Wikipedia:Kandidatsider/Konsekvenser av global oppvarming for havet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Konsekvenser av global oppvarming for havet[rediger kilde]

Som vanlig med Frankemann (diskusjon · bidrag): ryddig redigert, viktig klimafaglig stoff. Dette er hans 50. kandidatartikkel, ser det ut til. M O Haugen (diskusjon) 4. nov. 2019 kl. 00:56 (CET)

Anbefalt[rediger kilde]

  1. For For M O Haugen (diskusjon) 4. nov. 2019 kl. 00:56 (CET)
  2. For For --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 13:35 (CET)
  3. For For Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 19:15 (CET)
  4. For For --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 22:54 (CET)

Kommentarer[rediger kilde]

Stort og viktig tema, takk til Frankemann som har tatt jobben. Ikke noe problem med AA for denne, men litt flikking trengs. Umiddelbar kommentar (må printe for å lese skikkelig): Ingressen, særlig de første linjene, har preg av innholdsfortegnelse og sier ikke så mye konkret om hvordan klimaendringen vil slå ut. Nå sier den litt om hvorfor dette er et viktig tema (et punkt som for øvrig kan styrkes). Ingressen burde få frem flere av hovedpunktene både når det gjelder bakgrunn (for eksempel at 93 % av energien fanges opp av havene) og ventede konsekvenser. --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 13:43 (CET)

Takk for kommentarer Erik d.y., som jeg er enige i. Har endret noe, men er også litt skeptisk til å utvide for mye. Ta en titt på endringene jeg har gjort nå, synes i alle fall selv at dette har blitt bedre. Ulf Larsen, du er jo god på ingresser, kan ikke du også ta en titt på den nye versjonen? Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 18:35 (CET)
Hva med å ta med noe om økning av havets nivå, f.eks Det anslås at i 2100 vil havets nivå være mellom 40 cm og 70 cm høyere enn i dag.. Ulf Larsen (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 09:29 (CET)
Enig med Ulf. Noen konkrete punkter kan godt tas inn i ingressen. Havnivåøkning er noe alle er opptatt av og der er det noen anslags som er angitt med intervall. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. nov. 2019 kl. 16:30 (CET)
Kort Kjersti-kommentar[rediger kilde]

Bare en kommentar om overskriften/artikkeltittelen. Jeg ser at den er nokså direkte oversatt fra engelsk, men det er noe språklig rart med den. Det er vel konsekvenser for havet av global oppvarming det er snakk om. Dette er vel ikke en Wikipedia-form, men «Global oppvarming, konsekvenser for havet» ville vært klarere. Slik det står nå, er det litt som om den handler om konsekvenser av "global oppvarming for havet". Dette ble vel (heller) ikke helt presist formulert, men det er noe rart/uklart(?) med tittelen. Kjersti L. (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:06 (CET)

Kanskje «Konsekvenser for havet av global oppvarming» passer bedre? --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 16:29 (CET)
Ja, det var det jeg skrev i min setning tre. Det ser bedre ut, synes jeg. Kjersti L. (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:47 (CET)
Enig med Erik d.y. i at «Konsekvenser for havet av global oppvarming» er en bedre tittel. Hadde tenkt at Konsekvenser av global oppvarming skal være hovedartikkelen, under den følger Fysiske konsekvenser av global oppvarming, Sosiale konsekvenser av global oppvarming og Biologiske konsekvenser av global oppvarming. Herværende artikkel blir da en underartikkel til både Biologiske konsekvenser av global oppvarming og Sosiale konsekvenser av global oppvarming. Hvem skal foreta navneendringen? Jeg er redd for å gjøre feil. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Kommentarer fra M14[rediger kilde]

Malen Mal:Sfn er brukt uten at den lenker til litteratur. Det bør fikses. Arístegui m. fl. er ikke listet under Litteratur. M14 (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:43 (CET)

Var ikke klar over at en egen mal skulle settes inn i litteraturlisten. Har gjort det, men kan ikke se noen spesiell endring av den grunn? Bra du så at Arístegui m. fl. ikke var listet i litteraturlisten. Det skyldes at jeg brukte han som hovedforfatter av kapittel fem av rapporten fra klimapanelet. Dette fordi jeg hentet ut en del informasjon fra spesielt dette kapittelet. Har nå endret til H.-O. Pörtner m. fl., som de blir stående som hovedforfatter av hele rapporten. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Malene Mal:Sfn og Mal:SfnRef støtter ikke annet enn formatet etternavn+årstall, ser det ut til. Så når m.fl. skal være med, må en annen metode brukes, det er mulig en:Template:Sfn#Corresponding edits to the Reference section required kan være til hjelp. M14 (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 11:27 (CET)

Ordet kaskaderende brukes flere steder. Det er ikke så vanlig på norsk, og ikke umiddelbart lett forståelig. Kan det skrives om? M14 (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 14:38 (CET)

Nå er det brukt to steder og med et synonym i parentes. Har satt inn andre ord tre andre steder. Ordet brukes mer og mer, i alle fall i tekniske sammenhenger, men kan være enig i at det generelt er et ukjent ord. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Faguttrykk trengs i mange tilfeller, men det så langt som mulig bør vi bruke allment kjente betegnelser. Generelt prøve å dytte de spesielle ordene inn i parenteser eller «så langt ned» i artikkelen som mulig. Dersom det er lånt fra engelsk kanskje gjengi det engelske også? Kanskje poengtere og forklare uttrykket første gang det brukes? «Kaskaderende brukes i faglitteraturen ....» eller «Med kaskaderende menes....» eller noe slikt. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. nov. 2019 kl. 19:27 (CET)
Kommentar fra Ulf Larsen[rediger kilde]

Denne setningen: «Observasjoner og beregninger viser at omveltningen i Atlanterhavet har blitt svakere sammenlignet med perioden 1850–1900 (medium konfidens).», hva er «omveltningen i Atlanterhavet»? Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 18:30 (CET)

Ordet «omveltningssirkulasjonen» brukes en del på norsk og er mer beskrivende. Det dreier seg om store havstrømmer som synker (typisk ved polene) eller stiger (typisk ved ekvator).

Denne setningen: «På grunn av global oppvarming skjer det endringer i sirkulasjonssystemene, spesielt i områder hvor dypvann dannes.», hva er «dypvann»? Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 18:31 (CET)

Ok, må være dypvannsdannelse, som forøvrig er benyttet andre steder i teksten. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Trygve[rediger kilde]
Ingressen

Det står: «Påvirkningene kan utløse flere endringer for livet i havet og for klimasystemet,...» Burde det stått «Oppvarmingen kan utløse flere endringer i livet i havet og i klimasystemet»? Endringsforslagene er kursivert. --Trygve Nodeland (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 21:09 (CET)

Hei Trygve Nodeland, preposisjoner er vanskelig. Når jeg ser på dette på nytt lurer jeg på om det heller bør være: «Oppvarmingen kan utløse flere endringer av livet i havet og for klimasystemet»? Kursiv for ordene som er endret relativt til ditt forslag. --Frankemann (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:42 (CET)

Det står: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet, har potensial til å forverre forholdene som har sammenheng med oppvarming.» Jeg forstår at det dreier seg om beskrivelse av en årsaksrekke, men jeg forstår ikke helt hva som står der. Er det noe i retning av at «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet direkte, kan indirekte forverre forhold som igjen fører til oppvarming.»--Trygve Nodeland (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 21:16 (CET)

Nei, her ble nok ditt forslag feil, men min tekst er nok heller ikke tydelig. Hva med dette forslaget: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet direkte, kan indirekte forverre forhold i havet skapt av oppvarming.» Her menes nok påvirkning av havet i form av overfiske, forurensning, ødeleggelse av våtmarker, etc. Jeg vil også ta vekk de to ordene som ikke er med i den opprinnelige teksten (lengre ned i artikkelen). Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:42 (CET)
«..kan forverre forhold i havet skapt av oppvarming». Det er altså forhold i havet som er skapt av oppvarming, og som forverres? Det går i sirkel for meg. Du må kanskje forklare om det er forskjeller på «klimaet» og «oppvarmingen»? Er det slik at «havforsuring» (etc.) som ikke er menneskeskapte, kan bli verre når temperaturen stiger?--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:59 (CET)
Hei Trygve Nodeland, hva med denne forenklingen: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre endringer, kan forverre forholdene som oppvarmingen forårsaker.» Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 21:57 (CET)
@Frankemann:Det tror jeg at jeg forstår ihvertfall! Blir det for stivt å skrive: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre endringer, kan ytterligere forverre de forhold som oppvarmingen forårsaker.»? --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 22:53 (CET)
@Trygve W Nodeland: høres helt fint ut. Jeg har endret. Takk! God natt, hilsen --Frankemann (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 23:01 (CET)

Artikkel[rediger kilde]

Her er en relevant artikkel av Simen Gaure i Aftenposten (FN-rapporten om hav krisemaksimerer). Desverre må man logge inn for å lese den.--Ezzex (diskusjon) 18. nov. 2019 kl. 21:27 (CET)