste opp nye artikler i hovednavnerommet bør ha en notis om jobben annonsert på Tinget så snart dette er avdekket. Dersom jobben er klar for kjøring basert på forespørselen, tilgjengelige data og eventuelle tilbakemeldinger, bør det gå minst 7 dager (168 timer) fra notisen ble lagt ut før kjøringen kan settes i gang. Hensikten med dette er å gi flere eventuelle deltakere i diskusjonen tid til å vurdere jobben.
 • Dersom en jobb ikke oppnår konsensus, kan den føres til avstemning på Tinget. Det skal da benyttes avstemningsreglene som spesifisert under Wikipedia:Avstemninger. En jobb kan da igangsettes umiddelbart etter at en avstemning er avsluttet og har gått i favør for botjobben.
 • Når en jobb kjøres bør redigeringsforklaringen, så langt det er mulig, inneholde en referanse til botjobbens dokumentasjonsside under dugnadskontoret.
Oppsummering av anbefalte retningslinjer for karenstider
Omfang Karenstid Min. antall brukere[1] Min. antall deltakere for hurtigbehandling[2] Hurtigbehandlet karenstid
1 – 99 sider[3] ingen 1 bruker ikke nødvendig Umiddelbart
100 – 999 sider 24 timer 1 bruker To etablerte brukere og en administrator Umiddelbart etter konsensus ihht min. antall deltakere
1000 – 9999 sider 3 dager (72 timer) 2 brukere Tre etablerte brukere og en administrator Umiddelbart etter konsensus ihht min. antall deltakere
10 000 sider og over 7 dager (168 timer) 2 brukere Fem etablerte brukere og en administrator 3 dager (72 timer) etter konsensus ihht min. antall deltakere og notis på Tinget
nye sider i hovednavnerommet 7 dager (168 timer) 2 brukere ingen hurtigbehandling ingen hurtigbehandling
 1. ^ Dette er minimum antall brukere direkte involvert i forslaget/jobben
 2. ^ Dette er minimum antall brukere som bør være direkte involvert i konsensusbyggingen
 3. ^ Dette gjelder ukontroversielle endringer av en mindre karakter

Se også[rediger kilde]