Ving (militær enhet)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En ving er en luftmilitær avdeling med størrelse og funksjon som varierer mellom forskjellige militære organisasjoner.

I det norske Luftforsvaret skilles det mellom ving og luftving. En ving, eller flight som også lenge ble benyttet i Luftforsvaret, er en underavdeling av en skvadron, med tre til åtte fly. En luftving utgjør derimot hele den operative virksomheten ved en flystasjon, og omfatter flyskvadroner, LVA-bataljon (oppsatt med NASAMS) og basesett (vakthold/sikring, ABC, sanitet og eksplosivrydding). Før, og i begynnelsen av, andre verdenskrig ble ving brukt til å betegne det som senere blir kalt skvadron. Eksempelvis ble den første jagerskvadronen kalt 1. Jageving helt frem til den offisielt ble opprettet som 331 (N.) Squadron.

I det britiske flyvåpenet er en ving en gruppering av skvadroner (vanligvis tre eller fire) og benyttes også om landstyrker (inkludert RAF-regimentet, hvor den tilsvarer en bataljon).

I det danske Flyvevåbnet betegner ving (wing) en flyavdeling på to til fire eskadriller.

I det canadiske flyvåpenet er en ving (wing) det samme som en flystasjon, med hundre- til tusentalls personell.

Det svenske Flygvapnet er bygd opp rundt flottiljer, som tilsvarer en norsk luftving og kanadisk wing, og er igjen delt opp i divisioner, som tilsvarer skvadroner.

I det amerikanske flyvåpenet er en ving et forband som er mindre enn en flydivisjon og større enn en flygruppe. Vingen inneholder et hovedkvarter og vanligvis fire flygrupper. Den kan sammenlignes med en brigade i hæren.

I den amerikanske marinen er vingen en gruppering av to eller flere flyskvadroner med hovedkvarter på land fremfor på et hangarskip.