Votisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Votisk
vad̕d̕a tšeeli
Brukt iRussland[1]
Antall brukere62
Skriftsystemdet latinske alfabetet
Språkkoder
ISO 639-2vot
ISO 639-3vot
Glottologvoti1245

lenke=:: Wikipedia på votisk
Votisk på Wiktionary

Votisk er et språk som hører til de østersjøfinske språkgrenen i den uralske språkfamilien.

Etymologien til etnonymet[rediger | rediger kilde]

Ordet vatja har samme bakgrunn som finsk vaaja eller kile tai sauva. Det samme ordet har også blitt brukt som inngruppenavn av en del samer, vuowjoš og om det gamle stedsnavnet Vaiga i østre deler av Estland. Russiske krøniker nevner voterne allerede på 1000-tallet, de blir der kalt водь (vod'). I moderne russisk er navnet på votisk водский язык (vodskij jazyk) og votere er водский (vodskij). Det finske ordet for votisk og votere er vatjan kieli og vatjalaiset.

Dagens situasjon[rediger | rediger kilde]

Votisk er et alvorlig truet språk. Etter den sovjetiske folketellingen var det i 1989 62 personer med votisk som morsmål. I 1998 var det bare 30-40 som hadde votisk som morsmål. De bodde i Ingermanland langs bredden av Laukaanjoki. Sommeren 2003 var det rundt 10 personer som snakket votisk. Den yngste taleren var født i 1935, og språket blir ikke lenger lært av barn. Voterne har alltid vært et relativt lite folk, og på 1800-tallet var det ikke mer enn 5 000 av dem.

Grammatikk[rediger | rediger kilde]

Votisk har mange trekk som skiller det fra de andre østersjøfinske språkene. En forskjell er lydovergangen k → tš /ʧ/ foran fremre vokaler, jf. tšentšä, fi. 'kenkä', "sko", mätši, fi. 'mäki' "bakke", retši, fi. 'reki' "slede" og tšeeli, fi. kieli "språk". Selve lydovergangen er vanlig nok, vi har det samme i vestnorske dialekter og i svensk: (köpa [ʧø:pa]), og i italiensk (centro [ʧɛntro]).

Votisk har en mer omfattende stadieveksling enn det vi finner i finsk, i tillegg til klusilene (lukkelydene) p, t, k gjelder det klusilforbindelser, affrikater og, lang s. Jf. idgön, fi. 'itken' "jeg gråter", pezäD fi. 'pesät' "reirene", laizgaD fi. 'laiskat' "de late", püsüD fi. 'pyssyt' "geværene", redžeD fi. 'reet' "sledene" og mädžē fi. 'mäen' "bakkens". Her er -dg-, -z-, -zg-, -s-, -dž- svakt stadium av -tk-, -s-, -sk-, -ss-, -tš-.

I vestvotisk har h, k falt bort i slutten av ordet (som det også har gjort i finsk), men i østvotisk er de bevart, f.eks. annetɢ, fi. 'annet' "gi!", kasõɢ fi. 'kaste' "dogg", og pereh fi. 'perhe', "familie" . Også suffikset for første person singularis i verb, -n, har falt bort, og sluttvokalen er forlenget, f.eks. annā fi. 'annan' "jeg gir" og johsī fi. 'juoksin' "jeg løp", med lang final a og i. Alle nasaler har falt bort der de sto før klusil i trykksvak stavelse, f.eks. paratan fi. 'parannan' "jeg forbedrer", stamme *paranta-, og suurõpi fi. 'suurempi', større.

Å studere votisk[rediger | rediger kilde]

Det er mulig å studere votisk som del av et studium i østersjøfinsk, ved universitetene i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä og Tartu.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Adler, Elna ja Merle Leppik: Vadja keele sõnaraamat. Tallinn: Signalet, 1990, 1994; Tallinn: Eesti teaduste akadeemia, Eesti keele instituut, 1996, 2000.
 • Ariste, Paul: A grammar of the Votic language. Bloomington, Indiana: Indiana University, 1968.
 • Kettunen, Lauri: Vatjan kielen äännehistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 185. Helsinki, 1930.
 • Kettunen, Lauri: Vatjan kielen Mahun murteen sanasto. Castrenianumin toimitteita 27. Helsinki, 1986.
 • Kettunen, Lauri ja Lauri Posti: Näytteitä vatjan kielestä. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 63. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1932.
 • Laakso, Johanna: Vatjan käänteissanasto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 49. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1989.
 • Lauerma, Petri: Vatjan vokaalisointu. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1993. ISBN 951-9403-57-4.
 • Posti, Lauri: Vatjan kielen Kukkosin murteen sanakirja. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1980.
 • Salminen, Väinö: Runonäytteitä Vatjan kielestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1928.
 • Tsvetkov, Dmitri: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1995.
 • Viitso, Tiit-Ren: Vadja keele Luutsa-Liivtšülä murraku fonollogia. Emakeele Seltsi aastaraamat VII. Tallinn, 1961.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «ScriptSource - Russian Federation». Besøkt 21. august 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]