Wikipedia:Kandidatsider/Krigskorset

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Krigskorset[rediger kilde]

Meget bra faglig artikkel om Norges høyeste utmerkelse. KEN 31. jul 2009 kl. 18:16 (CEST)

Utmerket[rediger kilde]

 1. For For KEN 31. jul 2009 kl. 18:16 (CEST)
 2. For For Ranværing 3. aug 2009 kl. 21:01 (CEST)
 3. For For PeccataMundi 3. aug 2009 kl. 21:11 (CEST)
 4. For For Fint om forfatteren rydder opp i referanselisten, det blir litt mye gjentakelse... Bjoertvedt 4. aug 2009 kl. 17:16 (CEST)
 5. For For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 8. aug 2009 kl. 00:07 (CEST)
 6. For For Imponerende oversikt. MHaugen 8. aug 2009 kl. 09:06 (CEST)
 7. For For Ctande 8. aug 2009 kl. 16:30 (CEST)
 8. For For Stort og tung dokument, et viktig bidrag til å gjøre Wikipedia til et solid nettleksikon! Petter Bøckman 10. aug 2009 kl. 10:58 (CEST)
 9. For For Ooo86 13. aug 2009 kl. 22:10 (CEST)
 10. For For Fremdeles mange rødlenker å ta tak i, men disse trenger ikke være på plass for å vurdere artikkelen til utmerket. 4ing 14. aug 2009 kl. 13:24 (CEST)
 11. For For Solas 16. aug 2009 kl. 18:56 (CEST)

Kommentarer[rediger kilde]

Jeg er ikke ferdig med planlagte utvidelser, så vi kan godt se nominasjonen an noen dager inntil jeg har det hele på plass. –Ordensherre 31. jul 2009 kl. 19:27 (CEST)

Nå er de planlagte utvidelser på plass. –Ordensherre 3. aug 2009 kl. 14:05 (CEST)

Artikkelen bør illustreres på en bedre måte, men jeg sliter med å finne gode bilder av personene som ble tildelt Krigskorset. Har noen tips til anvendelig billedmateriale? –Ordensherre 4. aug 2009 kl. 22:27 (CEST)

Jeg skal gå i gang med en gjennomlesning med tanke på språk og skal da fjerne historisk presens. Enig i at det er en uting. –Ordensherre 5. aug 2009 kl. 15:58 (CEST)

Det er ryddet opp i historisk presens. Kan ikke lenger se dette som begrunnelse for å stemme mot. –Ranværing 5. aug 2009 kl. 18:09 (CEST)

Referansene: «a b c d Erdahl, s. 59.» er bedre enn å nevne Erdahl, s. 59 fire ganger. Dette er ryddet opp i, men jeg skulle ønske at norsk wikipedia - liksom den engelske, hadde en mekanisme for dette i selve fotnoten, f.eks. [1 s. 59].

Da kunne referansen [x side y] brukes istedetfor å omtale sidetallet i hver referanse av Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren. Dette kan forfatteren ikke klandres for, og dette er heller ikke rette sted å starte en slik debatt. Dette er et generelt problem, og ikke et spesielt «referanse-problem» i denne artikkelen. –Ranværing 5. aug 2009 kl. 18:27 (CEST)

Mange takk til Ranværing for språkvask og for hjelp med referansene. Jeg har selv også fjernet det jeg kunne finne av historisk presens. Om det henger noe igjen nå, hadde det vært fint om noen kunne peke på hvor i teksten problemene eventuelt ligger.
Jeg har også forsøkt å legge til flere illustrasjoner. Noen flere har jeg funnet, men jeg skulle ønske det fantes mer fritt materiale. Fra litteraturen kjenner jeg et godt portrett av Muntha-Kaas med en medaljerekke der Krigskorset henger fremst. Bilder fra krigens dager av hemmelige radiostasjoner finnes også, men akk... –Ordensherre 5. aug 2009 kl. 19:05 (CEST)

Dette avsnittet:

«Ingen sovjetisk militær ble tildelt Krigskorset, men marskalk av Sovjetunionen Kirill Meretskov og admiral Arsenij Golovko ble i 1946 tildelt storkors av St. Olavs Orden «for fortjeneste i samband med felttoget i Nord-Norge 1945». Samtidig ble elleve andre sovjetiske offiserer utnevnt til kommandør med stjerne av samme orden og et større antall ble tildelt Haakon VII Frihetskors.[23]»

-bør fjernes, artikkelen er om krigskorset. Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 08:42 (CEST)

Takk for kommentar. Når jeg tok med dette momentet, var det ut i fra en betraktning om at Krigskorset står i en relasjon til øvrige norske utmerkelser, fra St. Olavs Orden til rekken av krigsmedaljer. Jeg synes det er vanskelig å se det helt isolert. Flere steder i artikkelen er det tatt med momenter om dette, samt at det også er et eget «kapittel» om «Forholdet til andre utmerkelser». Der bemerkes det også at Ruge fikk St. Olav (han fikk ikke Krigskorset). I og med at andre utenlandske militære ledere (franske, polske) ble hedret med Krigskorset for innsats i Norge, synes jeg det er forsvarlig å kort bemerke denne alternative dekoreringen.
En annen ting: Sitatene fra innstillingene bruker oftest formen «fremrakende», så også for Leif Larsens andre tildeling, der k-formen også står på diplomet for kors nr. 2. Det kan nevnes at diplom nummer 1 har formen «fremragende». «Fremrakende» forekommer gjennomgående oftere enn «fremragende», som nærmeste er unntaket. Jeg har forsøkt å være nøye med å sitere de former og den rettskrivning som ble brukt, selv om formene kan virke pussige i dag. –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 10:18 (CEST)
Fant ikke «fremrakende» i søk i bokmålsordboken, men ved søk på Google var det 177 treff. Jeg har endret noen forekomster av ordet til fremragende, men skal tilbakestille det, enig i at vi bør holde de formene som ble brukt, innen rimelighetens grenser. Ser du har tilbakestilt allerede, den er god! mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 11:43 (CEST)

Når det gjelder avsnittet over så er det om de ellve også nevnt under avsnittet Forholdet til andre utmerkelser. Samme avsnitt har flere gjentakelser, fordel om hovedbidragsyter går over og fjerner/korter inn der. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 11:47 (CEST)

Denne setningen:

«Saker som gjaldt sjømenn i handelsflåten ble behandlet gjennom Handelsdepartementet, og involverte noen ganger med Nortraship.»

-stusset jeg litt på. Ble ikke alltid Nortraship involvert? Det var jo Nortraship som var nærmeste overordnede for alle sjømenn i handelsflåten og de må vel da ha gitt innstillinger ved vurdering av utmerkelser. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 12:21 (CEST)

Momentet om sovjeterne er nå flyttet og justert litt. Jeg har forsøkt å ta bort gjentagelser i avsnittet om forholdet til andre norske utmerkelser, og har i den forbindelse flyttet og omformulert. Formuleringen angående Nortraship er også rettet på. Videre har jeg standardisert skrivemåten for operasjonsnavn: Stor O, uten kursiv eller anførselstegn. Bør operasjonsnavnene lenkes alle sammen, med tanke på at det opprettes artikler om hver enkelt av dem? –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 15:07 (CEST)

Når ordenen omtales så står den i kursiv, dvs Krigskorset, er det ihht standard, sjekket med stilmanualen og kan ikke se noe der. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 15:35 (CEST)

Jeg har heller ikke funnet noe retningsgivende mht stil for dette. Jeg har har skrevet artikler der navn på ordener og andre utmerkelser er kursivert og artikler der navnene ikke er det, men forsøker å gjennomføre det ene eller det andre konsekvent innen hver artikkel. Selv synes jeg kursivering av navnene ser pent ut. –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 15:42 (CEST)

Dette avsnittet:

«Skipsfører Paul Monsen hadde samtidig forsøkt å gjøre det samme, men MT «Rigmor» ble angrepet av tyske fly og forliste.[16] MT «Lind», med skipsfører Hans Trovik og maskinmester Ole Bentsen, forlot Göteborg samtidig som MT «B.P. Newton» og MT «Rigmor». Også dette skipet ble angrepet av tyske fly, men det lykkes å føres skipet i havn i Methil i Skottland.[17]»

-bør taes ut da de som nevnes der såvidt jeg kan se ikke mottok krigskorset. Det er absolutt interessant stoff, men det bør inn i en annen artikkel, f.eks den om Kvarstadbåtene. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 16:58 (CEST)

De fikk alle Krigskorset, men lenken burde vært til en side tidligere. Retter straks. –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 18:01 (CEST)

I denne setningen:

«I september 1942 ble personell fra Flygevåpenet hedret «for personlig innsats i kamp, og for med mot og pliktroskap å ha ledet norske flygeavdelinger under operasjoner mot fienden gjennom lengre tid.»»

-brukes Flygevåpenet, mens tidligere har det blitt benevnt som Luftforsvaret, bør det ikke være konsekvent? mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 17:42 (CEST)

Jeg har vel enkelte steder lagt med tett opptil datidens betegnelser, jf. også Marinens Flygevåpen ett sted. Tilsvarende har jeg i begynnelsen av artikkelen brukt betegnelsen Norwegian Independent Company No. 1, siden Kompani Linge kom i bruk som navn senere. Her synes jeg godt artikkelen kan bruke betegnelser som ligger tett på kildene, såfremt det ikke skaper forvirring eller uklarheter. –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 18:01 (CEST)
Jeg er vel forsåvidt enig, men en bør vel kanskje være litt forsiktig med det i og med at det muligens kan virke noe forvirrende på leserne? Hva med å legge en anmerkning om det på diskusjonssiden? mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 18:46 (CEST)
Det kan lett bli overforenkling også, om en bare kaller alt Luftforsvaret. Organisasjonsforholdene var ganske kompliserte på norsk side fram til 1944, og så er det jo også det forhold at en del avdelingen fungerte innenfor RAF. Jeg kunne forsøke å sette inn lenker til artikler som kan virke oppklarende. Jeg ser at artikkelen om Luftforsvaret forklarer organisasjonsutviklingen, og det er også artikler om Hærens flyvåpen og Marinens flygevåpen. Det ville kanskje avhjelpe eventuell forvirring som måtte etterlates hos noen lesere? –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 19:05 (CEST)
Har gjort lenkingsforsøk og tilpasning av betegnelser når det gjelder flygerne, men vet ikke om det avhjelper eventuell forvirring.–Ordensherre 6. aug 2009 kl. 19:21 (CEST)

Denne setningen:

«De tre var også hedret av britisk myndigheter for sine bidrag: Johansen og Fougner var dekorert med Distinguished Service Cross, mens Munthe-Kaas var tildelt Distinguished Service Medal og foreslått til en fransk utmerkelse.»

synes jeg bør fjernes da det ikke er direkte knyttet til det den handler om, eventuelt heller legges i artiklene om de to. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 20:19 (CEST)

Der er jeg nok uenig. Disse utenlandske dekorasjonene, tildelt nettopp for de samme fortjenester som lå til grunn for tildeling av Krigskorset, nevnes eksplisitt i innstillingene for de tre du viser til. Jeg har tatt med noen slike henvisninger til utenlandsk dekorering fordi Krigskorset ikke står isolert, heller ikke i forhold til utenlandske utmerkelser. Særlig ofte henvises det i innstillingene til britiske utmerkelser, men også andre allierte, Frankrike ved De frie franske og USA, nevnes med hedersbevisninger som er tilkommet nordmenn. Det er interessant å merke seg at dette anføres i innstillingene og at det kan ha utgjort et moment som talte for tildeling av en norsk dekorasjon.–Ordensherre 6. aug 2009 kl. 20:34 (CEST)
Har lagt til en kort forklaring om dette. –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 20:51 (CEST)

Gode argumenter for - kjøper de. Så langt ser det veldig bra ut, det eneste større jeg kan pirke på er muligens bilder, jeg synes en bør bruke mye bilder, om mulig. Selv om det her er begrenset med bilder av de som har fått utmerkelsen så kan en jo også bruke bilder av flytyper de har flydd, fartøy, steder osv. Skal få lest gjennom resten av artikkelen i morgen. mvh - Ulf Larsen 6. aug 2009 kl. 22:52 (CEST)

Takk for gode kommentarer. Det er ikke vanskelig å si seg enig når det gjelder ønskelig billedbruk. Mest av alt skulle jeg ønske det var flere portretter av mottagerne tilgjengelig. Billedsamlingen til Imperial War Museum har noen, endog portretter i farger (eksempel: Marius Eriksen), men de er sikkert ikke frie. Jeg har gjort et nytt forsøk på å hente fram bildemateriale fra Commons og fant to-tre som kunne egne seg, blant annet av flytyper (håper disse treffer riktig mht at de var typen mottagerne av Krigskorset førte) og flysituasjoner. Disse er satt inn. Dersom du finner flere bilder eller bilder som egner seg bedre enn de som nå er benyttet (et par konvoibilder er kanskje vel idylliske i forhold til påkjenningene de som seilte ombord må ha vært utsatt for) hadde det vært fint. –Ordensherre 7. aug 2009 kl. 09:30 (CEST)
Skal se om jeg finner noen bilder. En liten sak som jeg har sett et par steder er lenking til feil person, som Martin Olsen som bidro i etablering av Milorg, endret det til Martin Olsen (Offiser). Vi har etterhvert så mange artikler at en kan få tilslag på slike vanlige navn og derfor er det greit å sjekke hvor lenkene faktisk går. Dette er imidlertid noe som vi som leser gjennom bør kunne fikse, syns jeg - hovedbidragsyter har jo allerede lagt ned en god del timer i artikkelen. mvh - Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 10:07 (CEST)
Det er viktig å være påpasselig med navnene og hvor de lenker, ikke bare fordi flere personer har samme navn og at det allerede finnes artikler om andre enn dem som er aktuelle for Krigskorset. Navnene på mottagere er forresten systematisk satt opp med lenker, da ut fra tanken om at de alle er notable og bør ha en biografisk artikkel. Det blir det mange røde lenker av, og mange nye oppgaver å kaste seg over.
Et annet spørsmål dukker opp: Hvordan behandler man personer som har skiftet navn? Det finnes et par av dem blant mottakerne av Krigskorset. I artikkelen har jeg lagt opp til å omtale disse med navnet de hadde på tildelingstidspunktet, men at lenken går til det navn de senere er kjent under: Torstein Pettersen er kjent som Torstein Raaby, Henrik Martin Henriksen som Henrik Hop og Lars A. Thøversen som Lars A. Tenmark. Bør navneskiftet kanskje presiseres i teksten, for eksempel i parentes, hvilket navn de skiftet til og senere er kjent under? Eksempelvis: Torstein Pettersen (senere kjent som Torstein Raaby).
Videre var Ruben Larsen dekknavn for Ruben Langmo. Her bør det absolutt det egentlige navnet benyttes, og det må presiseres at innstillingen benyttet dekknavn. Jeg har derfor endret teksten for å rette på dette. Avventer synspunkter på hvordan de øvrige (navneskiftene) bør behandles.–Ordensherre 7. aug 2009 kl. 14:01 (CEST)

Sigvart Pran blir dels omtalt som kaptein og dels som oberst, er det med hensikt, eller bør det korrigeres? mvh - Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 14:32 (CEST)

Pran er oberst i sitatet fra VG (der Helset er general i tittelen på artikkelen), ellers er han omtalt som kaptein, som var hans grad på det tidspunkt han gjorde seg fortjent til Krigskorset. Dette er ett av tilfellene der en av de som ble hedret har steget i gradene i mellomtiden. I artikkelteksten har jeg konsekvent holdt meg til den grad de hadde på det tidspunkt de utførte handlingene som lå til grunn for tildelingen. Tror det er best. –Ordensherre 7. aug 2009 kl. 17:57 (CEST)
Den er god. mvh - Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 19:07 (CEST)

Denne setningen:

«For sin innsats under 30 runder med Halifaxfly var han allerede dekorert med St. Olavsmedaljen med ekegren og den britiske utmerkelsen Distinguished Flying Cross.»

-er litt uklar, er det Handley Page Halifax det siktes til? Om det er så kan vi eventuelt også legge en lenke til det, muligens også bruke et bilde av flyet? mvh - Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 19:07 (CEST)

Innstillingen bruker bare begrepet «Halifaxfly». Var det flere typer fly med samme navn? Jeg har dessverre ikke tilgjengelig andre kilder til mer spesifikk informasjon om hva Hysing-Dahls avdeing hadde av materiell. –Ordensherre 7. aug 2009 kl. 19:40 (CEST)
Jeg vet ikke om det var flere fly med tilsvarende navn, mulig noen andre kan kjenne til dette? Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 19:46 (CEST)
Jeg fant denne artikkelen om Hysing-Dahl, kan sjekke videre der for å se om det er info om flytypen. Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 19:52 (CEST)
Har sjekket de to skvadronene, No. 138 Squadron RAF og No. 161 Squadron RAF og de var begge oppsatt med Handley Page Halifax, så jeg legger inn lenke til den flytypen. Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 20:21 (CEST)
Foreslår at "30 runder" endres til "30 tokt". Skjønner ikke sammenhengen, men har aldri hørt 30 runder i slik sammenheng, så antar at det må menes tokt. Paaln 7. aug 2009 kl. 20:25 (CEST)
Enig, 30 tokt høres bedre ut. Kan heller ikke finne noen referanse til at Hysing-Dahl har fløyet Halifax, virker som han fløy mest Lysander ved No. 161. Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 20:55 (CEST)
Det er ingen tvil om at Hysing-Dahl fløy både Stirling, Lysander og Halifax i 161. Paaln 7. aug 2009 kl. 21:28 (CEST)

Har endret denne setningen:

«Båten drev sørover i Nordsjøen til den vraket på kysten av Nederland.»

-til dette:

«Båten drev sørover i Nordsjøen til den grunnstøtte og ble vrak ved kysten av Nederland.»

-synes det klinger bedre. mvh - Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 19:46 (CEST)

Enig. «Vraket» kan vel dessuten misforstås i retning av at den ble overlagt kondemnert. –Ordensherre 7. aug 2009 kl. 19:55 (CEST)

Disse to setningene:

«Ved samme anledning fikk franske soldater som var hedret med norske utmerkelser dekorert med sine medaljer. Det ble samtidig foretatt ti nye tildelinger av franske offiserer til Krigskorset med sverd.»

-er uklare og bør presiseres. Ulf Larsen 7. aug 2009 kl. 22:25 (CEST)

Enig i det, har justert første setning. Saken er den at mange fikk sine medaljer fysisk til dels lenge etter at det var besluttet at de skulle få dem. Så også for de franske som deltok i det fransk-polske ekspedisjonskorpset ved Narvik. Da disse endelig skulle få sine medaljer i 1946, ble det samtidig foretatt nye utnevnelser av franske offiserer.
Så er det en ting. Gjems-Onstad påpeker at den norske oversikten ikke er helt god når det gjelder hvilke franske soldater som ble tildelt Krigskorset. Det skal dreie seg om manglende samsvar mellom statsrådsprotokollen og hvem som faktisk fikk Krigskorset. Gjems-Onstad gir oversikt over alle som fikk. Nettstedet til den franske Frigjøringsordenen har biografier over mottagere der ytterligere noen navn står oppført som mottagere av det norske Krigskorset. Dette kapittelet om Krigskorset er nok ikke ferdig skrevet, men det må nok gjøres et annet sted enn her.–Ordensherre 8. aug 2009 kl. 10:44 (CEST)

Avsluttende kommentar: Selv om jeg synes artikkelen var lang, og det bør vurderes om det er mulig å skjære ned på teksten, så velger jeg å stemme for.

Jeg synes en bør se på bruk av kursiv, både ved omtale av utmerkelsen og ved sitater. Å ha sitater, angitt med anførselstegn og kursiv, synes jeg blir i overkant. Om en skal bruke kursiv på sitater så bør det eventuelt være konsekvent, her er det både og. Når det gjelder kursiv ved omtale av utmerkelser så funderer jeg det på mitt prinsipielle utgangspunkt at vi i størst mulig grad bør følge det som er standard, dvs språkrådet, relevant instans i staten osv. Artikkelen om krigskorset i Store Norske Leksikon (som forøvrig er sørgelig knapp) bruker f.eks ikke kursiv. Når det er avklart (dvs om kursiv skal brukes ved omtale av utmerkelser) så bør det også legges inn i vår stilmanual, bruk av kursiv tekst. mvh - Ulf Larsen 8. aug 2009 kl. 00:14 (CEST)

Dette med kursivering av sitater, er noe jeg har stusset på selv og hadde tenkt å spørre Ranværing om. Er det brukt noen «regel» for hvor langt et sitat må være før det kursiveres? Jeg synes det er rart at noe sitater er med, men andre uten kursiv.
Og: Mange takk til Ulf Larsen for særdeles nøye gjennomlesning og gode kommentarer. –Ordensherre 8. aug 2009 kl. 10:44 (CEST)
Du har levert en meget interessant tekst som det er morsomt å bidra til å løfte til utmerket. Jeg tror også at å få frem artikler til anbefalt og utmerket er noe som er strategisk viktig for oss. Gode artikler = god leseropplevelse = fornøyde brukere, en positiv sirkel, forhåpentligvis bidrar det også til at en stimulerer nye brukere til å gripe tastaturet. mvh - Ulf Larsen 9. aug 2009 kl. 17:23 (CEST)
Jeg har også tenkt strategisk i arbeidet med denne artikkelen: Regjeringens beslutning om å gjenoppta tildeling har (etter det jeg kan se av statistikk) medført at mange lesere søker til artikkelen og flere vil det sikkert komme dersom det blir foretatt nye tildelinger. Da er vi i forkant og kan gi brukerne et godt referanseverktøy. I tillegg arbeider jeg i forhold til mitt private benchmarkingsprosjekt mot et konkurrerende, kommersielt norsk online-leksikon, samt et tilsvarende dansk, med tanke på at norsk Wikipedia bør være best på ordensvesen (i vid forstand). –Ordensherre 9. aug 2009 kl. 18:15 (CEST)
Høres svært fornuftig ut, uten å love noe så skal jeg forsøke å bidra litt ved å dekke «røde lenker» i denne artikkelen, noe finner en vel på nett og så får jeg se hva jeg kan grave frem ved neste besøk på Moss bibliotek, biografisk informasjon over de enkelte mottakerne av krigskorset er vel mulig å hente der, vil jeg tro. mvh - Ulf Larsen 10. aug 2009 kl. 09:26 (CEST)

Jeg vil tro denne artikkelen kan arkiveres som utmerket. Samtidig hadde det vært bra å få dekket alle de «røde lenkene» (jeg talte over 100) og selv om jeg har dekket noen selv så må det nok en rekke biblioteksbesøk til før alt er «blått i blått». Jeg har derfor lagt ut en oppfordring på Torget hvor jeg ber flere engasjere seg i å skrive biografier over mottakere av Krigskorset. mvh - Ulf Larsen 14. aug 2009 kl. 12:46 (CEST)

Operasjonsnavn[rediger kilde]

I teksten forekommer det en rekke kodenavn på militære operasjoner. Finnes det noen konvensjon for hvordan disse skal skrives? Nå står noen med vanlige bokstaver, noen i anførselstegn (som skipsnavn), mens andre står i kursiv. Skal det være stor O eller liten o? –Ordensherre 5. aug 2009 kl. 20:44 (CEST)

Jeg skriver disse konsekvent med stor O. Jeg så at de også var skrevet med klammer av noen, og sa meg i grunnen enig i det , slik: «Operasjon Ariel». Det er ingen offisiell løsning på stilmanualen ihvertfall, men andre ting som settes i klammer er: Titler på sanger, musikkstykker, dikt, noveller, essay og artikler. Operasjonsnavnene er jo titler på operasjoner.KEN 5. aug 2009 kl. 21:05 (CEST)
PS, bedre å ta slike ting på WP:Torget vil jeg tro, som har generelt med WP å gjøre. KEN 5. aug 2009 kl. 21:06 (CEST)
OK, da gjør jeg det. –Ordensherre 5. aug 2009 kl. 21:15 (CEST)

Navn på utmerkelser[rediger kilde]

Arbeidet med artikkelen aktualiserer også spørsmålet om navneformer for noen av de andre krigsmedaljene. Av en eller annen grunn er navnene hos oss ikke i genitiv, det mangler altså en s på slutten av kong Haakons romertall. Etter det jeg kan se er dette en uvanlig skrivemåte for disse utmerkelsene. Haakon VII Frihetskors burde flyttes til Haakon VIIs Frihetskors, mens Haakon VII Frihetsmedalje burde flyttes til Haakon VIIs Frihetsmedalje. Eventuelt kan det benyttes liten f i frihetskors og frihetsmedalje. Haakon VII 70 års medalje lider i tillegg av særskriving og burde flyttes til Haakon VIIs 70-årsmedalje. Dette er kanskje spørsmål for Torget, dette også? –Ordensherre 6. aug 2009 kl. 15:10 (CEST)

Ja, og nei. Sålenge det er åpenbare spørsmål om språkriktighet er det bare å «være freidig» («be bold», på engelsk wp) og flytte artiklene. MHaugen 8. aug 2009 kl. 09:06 (CEST)
Da ser jeg på det så snart arbeidet med denne artikkelen er unnagjort.–Ordensherre 8. aug 2009 kl. 10:44 (CEST)

Fotobyline[rediger kilde]

Såvidt jeg husker har vi en regel eller presedens for at fotokreditering bare skal brukes når det er en navngitt fotograf, ikke når fotografen bare er identifisert ved brukernavn. I denne artikkelen er det flere krediteringer av typen Foto:KEN og Foto:GAD. Dette er selvsagt ingen stor sak, og alle som bidrar med bilder fortjener selvsagt takk, men likevel bør vi vel være konsekvente i dette? Mvh MHaugen 8. aug 2009 kl. 09:06 (CEST)

Hva når bildene på Commons er lisensiert med "Attribution", og det er kun brukernavn som finnes da ? Jeg har lagt opp hundrevis av bilder på Commons, og det minste jeg forventer etter å ha brukt så mye tid på å ta bildene, er at jeg blir kreditert ved bruk, noe også lisensen krever. Kan ikke akkurat si at det inspirerer til å ta flere bilder om en ikke engang blir kreditert Flere av bildene er fra mine egne personlige samlinger av både våpen og medaljer, bilder av gjenstander som ikke ellers finnes på Commons. Om det finnes en slik presedens så vil jeg se henvisninger + at jeg vil ta det opp på Tinget og gjøre det jeg kan for å få endret det. Med så mye arbeid man legger ned FRIVILLIG og GRATIS på WP så skulle det bare mangle om en ikke engang kan få kreditert bildene. KEN 8. aug 2009 kl. 09:42 (CEST)
Enig i at vi bør være konsekvent, men synes det er rimelig at brukere som benytter brukernavn også får bilder knyttet til seg. Jeg ser ikke helt logikken (dvs Ulf Larsens bilder er fra Ulf Larsen - mens kun KEN vet hvem KEN er) men det får være opp til de som velger å benytte brukernavn. Om det er noe vi trenger så er det mer bilder. mvh - Ulf Larsen 8. aug 2009 kl. 10:02 (CEST)
Enig i at vi trenger bilder. Om noen vil kreditteres ved sitt brukernavn, så synes jeg det må være greit. –Ordensherre 8. aug 2009 kl. 10:44 (CEST)
Dette er vel mer et Commons-spørsmål. commons:Commons:Incomplete license anbefaler formen "Real Name ([[User:Username|Username]])", men insisterer ikke: commons:Commons talk:Incomplete license#Naming: «If attribution is required, is it really necessary for my full name to be published? -Mardus [...] Not required. A user name *is* required in that case. Siebrand» Så dette er greit for Commons, og da syns jeg det bør være greit for oss også. :) — the Sidhekin (d) 8. aug 2009 kl. 16:21 (CEST)

Personbilder[rediger kilde]

Bokverket Våre falne består av fire bind med korte biografier over alle nordmenn som blei drept på krigsrelatert vis. De aller fleste er det også foto av, riktig nok i passfotostørrelse og til tider nokså kornete. En rask sjekk i bind 1 viser omtale/bilde av i alle fall disse krigkors-mottakerne: Rolf Arne Berg, Per Blystad, Hans Andreas Bugge, Peter Deinboll, Sigurd Eskeland, Carl Gustav Fleischer, Gregers W. W. Gram, Sverre Granlund, Baard Grotle og Lars Grotnæss. Bokverket er utgitt av Stortinget, så tekst og bilder må vel regnes som fri. Bildene har i tillegg neppe verkshøyde, så vernetida er sikkert utløpt. Om ønskelig kan jeg skanne noen av disse bildene. Personene har sikkert fortjent egne oppføringer også. Hilsen GAD 10. aug 2009 kl. 09:35 (CEST)

Frie bilder ville være et godt tilskudd. Jeg har satt biografier over mottagere av Krigskorset på listen over ting som skal gjøres, da vil bilder komme godt med og et verk som Våre falne vil være en nyttig kilde. –Ordensherre 10. aug 2009 kl. 09:58 (CEST)

Rolf Arne Berg[rediger kilde]

Under kapittelet Innsats for Bomber Command står Rolf Arne berg oppført. Dette kan umulig stemme. Berg var jagerflyver (han fløy Spitfire) og var sjef først for den norske 331-skvadronen, siden for 132 Wing som omfattet de norske jagerskvadronene samt en kanadisk jagerskvadron. Alle fløy Spitfire. Berg satte aldri sin fot i et bombefly, annet enn eventuelt for transport. Petter Bøckman 10. aug 2009 kl. 09:29 (CEST)

Nå sier vel ikke artikkelen at han fløy bombefly? Innstillingen omtaler at han tjenestegjorde i en avdeling som hadde «sweeps», «escorts», «bombings» og «strafings». Det var på det grunnlag jeg inkluderte Berg i denne seksjonen. Dersom det er å gå for langt bør kanskje tildelingen til Berg skilles ut og settes opp med en egen overskrift? –Ordensherre 10. aug 2009 kl. 10:07 (CEST)
Ville det lette forståelsen om det siste avsnittet under Innsats for Bomber Command ble skilt ut med overskriften Flere tildelinger til personell i flyvåpenet, innledningen i første setning omformulert og presiseringen «jagerflyger» lagt til for Berg? –Ordensherre 10. aug 2009 kl. 10:16 (CEST)
Noe slikt ville sikkert hjelpe. Det ville vært naturlig å inkludere berg sammen med de andre jagerflyverne, men siden artikkelen er organisert etter runder med tildelinger vil det muligens være bedre å lage en overskrift som ikke spesifikt går på Bomber Command. Mulige forslag: Innsats for Bomber Command og jageravdelingene, Innsats fr RAF, Heder for innsats i luften, Flyvere hedres etc. Petter Bøckman 10. aug 2009 kl. 10:34 (CEST)
Forslaget Innsats for Bomber Command og jageravdelingene lyder godt. Endrer til det og presiseres at Berg var jagerflyger. Mange takk for rettelser og kommentarer. –Ordensherre 10. aug 2009 kl. 10:38 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. MHaugen 17. aug 2009 kl. 22:52 (CEST)