Wikipedia:Artikkelkonkurransen 2008 Ekspress

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Artikkelkonkurransen.svg

2008 Ekspress – Artikkelkonkurranse går fra uke 42 - 2008 og ut året.

Premiefordeling[rediger kilde]

Vi hadde trodd vi skulle få flere premier enn de åtte som var meldt inn før konkurransen ble avsluttet. Det har imidlertid i løpet av uke 2-2009 ikke kommet noen respons på våre henvendelser. Vi velger derfor å gjennomføre premieutdelingen med de premier som var meldt til konkurransen og sier takk til våre sponsorer.

Nedenfor finner du en tabell som viser de åtte som får premier. Nummer en på lista kan velge først og skrive inn premien vedkommende velger i feltet for dette. Deretter kan neste på lista velge, og slik vil det hele fortsette til den siste har valgt.

Bruker Artikler Nynorsk Tegn Premie
LoneStar 2568 12 3784524 Gavekort på briller
Jpfagerback 1026 996 1177427 Gavekort, verdi kr 1 000 kroner
Geanixx 677 473 747054 Bandakkanalen
Ctande 648 1 875649 Gener, Gud og Gaia
Bjoertvedt 488 4 762694 Sepals - hemmelige baser...
Aloba 485 0 3374257 Frasier meg premie i protest mot regelendringer etter konkurransens slutt
Blue Elf 385 3 265787 Frasier meg premien, men det er hyggelig å være på lista
Halvard 379 1 1022560 Frasier meg premien, det viktige var å nå 200k


Jeg håper dette vil fungere, takker alle som var deltaktig i det gode resultatet og ønsker lykke til med videre artikkelproduksjon. Om vi skal nå 300k innen neste nyttår, må vi skrive i underkant av 2000 artikler i hver av de neste 50 ukene. Harald Haugland 12. jan 2009 kl. 19:41 (CET)

Presisering[rediger kilde]

Målet med konkurransen er å forsere produksjonen av artikler slik at vi når 200K innen årsskiftet. Alle nye artikler teller med i konkurransen, derfor er Spesial:Nye sider fasit. Vinneren er den som har størst tekstmengde på sine nye artikler. Jeblad skriver:

 • Når jeg oppretter en artikkel så er artikkelen med i konkurransen og alle mine bidrag på denne artikkelen regnes med. Andres bidrag på denne artikkelen tas ikke med i konkurransen.
 • Mine bidrag på artikler jeg har opprettet blir summert til slutt. Om det fikses en omdirigering så tas dette med, men artikkelen det lenkes til tas ikke med.

Det vil bli publisert noe statistikk så fort vi får systemene til å fungere. Kanskje må vi sette en tidsramme hvoretter vi slutter å beregne tilvekst på artiklene.

Utgangspunkt[rediger kilde]

Et utgangspunkt finner du på Wikipedia:Rødliste, som er laget på basis av artikler uten interwiki på nynorsk wikipedia og Wikipedia:Årets hvem. Man bør sjekke om ortografien i den røde lenka er rett, det kan tenkes vi har artikkelen under annet navn. En annen aktuell liste er Wikipedia:Stedsnavn, mange av disse er i rutebeskrivelsene til NAF og er lenket fra de aktuelle veiartiklene. Det er også mulig å bruke røde lenker ellers i artiklene, navn på grunnkretser (sjekke kommunekategoriene), Wikipedia:Ønskelisten eller Spesial:Ønskede sider, for alle nye artikler deltar i konkurransen.

Bruker:Helland/tildelinger ligger det omfattende lister over kongens tildelinger av utmerkelser. Svært mange av disse personene bør gis biografisk omtale.

Aktuell liste for de som er interessert i været er Wikipedia:Uttrykk fra meteorologien, og en aktuell liste for de som skriver om den andre verdenskrig er Wikipedia:WW2.

Ellers har vi den store lista Wikipedia:Sammenligning Caplex – Wikipedia/Datasett som er kortet betydelig ned ved å opprette artikler og stryke ordboksord. Den bør fortsatt kortes ned.

Premiering[rediger kilde]

Det vil bli premiering. Vennligst bidra med premier ved å skrive deg på lista nedenfor. Avhengig av hvor mange premier vi får, bør det være mulig å premiere minst 10 deltakere.

Premier[rediger kilde]

Premie og sponsor skrives på lista nedenfor, og strykes ettersom de velges av vinnerne:

 • Gavekort på briller, verdi 2500 kroner, gitt av Specsavers Optikk
 • Gavekort, verdi kr 1 000 kroner, gitt av Ulf Larsen
 • Slaget om västeuropa, av Michael Tamelander, gitt av Ulf Larsen
 • Slaget om Kursk, historiens största pansarslag, av Anders Frankson/Niklas Zetterling, gitt av Ulf Larsen
 • Cannae, Hannibal's Greatest Victory, av Adrian Goldsworthy, gitt av Ulf Larsen
 • Bandakkanalen, av Ø. Dalland og P.H.Misund, Landbruksforlaget 2001, gitt av Bjoertvedt
 • Gener, Gud og Gaia, av Dag Hessen, Spartacus Forlag 2003, gitt av Bjoertvedt
 • Sepals -Hemmelige baser på svensk jord 1944-1945, av Roger Albrigtsen, Forlaget Kristiansen 2008 gitt av forfatteren. Kontakt sepals(at)home.no for å få tilsendt en signert utgave

Hvordan lå vi an?[rediger kilde]

Vi hadde siden artikkel nummer 185 000 opp til 200 000 produsert 253,1 artikler per døgn. Målsetningen for å nå 200 000 innen nyttår var 195 artikler per døgn innen nyttår.

Da vi passerte 200 000 lå vi 18 dager på forskudd i forhold til vår målsetning om å nå 200 000 artikler innen nyttår.

The big picture[rediger kilde]

Antall artikler hver søndag kl 2400 + nyttårsaften.
Mørk blå: Faktisk antall artikler. Lys blå: Målsetning.
(Merk at det tar en stund fra nye tall er lagt inn til figuren genereres)
Antall nye artikler per uke
Mørk blå: Faktisk antall artikler per uke. Lys blå: Målsetning.

Se også tidligere delmål.

Runde tall[rediger kilde]

Vi hadde 18. okt 2008 kl. 16:18 produsert 1639 artikler når vi regner med hele uke 42. På samme tidspunkt hadde vi 186 033 artikler. Det gir at mandag 13. oktober kl 00 hadde vi 184 394 artikler.

Oversikter[rediger kilde]

På siden /Så langt er det en liten oversikt over hva vi har lagd, vel, så langt. Mye av det er tilpasset fra nynorsk, men mye er også fra andre språk eller nyskrevet. Totalt er det 18 250 oppføringer, med artikler og omdirigeringer. Noen få slettede oppføringer står igjen som røde lenker. Alt er med løpende fra mandag 13. oktober.

På siden /Sluttresultat er en oversikt over status så langt fra starten mandag 13. oktober og til nå. Disse tallene blir ikke oppdatert så ofte for prosesseringen er nokså tung. Senere i konkurransen kan mellomresultatene bli oppdatert relativt sjelden. Det tar 2.6 til 3 timer å lage denne oversikten, så ikke forvent at den skal bli klar 5 minutter etter passering av 200K.

Mellomresultat for /Siste 1000 blir oppdatert oftere, men med ujevne mellomrom.

Det finnes en egen logg fra passeringen av 200 000.

16. desember ble rødlista kontrollert og av 4417 oppføringer fra nynorsk var 2440 fortsatt rødlistet. Dette tilsvarer omtrent 55%. Tilsvarende var 820 rødlistede biografiske oppføringer fra Hvem Hva Hvor redusert til 728, eller omtrent 89%. Med andre ord velger skribenter nokså selektivt.

Fra sluttresultatene[rediger kilde]

Totalt deltok 997 brukere i konkurransen.

Tall utfra artikler ved passering av nyttår

Den første verdien «artikler» er antall artikler forsøkt opprettet av brukerene og som ennå ikke er slettet når Spesial:Nye sider lagres. Fordi denne lista lagres med ujevne mellomrom så er det litt tilfeldig hva som er med av slettede artikler. At de kommer med i oversikten med en rødlink betyr at antallet artikler er en eller noen få artikler høyere enn det burde være. Den neste «nynorsk» er beregnes utfra rapporterte iw-lenker. Dette kommer fra serveren og hentes via api.php [1]. Også antall «tegn» hentes fra serveren, men det brukes tilvekst i revisjonene, og det telles kun med det som enkelt kan tilbakeføres til den som opprettet artikkelen.

De neste tre baserer seg på siste revisjon som ble tilbakeført til den som opprettet artikkelen under beregning av antall tegn. Målet for «vekt» bruker flere forskjellige syntetiserte verdier. Hvis artikkelen finnes på et annet språk så gis den vekten 1, hvis den ikke finnes så gis den en relativ størrelse i forhold til artiklers midlere størrelse – en stor nyskreven artikkel blir derfor vektet kraftigere enn en liten nyskreven artikkel. Hvis artikkelen har lenker til andre artikler så får den et lite tillegg (0.1) for hver slik lenke opp til et maksantall. Hvis den er kategorisert så får den også et lite tillegg (0.2) for hver slik kategori. Det er flere slike faktorer som kan vektes inn. For hver artikkel summeres alle disse faktorene og det lages et kvalitetsmål for artikkelen.

De siste to må i tillegg hente inn teksten for revisjonen, og denne vaskes slik at all markup fjernes og annen tekst som kan oppfattes som støy. Målet «tekst 1» bruker å en statistisk analyse som summerer nformasjonsmengden i teksten. Denne gjør ingen forskjell om teksten gjentas i alle artikler som produseres av en og samme forfatter, og den vil dermed ikke undertrykke botprodusert stoff. Målet for «tekst 2» vil derimot begrense vekten til gjentatt stoff kraftigere og kraftigere. En korrekt versjon av det siste målet er nokså tung å beregne og en forenklet versjon er derfor valgt.

Artikler 
Antall artikler som er påbegynt av skribentene, uten at det er gjort noen vurdering av om artikkelen er ferdigstilt av vedkommende eller om den faktisk er blitt en «artikkel». Tallet er det som driver antall artikler i databasen, uansett hvordan de blir kategorisert.
 1. LoneStar (2568)
 2. Jpfagerback (1026)
 3. Geanixx (677)
Nynorsk 
Antall artikler som er gitt lenker til nynorsk i den endelige utgaven. Ofte er dette en indikasjon på at artikler er oversatt, men et stort antall av lenkene er påført av boter i ettertid. Tallet er interessant for det representerer økt ranking av nynorskutgaven på søkemotorer.
 1. Jpfagerback (996)
 2. Geanixx (473)
 3. Reinhardheydt (154)
Tegn 
Antall tegn i alle artikler slik de rapporteres av programvaren, justert for bidrag som ikke kommer fra skribenten som opprettet artikkelen og opp til første utgave som er redusert i størrelse. Det siste kommer av at det er svært vanskelig å skille gode redigeringer som justerer ned størrelsen fra vandalisme som blir fjernet. Nokså uinteressant tall da det blir dominert av botprodusert listcruft.
 1. LoneStar (3784524)
 2. Aloba (3374257)
 3. Jpfagerback (1177427)
Vekt 
Sammensatt verdi som bruker enkelte kvalitetsmål på en artikkel, og som favoriserer nyskrevne artikler uten noe motstykke på andre språk. I en mer kompleks utgave er dette tallet det som er brukt i flere statistiske analyser for automatisk vurdering av artikkelkvalitet. En variant av dette tallet, men for en AJAX-applikasjon er meget interessant.
 1. LoneStar (5123)
 2. Jpfagerback (2088)
 3. Geanixx (1255)
Info 1 
Et mål som går på informasjonsmengden i den nye teksten som kommer fra skribentene. Måltallet har en del feil, i tillegg til at teksten blir noe filtrert, og det summerer opp gjentatte sekvenser fra botprodusert tekst. Tallet er gitt av en sum hvor i løper over alle unike ord skrevet av brukeren og er sannsynligheten for å observere ordet i. Denne sannsynligheten beregnes utfra bidratt materiale i konkurransen og har dermed betydelige feilkilder.
 1. LoneStar (3425763)
 2. Aloba (1967142)
 3. Finn Bjørklid (1064561)
Info 2 
Et mål som går på informasjonsmengden i den nye teksten, og som samtidig justerer ned vekten på ord som gjentas. Dermed vil botprodusert tekst gis mindre vekt.Tallet er gitt av en sum hvor i løper over alle unike ord skrevet av brukeren og er sannsynligheten for å observere ordet i. Bruk av kvadratroten til er en overforenkling, men gir en tilstrekkelig begrensing for å få en reduksjon av botprodusert stoff.
 1. Finn Bjørklid (384014)
 2. LoneStar (373199)
 3. Ctande (346209)

Når får vi 200 000?[rediger kilde]

Er du helt sikker på når det skjer? Eller kanskje ikke? Bli med på en liten gjettekonkurranse!

Ikke for å være gledesdreper, men jeg vil minne om at det allerede er en slik gjettekonkurranse på Wikipedia:Tipping. Odd Eivind 23. nov 2008 kl. 16:42 (CET)
Hyyysj! Nå har vi to sjanser på å vinne! =) H92 (d · b · @) 24. nov 2008 kl. 23:01 (CET)
Nye innlegg vil bli fjernet. ;) — Jeblad 10. des 2008 kl. 12:03 (CET)
Lista er kopiert til Wikipedia:Tipping. — Jeblad 13. des 2008 kl. 23:11 (CET)
 • Mandag 17. november klokka 22.00 Thuen 22. okt 2008 kl. 12:21 (CEST)
 • Søndag 23. november klokka 13.00 Mollerup 21. okt 2008 kl. 09:49 (CEST)
 • Tirsdag 25. november klokken 1300, — Jeblad 21. okt 2008 kl. 00:16 (CEST)
 • Onsdag 26.november klokken 0100, nsaa (disk) 21. okt 2008 kl. 00:24 (CEST)
 • Fredag 28. november klokken 00.01 SPQR 21. okt 2008 kl. 00:28 (CEST)
 • Fredag 28. november klokka 18.11 Terminatore 11. nov 2008 kl. 15:27 (CET)
 • Lørdag 29. november klokka 23.12 Shauni 26. okt 2008 kl. 22:46 (CET)
 • Søndag 30. november klokka 12.00 Yonaka 24. okt 2008 kl. 11:21 (CEST)
 • Søndag 30. november klokka 22.00 Hjerta92 21. okt 2008 kl. 18:54 (CEST)
 • Mandag 1. desember 01.30 Ooo86 21. okt 2008 kl. 19:42 (CEST)
 • Mandag 1. desember klokka 05.11 Ctande 31. okt 2008 kl. 10:47 (CET)
 • Mandag 1. desember klokka 23:59 Hans-Petter 9. nov 2008 kl. 22:27 (CET)
 • Tirsdag 2. desember klokka 17.31 Finn Bjørklid 22. okt 2008 kl. 10:42 (CEST)
 • Tirsdag 2. desember klokka 23:20 9E2 17. nov 2008 kl. 18:00 (CET)
 • Onsdag 3. desember klokka 23:00 4ing 27. okt 2008 kl. 12:01 (CET)
 • Torsdag 4. desember klokka 12:51 Ssu 22. okt 2008 kl. 12:25 (CEST)
 • Fredag 5. desember klokka 16:00 Ezzex 28. okt 2008 kl. 17:41 (CET)
 • Lørdag 6. desember klokka 12:00 Tohundretusen 20. nov 2008 kl. 02:19 (CET)
 • Lørdag 6. desember kl. 14.00. Perez 24. nov 2008 kl. 14:43 (CET)
 • Søndag 7. desember klokka 03:00 Geanixx 12. nov 2008 kl. 15:18 (CET)
 • Søndag 7. desember klokka 13:37 -- JoFo 25. nov 2008 kl. 16:53 (CET)
 • Søndag 7. desember klokka 15.20 EurosongContest 18. nov 2008 kl. 16:24 (CET)
 • Mandag 8. desember kl 00.01 Finn Rindahl 21. okt 2008 kl. 14:01 (CEST)
 • Mandag 8. desember kl 01.00 Aloba 28. nov 2008 kl. 13:34 (CET)
 • Mandag 8. desember klokken 12:00 H92 (d · b · @) 21. nov 2008 kl. 19:16 (CET)
 • Mandag 8. desember klokka 22.00 Haakon K 21. okt 2008 kl. 02:37 (CEST)
 • Tirsdag 9. desember klokka 14:12 Airbus ESC 2009 24. Nov kl. 16:09
 • Tirsdag 9. desember klokka 19:15 Kjetil (D : B) 28. okt 2008 kl. 18:09 (CET)
 • Onsdag 10. desember klokka 02.49 Nghtwlkr 7. nov 2008 kl. 15:23 (CET)
 • Torsdag 11 desember klokka 01.00 Wanpe 27. okt 2008 kl. 17:20 (CET)
 • Fredag 12. desember klokka 10.15 (jeg vil ha bursdagspresang!) Laaknor 14. nov 2008 kl. 23:44 (CET)
 • Fredag 12. desember klokka 12.00 — Helland 27. okt 2008 kl. 21:55 (CET)
 • Fredag 12. desember klokka 16.35 Brandsen 9. des 2008 kl. 04:13 (CET)
 • Fredag 12. desember klokka 21.00 — SOA 21. nov. 2008 kl. 13:47 (CET)
 • Fredag 12. desember klokka 23.03 — Mr. Hill 9. nov 2008 kl. 23:11 (CET)
 • Lördag 13 december klockan 11:39 Moralist 23. okt 2008 kl. 11:38 (CEST)
 • Lørdag 13. desember klokka 18:00 Event 16. nov 2008 kl. 12:25 (CET)
 • Søndag 14. desember klokka 01:15 Bevegelsesmengde 22. okt 2008 kl. 20:39 (CEST)
 • Mandag 15. desember klokka 09.00 Harald Haugland 21. okt 2008 kl. 08:53 (CEST)
 • Tirsdag 16. desember klokka 14.00 Alvbovo 27. okt 2008 kl. 08:28 (CEST)
 • Torsdag 18. desember klokka 16.02 Zypres 22. nov 2008 kl. 05:54 (CET)
 • Torsdag 18. desember klokka 23.00 Eivind (d) 17. nov 2008 kl. 13:57 (CET)
 • Fredag 19. desember klokka 21.00 Kamel93 26. nov 2008 kl. 15:38 (CET)
 • Lørdag 20. desember klokka 13.00 Jon Salte (d) 6. nov 2008 kl. 13:00 (CET)
 • Søndag 21.desember klokka 03:59 -- Hogne 27. okt 2008 kl. 22:18 (CET)
 • Søndag 21. desember klokka 14:00 — Jóna Þórunn 10. nov 2008 kl. 11:28 (CET)
 • Søndag 21.desember klokka 18:00 Jarvin 7. nov 2008 kl. 20:01 (CET)
 • Mandag 22. desember klokka 22:00 Wikijens 26. okt 2008 kl. 12:23 (CET)
 • Tirsdag 23. desember klokka 04:30 – Halvard 24. okt 2008 kl. 19:29 (CEST)
 • Onsdag 24. desember klokka 15:00 Snoddy 24. okt 2008 kl. 09:57 (CEST)
 • Fredag 26.desember klokka 12.12. Jpfagerback 2. nov 2008 kl. 21:48 (CET)
 • Fredag 26.desember klokka 18:18. Frodese 31. okt 2008 kl. 11:07 (CET)
 • Mandag 29.desember klokka 12.00. Bjoertvedt 21. okt 2008 kl. 08:11 (CEST)
 • Mandag 29. desember kl. 23:12. Helge Høifødt 30. okt 2008 kl. 21:40 (CET)
 • Onsdag 31. desember klokka 23.59 F.bendik 27. okt 2008 kl. 09:47 (CET)
 • 6. januar 2009 klokka 09.09 JakobV 11. nov 2008 kl. 10:53 (CET)